Căutare după autori și studii

AUTOR TITLUL ARTICOLULUI    pag.    ANALELE ,,BUCOVINEI”
GH. PLATON Argument p.5-6 nr. 1/1994
RADU GRIGOROVICI Bucovina, fereastră către Vest a Moldovei p.7-13 nr. 1/1994
VLADIMIR TREBICI Unirea Bucovinei cu România 15-21 nr. 1/1994
D. VATAMANIUC Voluntarii bucovineni în războiul pentru întregirea ţării 23-27 nr. 1/1994
ŞTEFAN I. ŞTEFĂNESCU I. I. Nistor şi opera lui istorică 29-37 nr. 1/1994
GH. PLATON Dimitrie Onciul (1856-1923). O personalitate exemplară a spiritualităţii româneşti 39-50 nr. 1/1994
PETRU BEJENARU Constantin N. Hurmuzachi, entomolog şi publicist militant pentru drepturile românilor 51-54 nr. 1/1994
RADU ECONOMU Iancu Flondor. Date inedite din Arhivele Statului 55-65 nr. 1/1994
MARIA PLATON V. Alecsandri şi Bucovina. O lecţie de patriotism şi de iubire 67-76 nr. 1/1994
LUCA BEJENARU Preocupări de istoric literar în activitatea lui Aron Pumnul 77-84 nr. 1/1994
MARIAN OLARU Lupta de emancipare naţională reflectată în paginile ,,Foii Societăţii pentru literatura şi cultura română în Bucovina” 85-97 nr. 1/1994
PAVEL ŢUGUI Filologia bucovineană şi ortografia românească (1864-1869) 99-111 nr. 1/1994
D. VATAMANIUC Ernst Rudolf Neubauer, profesor, scriitor şi jurnalist 113-121 nr. 1/1994
GEORGETA ISTRĂTOAIE Viaţa culturală şi artistică din Cernăuţi oglindită în ziarul german ,,Bukowina” în anii 1862-1868 123-127 nr. 1/1994
NICOLETA FLOREA ,,Czernowitzer Illustriertes Familienwochenblatt” şi viaţa artistică din Cernăuţi 129-131 nr. 1/1994
D. VATAMANIUC August Nibio şi presa germană rădăuţeană 133-136 nr. 1/1994
GEORGE MUNTEAN Literatura română din Bucovina postbelică 137-150 nr. 1/1994
ALEXANDRINA CERNOV Grupul etnic românesc din nordul Bucovinei 151-153 nr. 1/1994
I. GHERMAN Ţinutul Herţa. Scurtă istorie tragică 155-156 nr. 1/1994
ION POPESCU-SIRETEANU Din toponimia Bucovinei 157-161 nr. 1/1994
ION POPESCU Aspecte sociolingvistice ale asimilării românilor din regiunea Cernăuţi 163-169 nr. 1/1994
GRIGORE BOSTAN O expresie a viziunii poetice româneşti. Sistemul de arhetipuri al liricii populare din nordul Bucovinei şi Basarabia 171-177 nr. 1/1994
VASILE SCHIPOR Ion Neculce şi constanta moldovenească a povestirii 179-185 nr. 1/1994
DRAGOŞ CUSIAC I. Precursori ai muzeografiei etnografice în Bucovina 187-205 nr. 1/1994
SORIN TRELEA Observaţii asupra zborului unor specii de păsări în curenţi ascendenţi termici 207-210 nr. 1/1994
TITUS LUCESCU Rolul unor păsări insectivore în combaterea dăunătorilor din pădurile Bucovinei 211-213 nr. 1/1994
TITUS LUCESCU Câteva date în legătură cu începutul uscării bradului în raza ocolului silvic Marginea-Bucovina 215-217 nr. 1/1994
D. VATAMANIUC Centrul de studii ,,Bucovina” / cronică 231-232 nr. 1/1994
VASILE PRECOP    Societatea pentru literatura şi cultura română în Bucovina / cronică 232-233 nr. 1/1994
PETRU BEJENARU Universitatea Culturală Rădăuţi-Gălăneşti / cronică 233-234 nr. 1/1994
MARIAN OLARU Sesiunea de comunicări. Cernăuţi, 30 septembrie-5 octombrie 1993 / cronică 234 nr. 1/1994
D. VATAMANIUC Bucovina în viziunea a trei instituţii de cercetare 239-242 nr. 2/1994
DOINA HUZDUP Ion I. Nistor şi rolul său în viaţa culturală a Cernăuţiului 243-262 nr. 2/1994
DRAGOŞ LUCHIAN Claudiu Isopescu (1894-1956) 263-267 nr. 2/1994
D. VATAMANIUC Eugen I. Păunel şi activitatea sa 269-277 nr. 2/1994
MIRCEA GRIGOROVIŢĂ Poetul bucovinean Ion Calenciuc în lumina presei de limbă germană 279-280 nr. 2/1994
MARIAN OLARU Aurel Onciul şi revista ,,Privitorul” 281-289 nr. 2/1994
TUDOR MORARIU Rudolf Wagner şi Bucovina. Între principialitate şi părtinire 291-296 nr. 2/1994
GEORGETA ISTRĂTOAIE ,,Czernowitzer Zeitung” şi viaţa culturală din Bucovina 297-299 nr. 2/1994
VICHENTIE NICOLAICIUC Paisie Velicikovski şi literatura religioasă 301-309 nr. 2/1994
VASILE SCHIPOR Probleme ale cultivării limbii române în calendarele româneşti din Bucovina (1809-1918) 311-319 nr. 2/1994
MIRCEA PAHOMI Schituri şi biserici din ţinutul Cernăuţi 321-337 nr. 2/1994
LUCA BEJENARU Aspecte din istoria învăţământului rădăuţean 339-349 nr. 2/1994
RADU GRIGOROVICI Studiu critic al recensământului austriac din 1880 cu privire la populaţia Bucovinei I. Manipularea ulterioară a datelor 351-357 nr. 2/1994
RADU GRIGOROVICI Studiu critic al recensământului austriac din 1880 cu privire la populaţia Bucovinei II. Ştiinţa de carte 359-367 nr. 2/1994
PAVEL ŢUGUI Destine şi cărţi 369-384 nr. 2/1994
NICOLAI GRĂMADĂ Studii de toponimie minoră (I) 385-422 nr. 2/1994
VASILE HASNA Observaţii lingvistice asupra toponimiei comunei Straja 423-450 nr. 2/1994
