Peer-Review

Articolele se predau secretarului de redacţie, care le va trimite prin e-mail către doi experţi în domeniu, fără a preciza numele şi afilierea autorilor. Toţi recenzorii unui articol rămân anonimi pentru autori şi acţionează independent. Au afilieri diferite, de obicei sunt din oraşe/ţări diferite şi nu se cunosc între ei. Dacă deciziile a doi recenzori nu sunt la fel, articolul este trimis la un al treilea recenzor.
Secretarul de redacţie ia o decizie pe baza evaluărilor recenzorilor şi a comentariilor redactorului-şef. Această decizie, împreună cu comentariile, este trimisă autorilor prin e-mail. Decizia se ia în termen de 30 de zile de la primirea manuscrisului.
Secretarul de redacţie va informa autorii dacă un articol este acceptat, dacă trebuie revizuit sau dacă este respins. Reviziile minore trebuie efectuate în termen de două săptămâni de la luarea deciziei, iar cele majore, în termen de o lună. Articolele care nu se încadrează în timpul de revizuire vor fi excluse de la publicare.

Decizia finală în vederea publicării este luată de către redactorul-şef, în concordanţă cu comentariile recenzorilor şi cu scopul publicaţiei.

Secretarul de redacţie este responsabil de calitatea şi selecţia articolelor ce urmează a fi publicate, iar autorii sunt responsabili pentru conţinutul articolelor lor.

DECLARAŢIA AUTORILOR

În vederea publicării unui articol în periodicul ,,Analele Bucovinei”, autorii trebuie să completeze următoarea declaraţie:

 

DECLARAŢIE

Titlul articolului: ……………………………………………………………………………………………………………….

  1. a) Articolul este original, nu reprezintă un fragment dintr-o lucrare publicată deja şi nici nu a mai fost publicat într-o altă revistă de specialitate.
  2. b) Articolul nu conţine date false, în mod conştient şi/sau intenţionat, declaraţii calomnioase sau ilegale şi nu încalcă alte drepturi.
  3. c) Articolul nu prezintă date sau imagini care au mai fost publicate anterior fără să fie indicată sursa informaţiei sau acordul proprietarului.
  4. d) Articolul nu foloseşte rezultate publicate anterior fără o cotare corectă şi adecvată.
  5. e) Autorul acceptă şi este de acord ca articolul său să fie supus verificării, în ceea ce priveşte originalitatea, prin utilizarea unui software anti-plagiat.
  6. f) Autorul acceptă şi recunoaşte modificările operate de către editori, ca parte finală a corecturii.
  7. g) Autorul este conştient de caracterul confidenţial al datelor cu caracter personal şi permite să împărtăşească numele, afilierea instituţională şi adresa de e-mail, în conformitate cu principiile Regulamentului general al Uniunii Europene privind protecţia datelor.
  8. h) Autorul dă periodicului ,,Analele Bucovinei”, integral şi necondiţionat, dreptul exclusiv de publicare, reproducere şi distribuire a textului prin reeditare, traducere, copiere, expunere sau salvare într-o bază de date electronică sau pentru orice tip de antologii/colecţii, pentru ambele versiuni (electronice şi pe hârtie).
  9. i) Articolul nu va fi publicat în alte reviste fără acordul scris al redactorului, respectând cerinţele şi politica periodicului ,,Analele Bucovinei”.

Nume (autor): ………………………………………………………………                                             Semnătura: …………………………………………………………

Afiliere: …………………………………………………………………………                                            Data: ………………………………………………………………….

Sari la conținut