Despre noi

          Periodicul „Analele Bucovinei” apare din anul 1994, sub egida Editurii Academiei Române, și se tipărește la București. Sub aceeași egidă, periodicul apare și astăzi. De format 17 x 24 cm, publicația are o apariție semestrială și un număr variabil de pagini. Primul tom are 234 p.; începând cu anul 2000 periodicul apare, în general, cu peste 300 de pagini. Din anul 2009, „Analelor Bucovinei” li se alocă anual un număr de 700 de pagini, limitându-i-se fiecare apariție la 350 de pagini.

          Din colegiul de redacție al celui dintâi număr fac parte: acad. Radu Grigorovici, acad. Ștefan Ștefănescu, acad. Vladimir Trebici, acad. Gheorghe Platon, Liviu Ionesi – membru corespondent al Academiei Române, Radu Economu, Marian Olaru; redactor-șef: Dimitrie Vatamaniuc; secretar de redacție: Vasile I. Schipor.

          Articolul-program este semnat de acad. Gheorghe Platon și se intitulează Argument: periodicul își propune să fie  „un instrument pentru îndeplinirea noilor obiective ale promovării și răspândirii culturii naționale” și „să reprezinte o alternativă românească autorizată în dialogul, de mult deschis, privind istoria și cultura Bucovinei”.

          Cu modificări în colegiul de redacție și îmbunătățiri de structură, „Analele Bucovinei” se ocupă de problemele Bucovinei istorice sub toate aspectele: viață politică, literară culturală și artistică, istorie, demografie, toponimie, onomastică, statistică, etnografie și folclor, științele naturii.

          Prin caracterul enciclopedic și prin aria de cercetare, „Analele Bucovinei” ocupă un loc singular atât între publicațiile periodice ale Academiei Române, cât și în rândul publicațiilor științifice din Bucovina și străine, ce apar astăzi.

          „Analele Bucovinei” este o publicație de tip „open acess” și folosește o licență de publicare de tip CC BY. Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internațional  Informațiile privind această licență nu însoțesc textul articolelor. Autorii dețin toate drepturile de copyright și de publicare a propriilor articole, fără restricții. Revista folosește sistemele de verificare peer-review și antiplagiat, precum și identificatorii numerici ISSN (1221-9975) și ISSN – L (2668-7127). Nu se percep taxe de publicare. De asemenea, revista „Analele Bucovinei” este păstrată, cu ajutorul unui serviciu de arhivare pe termen lung, la Biblioteca Națională a României și la Editura Academiei Române.

Sari la conținut