ALEXANDRU-OVIDIU CRISTUREANU Nume de botez româneşti din nordul Bucovinei în perioada interbelică 451-459 nr. 2/1994
DRAGOŞ CUSIAC Din istoria muzeografiei etnografice în Bucovina. II. Înfiinţarea muzeelor etnografice în Bucovina 461-473 nr. 2/1994
GR. NANDRIŞ Les rapports entre la Moldavie et l’Ukraine d’après le folklore ukrainien 475-496 nr. 2/1994
VETORIA COSTINEAN Folclor contemporan din regiunea Cernăuţi 497-500 nr. 2/1994
PETRU BEJENARU Orest Marcu – cercetător al taxonomiei şi ecologiei coleopterelor 501-503 nr. 2/1994
SORIN TRELEA Răspândirea corvidelor în Depresiunea Rădăuţi 505-511 nr. 2/1994
TITUS LUCESCU Constatări privind unele cauze care au dus la reducerea numărului de păsări pe terenurile agricole 513-515 nr. 2/1994
TITUS LUCESCU Despre densitatea berzei albe (Ciconia Ciconia L.) în unele localităţi din Bucovina 517-520 nr. 2/1994
MIRCEA IRIMESCU Complexul academic ,,Bucovina” / cronică 531 nr. 2/1994
ŞTEFAN  ŞTEFĂNESCU Seminarul de metodologia istoriei ,,Dimitrie Onciul” / cronică 532-533 nr. 2/1994
D. VATAMANIUC Centrul de studii Transilvan şi Bucovina / cronică 533-534 nr. 2/1994
MIRCEA GRIGOROVIŢĂ O expoziţie a literaturii de limbă germană din Bucovina / cronică 534-536 nr. 2/1994
PETRU BEJENARU Universitatea populară Rădăuţi. Cursurile de vară, ediţia a V-a 536-537 nr. 2/1994
PETRE CIOBANU Societatea pentru cultura şi literatura română în Bucovina, Filiala ,,Iancu Flondor”, Braşov 537-538 nr. 2/1994
VASILE PRECOP Evenimente culturale în nordul Bucovinei 539-540 nr. 2/1994
D. VATAMANIUC Iraclie Porumbescu sărbătorit la Suceviţa 541 nr. 2/1994
RADU GRIGOROVICI Die österreichische Politik gegenüber der Bukowina und ihre oft unerwarteten Folgen p. 5-13 nr. 1/1995
VLADIMIR TREBICI Profesorul Vasile Grecu (1885-1972) 15-22 nr. 1/1995
D. VATAMANIUC Eminescu şi Bucovina 23-37 nr. 1/1995
VASILE PRECOP Mihai Teliman, cronicar al vieţii româneşti din Bucovina ultimului deceniu al secolului al XIX-lea 39-52 nr. 1/1995
GAVRIL I. CRĂCIUN Contribuţia lui Vasile Gherasim la dezvoltarea gândirii filosofice româneşti în contextul filosofiei europene 53-71 nr. 1/1995
VASILE SCHIPOR Pagini din viaţa culturală a Bucovinei istorice 73-99 nr. 1/1995
MIRCEA PAHOMI Fundaţii româneşti în Galiţia – Ucraina 101-121 nr. 1/1995
NICOLAI GRĂMADĂ Studii de toponimie minoră (II) 123-139 nr. 1/1995
DRAGOŞ CUSIAC Din istoria muzeografiei etnografice în Bucovina. III 141-152 nr. 1/1995
SORIN TRELEA; CIPRIAN ADRIAN; COTISO BUTOI Ornitofauna zonei umede ,,Ochiuri” – Rădăuţi 153-157 nr. 1/1995
RALUCA RĂŞINARIU Contribuţii la cunoaşterea avifaunei Cheilor Turzii 159-164 nr. 1/1995
TARAS SEGHEDIN Propuneri de noi rezervaţii naturale în Bucovina 165-168 nr. 1/1995
OVIDIU BÂTĂ Aspecte ale cercetării geologice şi exploatării miniere în Bucovina. I (1775-1869) 169-174 nr. 1/1995
PETRU BEJENARU Biologi de seamă formaţi la şcoala profesorului Eugen Botezat la Cernăuţi 175-177 nr. 1/1995
MARIAN OLARU Două memorii reprezentative pentru situaţia social-politică a românilor bucovineni la sfârşitul secolului al XIX-lea 179-205 nr. 1/1995
D. VATAMANIUC Sub semnul lui Eminescu / cronică 213 nr. 1/1995
GEORGE MUNTEAN Sesiune omagială Eminescu / cronică 213 nr. 1/1995
ION COZMEI Eminescu la Fundaţia Culturală a Bucovinei / cronică 214-215 nr. 1/1995
SORIN TRELEA Zilele academice ieşene. Rădăuţi 15-16 octombrie 1994 / cronică 215-216 nr. 1/1995
GEORGE MUNTEAN Luna Bucovinei – ediţia a IV- a / cronică 216-218 nr. 1/1995
ŞTEFAN ŞTEFĂNESCU Un monument lui Dimitrie Onciul / cronică 218-219 nr. 1/1995
VLADIMIR TREBICI Acad. Nichifor Ceapoiu şi Prof. Dragoş Rusu 221 nr. 1/1995
CORNELIU RĂUŢĂ Omagiu Acad. Nichifor Ceapoiu 222-223 nr. 1/1995
VLADIMIR TREBICI Omagiu Prof. Dragoş Rusu 224-225 nr. 1/1995
GH. PLATON România în jocul politic al marilor puteri. Determinism politic şi acţiune naţională 233-245 nr. 2/1995
D. VATAMANIUC Bucovina şi Lucian Blaga la centenarul naşterii sale 247-249 nr. 2/1995
LIVIU PAPUC Mihai Eminescu în viziunea lui Leca Morariu 251-262 nr. 2/1995
PAVEL ŢUGUI Vasile Gr. Pop, istoric literar 263-274 nr. 2/1995
MARIAN OLARU Activitatea politică a lui Aurel Onciul, 1904-1918 275-289 nr. 2/1995
D. VATAMANIUC ,,Die Brücke”, punte de legătură între cultura română şi cea germană 291-296 nr. 2/1995
AUREL BUZINCU ,,Junimea literară” în prima perioadă de apariţie 297-310 nr. 2/1995
MIRCEA A. DIACONU Revista ,,Iconar” şi mişcarea literară bucovineană interbelică 311-322 nr. 2/1995
LIVIU ONU O gramatică a limbii române tipărită la Bucureşti, 1869, atribuită greşit lui Aron Pumnul 323-332 nr. 2/1995
