Pentru autori

                Redacţia periodicului ,,Analele Bucovinei” primeşte, în vederea publicării, lucrări originale ce acoperă, prin diversitate, secţiunile sale tradiţionale: studii şi articole ştiinţifice, documentare (corespondenţă, memorialistică, memorii, note, procese-verbale, rapoarte, referate inedite etc.), recenzii, cronici şi dări de seamă privind viaţa ştiinţifică internă şi internaţională.

                Toate materialele vor fi trimise pe adresa redacţiei, în format electronic, fiind culese în Times New Roman, corp 11, la un rând şi având notele numai la subsol, trecute în corp 9, solicitându-ne confirmare de primire. Fiecare articol şi studiu va avea la început rezumatul în limba română ori în engleză şi germană, precum şi o listă de cuvinte şi sintagme-cheie. Pentru a putea contribui la o mai bună diseminare a rezultatelor cercetării ştiinţifice privind problematica Bucovinei istorice, redacţia este obligată să limiteze dimensiunea materialelor acceptate: studii – cel mult 25 de pagini, documentare – cel mult 25 de pagini, articole – circa 15 pagini, recenzii – circa 5 pagini, cronici şi dări de seamă – circa 10 pagini. Reproducerile după fotografii şi facsimilele vor avea o rezoluţie mare, o bună claritate şi, alăturat, explicaţiile corespunzătoare, tipărirea în acest caz realizându-se numai alb-negru, în text ori la sfârşitul acestuia.

                Toate materialele vor respecta normele de ortografie şi punctuaţie stabilite de Academia Română, în vigoare astăzi, precum şi exigenţele stilului ştiinţific și ale deontologiei profesionale. În cazul materialelor primite de la colaboratori externi, acceptarea pentru publicare se face pe baza unui referat întocmit de specialişti. Toţi colaboratorii sunt rugaţi să îşi facă revizia ştiinţifică a textelor cu deosebită atenţie înainte de a le trimite redacţiei, menţionând acest lucru în corespondenţa de însoţire, şi să ataşeze, totodată, un scurt CV, în limba română sau engleză, care să conțină, după caz, funcția, titlul științific, domeniul de activitate / aria de cercetare și cele mai importante lucrări publicate, adus la zi, pentru publicare la sfârşitul fiecărui tom. Redacţia ,,Analelor Bucovinei” adresează tuturor celor preocupaţi de cunoaşterea istoriei Bucovinei, sub toate aspectele ei, rugămintea de a-i semnala lucrările nou apărute pe această temă, indiferent de ţară şi limba de tipărire, pentru a le consemna pe coperta a IV-a şi a le aduce la cunoştinţă, astfel, şi utilizatorilor noştri interesaţi.

                Materialele nepublicate în paginile periodicului ,,Analele Bucovinei” nu se restituie.

                Fiind o publicaţie cu caracter strict ştiinţific, ,,Analele Bucovinei” nu participă la polemicile cu caracter politic şi de altă natură, încercând să se menţină pe linia adoptată încă de la înfiinţare, în 1994, dar va promova, cu toate acestea, spiritul critic, în tradiţia de prestigiu a presei academice şi a culturii din România, cu discernământ, moderaţie şi în mod constructiv, urmărind exclusiv promovarea valorilor de patrimoniu naţional şi european, ale Bucovinei istorice şi emanciparea discursului istoriografic al periodicului.

                Revista „Analele Bucovinei” este indexată CEEOL și BDI, având identificatorul DOI 10.56308. Pentru ca articolele să poată fi încărcate și pe alte platforme științifice digitale, contributorii sunt rugați să ne trimită codul ORCID de autor (acesta se poate obține accesând linkul orcid.org/register).

Sari la conținut