COLEGIUL DE REDACȚIE

Acad. VICTOR SPINEI, membru al Academiei Române
DORIN IEȘAN, membru corespondent al Academiei Române
ALEXANDRINA CERNOV, membru de onoare al Academiei Române
HELENA KRASOWSKA, prof. univ. hab., Institutul de Studii Slave, Varșovia
Dr. ORTFRIED KOTZIAN, cercetător științific, München
MIHAI IACOBESCU, prof. univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava
MIHAI-ȘTEFAN CEAUȘU, cercet. științific I, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iași
ȘTEFAN PURICI, cercet. științific II, Institutul„ Bucovina” Rădăuți, prof. univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava
MIRCEA A. DIACONU, prof. univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava

Redactor-șef:
Dr. MARIAN OLARU

Secretar de redacţie:
Dr. ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU

Responsabil de număr:
Dr. OVIDIU BÂTĂ
Dr. RODICA JUGRIN
Drd. ELENA PASCANIUC
Dr. ȘTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU

COMISIA DE RECENZORI

CLAUDIA COSTIN, conf. univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava
VASILE EFROS, prof. univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava
LIGIA-MARIA FODOR, lector univ. dr., Academia de Poliție „Al. I. Cuza”, București
VLAD GAFIȚA, lector univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava
ION-CONSTANTIN LIHACIU, conf. univ. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
FLORIN PINTESCU, prof. univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava
CONSTANTIN UNGUREANU, cercet. șt. I dr., Muzeul Naţional al Bucovinei, Suceava
GINA PUICĂ, lector univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava
BOGDAN-PETRU NICULICĂ, cercet. șt. I dr., Muzeul Național al Bucovinei, Suceava

Sari la conținut