DAN PĂCURARIU Arhitectura moldovenească – stil de sinteză 333-337 nr. 2/1995
RADU GRIGOROVICI Studiu critic al recensământului austriac din 1880 cu privire la populaţia Bucovinei III Bucovina, teritoriu de trecere a evre 339-356 nr. 2/1995
ŞTEFAN PURICI Colonizări şi imigrări în Bucovna între anii 1775-1848 357-373 nr. 2/1995
VALERIAN PROCOPCIUC Voievodeasa, destinul dramatic al unei colonii germane din Bucovina 375-381 nr. 2/1995
NICOLAI GRĂMADĂ Studii de toponimie minoră (III) 383-399 nr. 2/1995
VASILE SCHIPOR Cântecul liric în zona Rădăuţilor 401-410 nr. 2/1995
DRAGOŞ CUSIAC Centre de olărie în Bucovina (I) 411-423 nr. 2/1995
LIVIU IONESI Orest Mirăuţă (1931-1967) – geolog bucovinean de prestigiu 425-432 nr. 2/1995
ION IORDACHE; CARMEN GACHE Aspecte avifaunistice din ,,Codrul Secular Slătioara” 433-442 nr. 2/1995
RADU CENUŞĂ Modificări de areal şi influenţa lor asupra uscării bradului în Bucovina 443-450 nr. 2/1995
OVIDIU BÂTĂ Rocile sideritice din unitatea Audia – perimetrul Negriloasa – Sadova 451-458 nr. 2/1995
MIRCEA GRIGOROVIŢĂ O nouă lucrare despre istoria Bucovinei 459-461 nr. 2/1995
RADU GRIGOROVICI Diploma imperială din 9 decembrie 1862 463-469 nr. 2/1995
LUCA BEJENARU O scrisoare care acuză 471-473 nr. 2/1995
MARIAN OLARU Congresul al III-lea al Societăţii pentru Cultura şi literatura română în Bucovina şi cursurile de vară ale Universităţii Populare. Ediţia a VI- a / cronică 489 nr. 2/1995
ŞTEFAN ŞTEFĂNESCU Premiul Academiei Române ,,D. Onciul” / cronică 489-490 nr. 2/1995
D. VATAMANIUC Oaspeţi la Centrul de studii ,,Bucovina” / cronică 490-491 nr. 2/1995
SORIN TRELEA; RODICA IAŢENCU Centrul de studii ,,Bucovina” şi participarea la Proiectul ,,Eurodreieck Augsburg – Simpozion Eminescu (D. Vatamaniuc) 491-492 nr. 2/1995
D. VATAMANIUC Simpozion Eminescu 492 nr. 2/1995
MARIAN OLARU; ŞTEFAN PURICI ,,Bucovinism” şi ,,Homo bucovinensis” p 5-11 nr. 1/1996
VLADIMIR TREBICI Constantin Brătescu, profesor la Universitatea din Cernăuţi 13-16 nr. 1/1996
D. VATAMANIUC Dionisie O. Olinescu, arheolog şi cronicar al vieţii ştiinţifice, culturale şi artistice 17-32 nr. 1/1996
PAVEL ŢUGUI Ciprian Porumbescu, receptarea şi aprecierea operei sale 33-46 nr. 1/1996
PETRU BEJENARU Eugen Botezat, biolog cu reputaţie mondială şi apărător al demnităţii naţionale 47-52 nr. 1/1996
VASILE SCHIPOR Calendarele şi răspândirea literaturii în spaţiul etno-cultural românesc 53-70 nr. 1/1996
MIRCEA PAHOMI Vechi biserici ortodoxe moldoveneşti din Cernăuţi (I) 71-78 nr. 1/1996
DAN PĂCURARIU Tipuri constructive de sinteză ale arhitecturii moldoveneşti 79-82 nr. 1/1996
RADU GRIGOROVICI Trei lumi paralele 83-109 nr. 1/1996
EUGEN GLÜCK Evreii din Bucovina în perioada 1774-1786 (I) 111-129 nr. 1/1996
NICOLAI GRĂMADĂ Studii de toponimie minoră (IV) 131-146 nr. 1/1996
LIVIU PAPUC Preocupări de folclor la Leca Morariu 147-156 nr. 1/1996
DRAGOŞ CUSIAC Centre de olărie în Bucovina (II) 157-167 nr. 1/1996
OVIDIU BÂTĂ Cercetări pentru şisturi bituminoase oligogene din flişul extern al Carpaţilor Orientali – Perimetrul Suceviţa – Putna 169-185 nr. 1/1996
SORIN TRELEA Păsările angajate în dinamica ornitofaunei din Depresiunea Rădăuţi 187-199 nr. 1/1996
ION ALEXANDRESCU O viziune modernă a istoriei Bucovinei 201-206 nr. 1/1996
MIRCEA GRIGOROVIŢĂ O ,,Istorie a Bucovinei” în limba germană 207-213 nr. 1/1996
RADU GRIGOROVICI Memoriul lui Vasile Balş ,,Descrierea Bucovinei” din 1780 215-235 nr. 1/1996
VLADIMIR TREBICI A 120-a aniversare a Universităţii din Cernăuţi / cronică 243-245 nr. 1/1996
SORIN TRELEA ,,Zilele academice ieşene”. Ediţia a XI-a / cronică 246 nr. 1/1996
GEORGE GALAN Activitatea ştiinţifică a Filialei Bucureşti a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Poporului Român în Bucovina / cronică 246-248 nr. 1/1996
VASILE SCHIPOR Dialog ştiinţific româno-german / cronică 248-249 nr. 1/1996
VASILE SCHIPOR Colaborare ştiinţifică româno-germană / cronică 249 nr. 1/1996
D. VATAMANIUC Receptarea operei lui Eminescu în spaţiul asiatic / cronică 250 nr. 1/1996
D. VATAMANIUC Iraclie Porumbescu sărbătorit la Frătăuţii Noi / cronică 250 nr. 1/1996
ŞTEFAN ŞTEFĂNESCU Acad. Vladimir Trebici la împlinirea vârstei de 80 de ani 251-253 nr. 1/1996
RADU GRIGOROVICI Das Modell Bukowina 261-280 nr. 2/1996
RADU GRIGOROVICI Modelul Bucovinei 281-298 nr. 2/1996
VLADIMIR TREBICI Ion Negură (1909-1985) 299-304 nr. 2/1996
D. VATAMANIUC Mişcarea literară bucovineană interbelică şi presa rădăuţeană 305-321 nr. 2/1996
