1/2022

SUMAR

 1. EDITORIAL
 2. MARIAN OLARU, Modernizare și politică în Bucovina la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea5
 3. EVOCĂRI
 4. VASILE I. SCHIPOR, Gheorghe Grigorovici (1871–1950)11
 5. BUCOVINA – CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE
 6. SIMONA-TEODORA IENACHE ADAMOVICI, Consemnări despre Marea Serbare Națională de la Putna din 1871 și comemorările ei în manuscrise inedite aflate în colecțiile ,,Fond Bucovina”, Biblioteca Bucovinei ,,I. G. Sbiera”37
 7. LIVIU PAPUC, Serbarea de la Putna, 1871 – vârf de lance al congreselor studențești47
 8. IOAN-GABRIEL CHIRAȘ, Guvernul conservator Lascăr Catargiu și Serbarea de la Putna din 1871. Ziarul „Pressa” și atitudinea executivului față de manifestarea din Bucovina53
 9. CONSTANTIN UNGUREANU, Procese migraționiste în Bucovina și Basarabia (până la mijlocul secolului al XIX-lea)61
 10. ALEXANDRINA POPESCU-CRUCEANU, Structura etno-lingvistică și confesională a populației Bucovinei în perioada interbelică (1918–1940)93
 11. SERGHEI HAKMAN, Măsurile pregătitoare politico-diplomatice și militar-propagandistice ale U.R.S.S. pentru anexarea Basarabiei și a nordului Bucovinei (II)117
 12. ALEXANDER WEIDLE, „Buchenlanddeutsche“ Vergemeinschaftung nach der „Umsiedlung“. Die „Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen“ als ethnopolitische Unternehmerin125
 13. NATALIYA NECHAIEVA-YURIICHUK, Transformarea identității civice a bucovinenilor: experiența secolului al XX-lea – începutul secolului al XXI-lea133
 14. ELENA PASCANIUC, Folclor și cultură tradițională în revista „Junimea literară”(1904–1914)143
 15. HARIETA MARECI-SABOL, „Cartografiind boala”. Scurtă incursiune pe Harta sanitară a doctorului Carl Denarowski161
 16. RODICA JUGRIN, OVIDIU BÂTĂ, Cadrul legislativ şi descrierea tipologiilor de construcții tradiționale din Bucovina istorică (partea de sud)177
 17. CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE EUROPEANĂ
 18. EWA KOCÓJ, Minoritatea religioasă a vechilor calendariști din România – o contribuție la studiul istoriei și al patrimoniului cultural191
 19. MARIA EPATOV, Conștiința etnică. Forme de manifestare identitară în opera lui Bedros Horasangian213
 20. DINU POȘTARENCU, Un proces dintre Iordache Ghica și Alecu Ruset-Roznovanu241
 21. OPINII
 22. ION FILIPCIUC, Serbarea de la Putna și războiul franco-prusac (1870–1871)251
 23. DOCUMENTAR
 24. BOGDAN PETRU NICULICĂ, Din istoria arheologiei Bucovinei: o scrisoare inedită de la arheologul Dionisie Olinescu către preotul Constantin Morariu277
 25. RODICA JUGRIN, Deputați bucovineni în Parlamentul României întregite: Dorimedont Popovici (legislatura 1920–1922)285
 26. CĂRŢI. REVISTE
 27. Bogdan Petru Niculică, Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu, Josef von Gutter, cel dintâi arheolog al Bucovinei şi scrisorile sale către istoricul Franz A. Wickenhauser, cuvânt-înainte conf. univ. dr. Mircea Ignat, Suceava, Editura Karl A. Romstorfer, 2019, 242 p. (Monica Dejan)303
 28. Mihai Iacobescu, Însemnări despre oameni și cărți, Iași, Editura Junimea, 2020, 242 p. (Elena Pintilei)304
 29. Marian Olaru (coord.), Ștefănița-Mihaela Ungureanu, Cristian Alexandru Boghian, Case tradiționale din Bucovina, Editura Universității „Ștefan cel Mare”, Suceava, 2020, 149 p. + 5 p. (Cristian-Alexandru Boghian)305
 30. Mugur Andronic, Fortificațiile Bucovinei de-a lungul timpului. Bukovina fortifications over time, seria „Pagini din istoria și cultura Bucovinei”, XIX, Societatea Culturală Ștefan cel Mare – Bucovina), Suceava f.e., 2021, 184 p. + 44 planșe. (Bogdan Petru Niculică)306
 31. „«Glasul Bucovinei». Revistă trimestrială de istorie şi cultură”, Cernăuţi – Bucureşti, anul XXVI, nr. 1–2 (105–106), 2020, 223 p. (Rodica Iațencu)309
 32. „«Scriptum». Publicație trimestrială a Bibliotecii Bucovinei «I. G. Sbiera»”, Suceava, anul XXVII, nr. 1–2, 2021, 40 p.; nr. 3–4, 2021, 40 p. (Elena Pascaniuc)311
 33. CRONICĂ
 34. OVIDIU BÂTĂ, Manifestările științifice ale Institutului „Bucovina” al Academiei Române din anul 2021313
 35. IN MEMORIAM
 36. MARIAN OLARU, Petru Bejinariu (19 iunie 1932 – 27 mai 2021)319
 37. VASILE I. SCHIPOR, Ion Popescu-Sireteanu (13 septembrie 1934, Mănăstioara-Siret – 29 iulie 2021, Pitești-Argeș)323
 38. NOTE DESPRE AUTORI333
Sari la conținut