MIRCEA A. DIACONU Iulian Vesper în mişcarea literară bucovineană interbelică 323-332 nr. 2/1996
VASILE SCHIPOR Prozatori români în calendarele bucovinene din perioada 1811-1918 333-347 nr. 2/1996
ŞTEFAN PURICI Moldova faţă de Principatul Halici în sec. XII-XIV 349-362 nr. 2/1996
EUGEN GLÜCK Evreii din Bucovina în perioada 1774-1786 (II) 363-386 nr. 2/1996
MIRCEA PAHOMI Bisericile din Bucovina (II) 387-400 nr. 2/1996
NICOLAI GRĂMADĂ Studii de toponimie minoră (V) 401-430 nr. 2/1996
DRAGOŞ CUSIAC Centre de olărie în Bucovina (III) 431-443 nr. 2/1996
TARAS SEGHEDIN Cercetări privind flora şi vegetaţia Carpaţilor din Bucovina istorică 445-447 nr. 2/1996
TITUS LUCESCU Ornitofauna şi flora din zona de câmpie din Bucovina 449-455 nr. 2/1996
MARIAN OLARU Despre ,,homo bucovinensis” sau împreună cu Klaus Heitman despre imagologie 457-465 nr. 2/1996
PAVEL ŢUGUI Unele precizări cu privire la revenirea Bucovinei la România 467-476 nr. 2/1996
SAMUIL IONEŢ Însemnări zilnice 477-489 nr. 2/1996
D. VATAMANIUC Conferinţa internaţională ,,Bucovina între 1774-1862″, Rădăuţi, 31 mai-31 iunie, Bucureşti , 5 iunie 1996 / cronică 501-502 nr. 2/1996
D. VATAMANIUC Colocviul internaţional, Rădăuţi, 29-31 mai 1996 / cronică 502 nr. 2/1996
NICOLAE CÂRLAN Festivalul-concurs ,,Eminescu”, ediţia a V-a / cronică 502-503 nr. 2/1996
DRAGOŞ CUSIAC Manifestări culturale găzduite de muzeul etnografic din Rădăuţi /cronică 504-505 nr. 2/1996
PETRU BEJENARU Cursurile universităţii de vară ale societăţii pentru cultura şi literatura română în Bucovina. Ediţia a VII- a / cronică 505-506 nr. 2/1996
MĂLINA ANIŢOAIEI Centenar ,,Iraclie Porumbescu” /cronică 506-507 nr. 2/1996
DRAGOŞ PĂDURE Iraclie Porumbescu. Centenarul morţii / cronică 507 nr. 2/1996
LIVIU P. MORARIU Serile bucovinene la Iaşi / cronică 507-508 nr. 2/1996
D. VATAMANIUC Conferinţa internaţională în problemele Bucovinei p.9-12 nr. 1/1997
MIHAI IACOBESCU Isaia Baloşescu (1766-1834) 13-16 nr. 1/1997
D. VATAMANIUC Aron Pumnul şi biblioteca gimnaziştilor din Cernăuţi 17-25 nr. 1/1997
PAVEL ŢUGUI Teodor V. Stefanelli la început de drum 27-38 nr. 1/1997
LUCA BEJENARU Mihai Horodnic  – un zbor frânt 39-46 nr. 1/1997
ILIE DAN Preocupări ortografice la Dimitrie Onciul 47-53 nr. 1/1997
HORST FASSEL Philipp Menczel, ein Journalist aus Cezernowitz 55-71 nr. 1/1997
RADU GRIGOROVICI Dimitrie Onciul şi determinismul istoric 73-80 nr. 1/1997
ION POPESCU-SIRETEANU Toponimia – tezaur naţional 81-89 nr. 1/1997
MIRCEA PAHOMI Biserica episcopală Sf. Nicolae (Bogdana) din Rădăuţi. Secolele XIV-XIX (I) 91-116 nr. 1/1997
NORBERT GASCHLER Chronik der römisch-katholischen Pfarre Sereth 117-129 nr. 1/1997
ŞTEFAN PURICI Aspecte ale problemei minorităţilor naţionale în Bucovina istorică între anii 1918 şi 1940 (I) 131-144 nr. 1/1997
DRAGOŞ CUSIAC Centre de olărie în Bucovina (IV). Ceramica neagră de Marginea 145-155 nr. 1/1997
PETRU BEJENARU Etologia şi sănătatea morală a lumii contemporane 157-163 nr. 1/1997
DOMNICA ŢIBU Rezervaţia naturală de la Stejari-Horaiţ 165-170 nr. 1/1997
CARMEN GACHE; I. ION; LORELA CARADAN Lacul de acumulare de la Stţnca-Ştefăneşti 171-174 nr. 1/1997
MARIAN OLARU Despre crezul politic al lui Aurel Onciul 175-180 nr. 1/1997
CONSTANTIN BURAC Eudoxiu Hurmuzachi, autor al studiului ,,Transilvania în anul 1848″ 181-183 nr. 1/1997
EUDOXIU HURMUZACHI Siebenbürger im Jahre 1848 183-194 nr. 1/1997
EUDOXIU HURMUZACHI Transilvania în anul 1848 194-204 nr. 1/1997
RODICA IAŢENCU; VASILE SCHIPOR Samuil Ioneţ şi însemnările sale zilnice 205-216 nr. 1/1997
PAVEL ŢUGUI Iulian Vesper şi ,,Memoriile” sale 217-221 nr. 1/1997
IULIAN VESPER Memorii 1908-1924 221-239 nr. 1/1997
VASILE SCHIPOR Conferinţa ştiinţifică internaţională Bucovina 1775-1862. Aspecte politice, sociale, culturale, economice şi demografice. Rădăuţi-Bucureşti, 31 mai-5 iunie 1996 / cronică 257-259 nr. 1/1997
RODICA IAŢENCU; OVIDIU BÂTĂ Das Phare-Programm ,,Partnerschaft und institutioneller Aufund Ausbau”; Partenerschaft-serklärung/Projekt ,,Eurodreieck Schwaben-Czernowitz-Suczawa”, partea a II- a, Cernăuţi, 3-11 august 1996 / cronică 259-261 nr. 1/1997
VASILE DEMCIUC Comemorarea lui Petru Movilă la mănăstirea Suceviţa. Cuvântare rostită de Vasile M. Demciuc la Suceviţa, în 21 decembrie, 1996 / cronică 261-262 nr. 1/1997
LIVIU P. MORARIU ,,Luna Bucovinei” la Iaşi / cronică 262-263 nr. 1/1997
VASILE SCHIPOR Manifestările ştiinţifice ,,Zilele academice ieşene”, ediţia a XII-a, 10-13 octombrie, 1996 / cronică 263 nr. 1/1997
MARIAN OLARU Zilele Bucovinei la Braşov, 23-30 noiembrie, 1996 / cronică 264 nr. 1/1997
ŞTEFAN PURICI Simpozion naţional ,,Bucovina – File de istorie” / cronică 265 nr. 1/1997
OVIDIU BÂTĂ Rădăuţi – Imagini din trecut / cronică 266-267 nr. 1/1997
VLADIMIR TREBICI Academicianul Radu Grigorovici la vârsta de 85 de ani 269-271 nr. 1/1997
V. ŢOPA Profesorul , cercetătorul şi savantul Radu Grigorovici la 85 de ani 272-275 nr. 1/1997
VLADIMIR TREBICI Relaţiile dintre societăţile studenţeşti române şi germane de la Universitatea din Cernăuţi ca model de înţelegere interetnică (1875-1938) 281-286 nr. 2/1997
D. VATAMANIUC George baron Løvendal la un secol de la naştere 289-291 nr. 2/1997
RĂZVAN THEODORESCU Un mărturisitor pentru Bucovina: Løvendal 293-294 nr. 2/1997
LYDIA BARONESSE LØVENDAL-PAPAE Moştenirea artistică 295-296 nr. 2/1997
RADU-MIHAI PAPAE Întâlnire cu arta 297-298 nr. 2/1997
PAVEL ŢUGUI Pictorul bucovinean – G. Løvendal. Rememorare 299-303 nr. 2/1997
Løvendal văzut de contemporani 305-310 nr. 2/1997
Album 311-326 nr. 2/1997
D. VATAMANIUC Intelectualii bucovineni, Eminescu şi Biblioteca Gimnaziştilor Români din Cernăuţi 327-344 nr. 2/1997
MIHAI IACOBESCU Mihai Bodnar-Bodnărescu (1816-1867) 345-351 nr. 2/1997
MIRCEA A. DIACONU Mircea Streinul (Schiţă monografică) 353-368 nr. 2/1997
PETRU BEJENARU ,,Revista de pedagogie”: ştiinţa educaţiei în perioada interbelică 369-373 nr. 2/1997
MIRCEA PAHOMI Biserica episcopală Sf. Nicolae (Bogdana) din Rădăuţi. Secolele XIV-XIX (II) 375-397 nr. 2/1997
MARIAN OLARU Aspecte ale vieţii politice în Bucovina la sfârşitul secolului al XIX-lea (I) 399-409 nr. 2/1997
ŞTEFAN PURICI Aspecte ale problemei minorităţilor naţionale în Bucovina istorică între anii 1918 şi 1940 (II) 411-423 nr. 2/1997
ION POPESCU-SIRETEANU Nume de sate: Mărăţăi 425-427 nr. 2/1997
DRAGOŞ CUSIAC Centre de olărie în Bucovina (IV) 429-437 nr. 2/1997
TITUS LUCESCU Contribuţii la cunoaşterea florei din Bazinul Rădăuţi-Bucovina 439-442 nr. 2/1997
ŞTEFAN PURICI Istoria Bucovinei: imperativul demitizării 443-446 nr. 2/1997
RADU GRIGOROVICI ,,Descrierea districtului bucovinean (1775)” de Generalul Gabriel Splèny von Mihaldy 447-450 nr. 2/1997
JOHANN POLEK General Splèny’s ,,Beschreibung der Bukowina” 451-460 nr. 2/1997
JOHANN POLEK ,,Descrierea Bucovinei” a Generalului Splèny 451-460 nr. 2/1997
GABRIEL SPLÉNY VON MIHALDY Beschreibung des Bukowiner Districts (I) 460-512 nr. 2/1997
GABRIEL SPLÉNY VON MIHALDY Descrierea districtului Bucovina (I) 460-512 nr. 2/1997
LYDIA BARONESSE LØVENDAL-PAPAE; RADU-MIHAI PAPAE Centenar – George baron Løvendal (1897-1997) 521-522 nr. 2/1997
GEORGE GALAN Sărbătorirea pictorului George baron Løvendal de către filiala din Bucureşti a Societăţii pentru Cultură şi Literatură Română din Bucovina 522-523 nr. 2/1997
ŞTEFAN PURICI Simpozionul ,,Ştefan cel Mare şi Sfânt”. 540 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Moldovei, 12 aprilie 1457 – 12 aprilie 1997 523-524 nr. 2/1997
VLADIMIR TREBICI Radu Economu a împlinit 80 de ani 525-526 nr. 2/1997
VLADIMIR TREBICI Claudiu Dombrovschi la 89 de ani 527-528 nr. 2/1997
D. VATAMANIUC Cuvântul rostit de prof. dr. D. Vatamaniuc, Directorul Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei 533-536 nr. 3/1997
ORTFRIED KOTZIAN Ansprache des Leiters des Bukowina-Instituts Augsburg Dr. Ortfried Kotzian vor der Rumänischen Akademie in Bukarest 537-540 nr. 3/1997
541-543 nr. 3/1997
GEORGETA COLBAN-GRASU Alocuţiunea rostită de doamna Georgeta Colban-Grasu, expert guvernamental în Consiliul pentru Problemele Românilor de Pretutindeni al Guvernului României 545-546 nr. 3/1997
547 nr. 3/1997
RADU GRIGOROVICI Comentariu la Descrierea Bucovinei a generalului Splény 549-556 nr. 3/1997
RADU GRIGOROVICI Kommentar zur ,,Beschreibung der Bukowina” des Generals Gabriel von Splény 557-560 nr. 3/1997
561-565 nr. 3/1997
GHEORGHE PLATON Austria şi Principatele Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Politică de anexiune sau misiune civilizatoare? 567-582 nr. 3/1997
GHEORGHE PLATON Österreich und die rumänischen Fürstentümer in der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts. Annexionspolitik oder zivilisatorische Sendung? 583-586 nr. 3/1997
587-590 nr. 3/1997
VLADIMIR TREBICI Despre demografia Bucovinei 591-596 nr. 3/1997
VLADIMIR TREBICI Über die Demographie der Bukowina 597-600 nr. 3/1997
601-604 nr. 3/1997
MIHAI IACOBESCU Elita românilor din Bucovina anilor 1775-1862 605-620 nr. 3/1997
MIHAI IACOBESCU Die rumänische Elite der Bukowina in den Jahren 1775-1862 621-626 nr. 3/1997
627-632 nr. 3/1997
ORTFRIED KOTZIAN Zwischen Föderalismus und Zentralismus. Die Entwicklung und Bedeutung des Regionalbewustseins in der Bukowina 633-642 nr. 3/1997
ORTFRIED KOTZIAN Între federalism şi centralism. Dezvoltarea şi importanţa conştiinţei regionale în Bucovina 643-646 nr. 3/1997
647-650 nr. 3/1997
HUGO WECZERKA Die städtebauliche Entwicklung von Czernowitz 1775-1900 651-662 nr. 3/1997
HUGO WECZERKA Dezvoltarea urbanistică a Cernăuţiului, 1775-1900 663-668 nr. 3/1997
669-674 nr. 3/1997
VLADIMIR ILIESCU Die Revolution von 1848 und ihre Folgen für die Entwicklung der Bukowina 675-678 nr. 3/1997
VLADIMIR ILIESCU Revoluţia de la 1848 şi urmările ei pentru dezvoltarea Bucovinei 679-680 nr. 3/1997
681-682 nr. 3/1997
HORST FASSEL Das deutsche Theater von Czernowitz im vielsprachigen Umfeld. Mit und Gegeneinander von Kultureinrichtungen 683-694 nr. 3/1997
HORST FASSEL Ambianţă plurilingvă şi teatrul german din Cernăuţi. Colaborare şi concurenţă între instituţii de cultură 695-700 nr. 3/1997
701-708 nr. 3/1997
709-718 nr. 3/1997
IURII MAKAR; MIHAILO SAIKO Agricultura Bucovinei în ultimul pătrar  al secolului al XVIII-lea  (După cadastrele din anii ’80 ai secolului al XVIII-lea 719-722 nr. 3/1997
IURII MAKAR; MIHAILO SAIKO Über das Entwicklungsniveau der Landwirtschaft in der Bukowina im letzen Viertel des XVIII. Jahrhunderts 723-726 nr. 3/1997
727-738 nr. 3/1997
IHOR JALOBA; TADEI IAŢENIUK Căile de comunicaţie în Bucovina (Sfârşitul secolului al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea 739-742 nr. 3/1997
IHOR JALOBA; TADEI IAŢENIUK Die Verkehrswege in der Bukowina am Ende des XVIII. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts 743-746 nr. 3/1997
747-750 nr. 3/1997
SERGHEI TROIAN Germanii din Bucovina şi rolul lor în dezvoltarea culturală a ţinutului (1775-1914) 751-752 nr. 3/1997
SERGHEI TROIAN Die bukowiner Deutschen und ihre Rolle in der Kulturellen Entwicklung des Gebietes (1775-1914) 753-754 nr. 3/1997
755-764 nr. 3/1997
OLEXANDR MASAN Deputaţii bucovineni în Parlamentul austriac în anii 1848-1849 765-770 nr. 3/1997
OLEXANDR MASAN Die bukowiner Abgeordneten im östereichischen Parlament in den Jahren 1848-1849 771-776 nr. 3/1997
777-784 nr. 3/1997
OLEXANDR DOBRJANSKII Formarea organelor administraţiei provinciale a Ducatului Bucovinei în anii ’50 – ’60 ai secolului al XIX-lea 785-788 nr. 3/1997
OLEXANDR DOBRJANSKII Der Aufbau der provinzialischen Verwaltungsorgane des Herzogtums Bukowina in den 50-er und 60-er Jahren des XIX. Jahrhunderts 789-792 nr. 3/1997
Declaraţia participanţilor la Conferinţa internaţională ,,Bucovina 1775-1862. Aspecte politice, sociale, economice, culturale şi demografice 793-794 nr. 3/1997
795-796 nr. 3/1997
797-798 nr. 3/1997
FRANZ HÖLZL Osterweiterung der europäischen Union (Kurzfassung) 799-800 nr. 3/1997
RADU GRIGOROVICI Modelul Bucovinei 801-816 nr. 3/1997
VLADIMIR TREBICI Relaţiile dintre societăţile studenţeşti române şi germane de la Universitatea din Cernăuţi ca model de înţelegere interetnică (1875-1938) 817-820 nr. 3/1997
D. VATAMANIUC Eminescu şi federalizarea Europei 821-826 nr. 3/1997
Ecouri 827-838 nr. 3/1997
D. VATAMANIUC Eminescu şi federalizarea Europei p.5-12 nr. 1/1998
VLADIMIR TREBICI Traian Brăileanu, omul şi opera 13-19 nr. 1/1998
ION ZADIK Generalul Iacob Zadik şi revenirea Bucovinei la România 21-29 nr. 1/1998
MIRCEA A. DIACONU Bucovina şi complexul provinciei 31-41 nr. 1/1998
PAVEL ŢUGUI Eusebie Mandicevschi – receptarea şi aprecierea operei sale 43-59 nr. 1/1998
D. VATAMANIUC Vianor Bendescu, mesager al spiritualităţii româneşti în Germania 61-66 nr. 1/1998
VASILE PRECOP Bucovina în ,,Amintiri din închisoare” de Valeriu Branişte 67-79 nr. 1/1998
D. VATAMANIUC Societatea ,,Junimea” din Cernăuţi, în lumina documentelor 81-93 nr. 1/1998
PETRU BEJENARU Revista ,,Şcoala” – tribună de luptă pentru drepturile românilor bucovineni 95-99 nr. 1/1998
CONSTANTIN UNGUREANU Procese etnodemografice în Bucovina, în timpul administraţiei militare (1775) 101-121 nr. 1/1998
MARIAN OLARU Aspecte ale vieţii politice în Bucovina la sfârşitul secolului al XIX-lea (II) 123-134 nr. 1/1998
RODICA IAŢENCU Consideraţii asupra evoluţiei Universităţii din Cernăuţi în perioada interbelică (I) 135-151 nr. 1/1998
MAGDALENA VASILESCU Revista ,,Făt-Frumos” şi orientarea spre folclor şi etnografie 153-159 nr. 1/1998
TITUS LUCESCU Zone cu floră necercetată în Bucovina 161-165 nr. 1/1998
OVIDIU BÂTĂ Rezervaţii naturale din judeţul Suceava 167-177 nr. 1/1998
SORIN TRELEA Originea geografică a speciilor de păsări din depresiunea Rădăuţi 179-186 nr. 1/1998
CARMEN GACHE Dinamica avifaunei în bazinul mijlociu al râului Prut în perioada de pasaj 187-190 nr. 1/1998
D. VATAMANIUC Obiective, opţiuni şi realizări 191-194 nr. 1/1998
CAROL MOHR Chestiunea nemţească în Bucovina 195-198 nr. 1/1998
AUREL C. ONCIUL Raportul lui Josef Graf von Etzdorf privind Bucovina 199 nr. 1/1998
ZOSEF GRAF VON ETZDORF Die letzen Tage der Österreichischen Herrschaft in der Bukowina/Ultimele zile ale puterii austriece în Bucovina 200-214 nr. 1/1998
D. VATAMANIUC Ediţia a VII-a a Lunii Bucovinei (28 octombrie – 28 noiembrie 1997) / cronică 219 nr. 1/1998
VLADIMIR TREBICI Sesiunea ştiinţifică: ,,Traian Brăileanu în istoria sociologiei româneşti”, 15 octombrie 1997 / cronică 219-220 nr. 1/1998
DRAGOŞ CUSIAC Târgul olarilor ,,Ochiul de păun”, Rădăuţi, la a XV-a ediţie/ cronică 220-221 nr. 1/1998
RODICA IAŢENCU; OVIDIU BÂTĂ Projekt Regionalpartnerschaft zwischen dem Bezirk Schwaben und der Nord- und Südbukowina. ,,Eurodreieck Schwaben – Czernowitz – Suczawa”. Partea a III-a, Suceava – Rădăuţi, 2-11 august 1997 / cronică 222-223 nr. 1/1998
ŞTEFAN PURICI Cronica unei manifestări interzise / cronică 223-226 nr. 1/1998
VLADIMIR TREBICI La despărţirea de Victor Săhleanu 227-228 nr. 1/1998
IOAN OPRESCU; CRISTIANA GLAVCE Victor Săhleanu, personaliate renascentistă 229-231 nr. 1/1998
D. VATAMANIUC Bucovina şi Ioan Slavici – un veac şi jumătate de la naşterea prozatorului 239-244 nr. 2/1998
VLADIMIR TREBICI George Macrin (1911-1991) 245-248 nr. 2/1998
MIHAI IACOBESCU Dionisie Bejan (1837-1924) 249-251 nr. 2/1998
MIRCEA A. DIACONU Ideologia mişcării ,,Iconar” (conceptul de ,,provincie”) 253-263 nr. 2/1998
GEORGE MACRIN Leonida Bodnărescu (1872-1945) 265-271 nr. 2/1998
GEORGE MACRIN Orest Bucevschi – profesor universitar 273-275 nr. 2/1998
GEORGE MACRIN Liviu Rusu – muzician bucovinean 277-280 nr. 2/1998
PETRU BEJENARU Leonida Bodnărescu – pedagog şi cărturar 281-283 nr. 2/1998
D. VATAMANIUC Biblioteca lui Aron Pumnul 285-292 nr. 2/1998
RADU GRIGOROVICI Studiu comparativ al recensământurilor populaţiei Bucovinei din anii 1772, 1774 şi 1775 (I) 293-312 nr. 2/1998
ŞTEFAN PURICI Dacoromânismul în conştiinţa şi activitatea românilor din Bucovina (sfârşitul secolului al XVIII-lea – mijlocul secolului al XIX – lea 313-331 nr. 2/1998
MARIAN OLARU Iancu Flondor şi mişcarea naţională a românilor din Bucovina (sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX- le 333-350 nr. 2/1998
RODICA IAŢENCU Consideraţii asupra evoluţiei Universităţii din Cernăuţi în perioada interbelică (II) 351-365 nr. 2/1998
ION ZADIK Armata română în Pocuţia 367-368 nr. 2/1998
MIRA VOITEC-DORDEA Arhitectura gotică în stilul moldovenesc din secolele al XV-lea şi al XVI-lea 369-386 nr. 2/1998
OVIDIU BÂTĂ Rezervaţia geologică ,,Pietrele Doamnei” – Rarău 387-398 nr. 2/1998
TITUS LUCESCU Contribuţii la studierea unor specii floristice din Bucovina 399-404 nr. 2/1998
ŞTEFAN PURICI; MARIAN OLARU Bucovina istorică – între exigenţele sintezei naţionale şi regionalism 405-409 nr. 2/1998
D. VATAMANIUC ,,Jurnalul” lui Ciprian Porumbescu 411-413 nr. 2/1998
CIPRIAN PORUMBESCU Tagebuch der wichtigsten Ereignisse, Erlebnisse u. sonstiger Allotria aufgezeichnet seit dem 18 Jänner 1879 von Golembiowski (I)/Jurnalul însemnatelor întâmplări, evenimente şi a altor zburdălnicii, ţinut din 18 ianuarie 1879 de către Golembiowski (I) 414-431 nr. 2/1998
DUMITRU TEODORESCU Politica naţionalităţilor în sud-estul Europei (Bukowina-Institut, Augsburg, 1997) / cronică 453-454 nr. 2/1998
DUMITRU TEODORESCU Bucovina – Mituri vechi, mituri noi (Augsburg , 1997) / cronică 454-455 nr. 2/1998
D. VATAMANIUC Profesorul Rudolf Wagner la Universitatea din Cernăuţi / cronică 456 nr. 2/1998
PAVEL ŢUGUI; GEORGE GALAN Activitatea Filialei Bucureşti a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina / cronică 456-460 nr. 2/1998
VASILE SCHIPOR Manifestări ştiinţifice şi cultural-artistice/cronică 460-464 nr. 2/1998
VASILE SCHIPOR Iniţiative şi proiecte în viaţa cultural-ştiinţifică din Bucovina 464-465 nr. 2/1998
VASILE BÂTĂ Aniversările a două instituţii şcolare de prestigiu din Rădăuţi / cronică 465-467 nr. 2/1998
VASILE SCHIPOR Recunoaşteri ale activităţilor unor bucovineni / cronică 467-468 nr. 2/1998
VLADIMIR TREBICI Profesorul Octavian Ştefănescu la 90 de ani 469-471 nr. 2/1998
MIRCEA JEMNA Victor Săhleanu (1924-1996) 473 nr. 2/1998
CONSTANTIN CALANCE Dragoş Luchian (1932-1997) 474-475 nr. 2/1998
MIHAI IACOBESCU Revoluţia de la 1848-1849 în Bucovina. Particularităţi. Revendicări. Consecinţe p.7-14 nr. 1/1999
MIHAI IACOBESCU Teodor Bălan (1885-1972) 15-18 nr. 1/1999
D. VATAMANIUC Principesa Martha Bibescu despre Bucovina 19-24 nr. 1/1999
MIRCEA A. DIACONU Traian Chelariu 25-38 nr. 1/1999
VASILE SCHIPOR Destinul unei biblioteci din Bucovina 39-46 nr. 1/1999
RADU GRIGOROVICI Studiu comparativ al recensământurilor populaţiei Bucovinei din anii 1772, 1774 şi 1775 (II) 47-82 nr. 1/1999
MIRCEA PAHOMI Biserica Sfântul Gheorghe  – Mănăstirea Ioan cel Nou de la Suceava 83-104 nr. 1/1999
MIRCEA GRIGOROVIŢĂ Universitatea din Cernăuţi în perioada interbelică (I) 105-118 nr. 1/1999
FLORIN BUCESCU Vechea doină bucovineană sau doina din ţinutul Rădăuţilor (I) 119-140 nr. 1/1999
MIRA VOITEC-DORDEA Arhitectura gotică în stilul moldovenesc din secolele al XV-lea şi al XVI-lea 141-155 nr. 1/1999
NICOLAE POMOHACI O valoroasă lucrare de doctorat, cu implicaţii benefice pentru cultura cartofului în Bucovina 157-158 nr. 1/1999
CORNEL GHEORGHIEŞ Referat privind teza de doctorat cu titlul ,,Contribuţii asupra biologiei, ecologiei şi combaterii nematozilor cu chişti (Globodera spp.) la cartof”, prezentată de ing. Ionela Dobrin 159-161 nr. 1/1999
R. J. MARKS Referat de apreciere la teza de doctorat cu titlul ,,Contribuţii asupra biologiei, ecologiei şi combaterii nematozilor cu chişti (Globodera spp.) la cartof”, prezentată de ing. Ionela Dobrin 162-163 nr. 1/1999
PAUL PAŞOL Referat privind teza de doctorat cu titlul ,,Contribuţii asupra biologiei, ecologiei şi combaterii nematozilor cu chişti (Globodera spp.) la cartof”, prezentată de ing. Ionela Dobrin 163-164 nr. 1/1999
ELENA ROJANKOVSCHI Referat de apreciere la teza de doctorat cu titlul ,,Contribuţii asupra biologiei, ecologiei şi combaterii nematozilor cu chişti (Globodera spp.) la cartof”, prezentată de ing. Ionela Dobrin 165-168 nr. 1/1999
TUDOR ŢIBULEAC; LIUDMILA BUCIUCEANU; VICTOR GAVRILENCO; TUDOR GLĂVAN Date fenologice ale migraţiei păsărilor în Republica Moldova 169-180 nr. 1/1999
OVIDIU BÂTĂ Rezervaţia geologică-geomorfologică Cheile ,,Moara Dracului” – Rarău 181-186 nr. 1/1999
VASILE POSTEUCĂ Mişcarea literară interbelică din Bucovina (Amintiri de la ,,Iconar”) 187-192 nr. 1/1999
CIPRIAN PORUMBESCU Tagebuch der wichtigsten Ereignisse, Erlebnisse u. sonstiger Allotria aufgezeichnet seit dem 18 Jänner 1879 von Golembiowski (II)/Jurnalul însemnatelor întâmplări, evenimente şi a altor zburdălnicii, ţinut din 18 ianuarie 1879 de către Golembiowski (II) 193-221 nr. 1/1999
ŞTEFAN PURICI 10. Internationale Studientagung des Bukowina-Instituts, Augsburg com 29 Juli – 1 August 1998 / cronică 239-241 nr. 1/1999
OVIDIU BÂTĂ Colocviul Filialei Bucovina din Rădăuţi al Asociaţiei ,,Uniunea pentru Europa – din România” 241 nr. 1/1999
VASILE PRECOP Congresul al IV-lea al Societăţii pentru Cultura şi literatura română în Bucovina / cronică 242-244 nr. 1/1999
VASILE SCHIPOR Manifestări ştiinţifice şi cultural-artistice în Bucovina (aprilie-octombrie 1998) /cronică 244-246 nr. 1/1999
VASILE BÂTĂ Oreste Popescu la vârsta de 85 de ani 247-250 nr. 1/1999
CONSTANTIN CALENCE Dragoş Luchian 251-252 nr. 1/1999
ŞTEFAN ŞTEFĂNESCU Acad. Vladimir Trebici 253-254 nr. 1/1999
MARIAN OLARU; ŞTEFAN PURICI Bucovina – mirajul identitar supranaţional 259-262 nr. 2/1999
VASILE PRECOP Preotul cărturar Ioan Paşcan 263-265 nr. 2/1999
D. VATAMANIUC Claudiu Isopescu, mesager al spiritualităţii româneşti în Italia 267-289 nr. 2/1999
VALERIAN PROCOPCIUC Învăţători în viaţa literară şi culturală a Bucovinei istorice 291-301 nr. 2/1999
RODICA IAŢENCU Societatea pentru cultura şi literatura română în Bucovina în perioada interbelică – deziderate şi realizări 303-330 nr. 2/1999
MIRCEA GRIGOROVIŢĂ Facultatea de Ştiinţe din Cernăuţi în perioada interbelică 331-346 nr. 2/1999
CONSTANTIN UNGUREANU Procese migraţioniste în Bucovina în timpul administraţiei galiţiene 347-367 nr. 2/1999
EUGEN GLÜCK Evreii din Bucovina în perioada 1786-1849 (I) 369-386 nr. 2/1999
MARIAN OLARU Lupta pentru tricolor şi afirmarea identităţii naţionale româneşti în Bucovina 387-406 nr. 2/1999
FLORIN BUCESCU Vechea doină bucovineană sau doina din ţinutul Rădăuţilor (II) 407-444 nr. 2/1999
DAN PĂCURARIU Bazele sistemului formal al arhitecturii bisericeşti din Moldova 445-449 nr. 2/1999
OVIDIU BÂTĂ; PETRU BEJENARU Rezervaţii şi monumente ale naturii din Bucovina 451-460 nr. 2/1999
D. VATAMANIUC ,,Homo Bucovinensis” – o teorie nouă şi totuşi veche 461-462 nr. 2/1999
RADU GRIGOROVICI Un studiu despre francmasoneria din Bucovina 463-466 nr. 2/1999
ERICH PROKOPOWITSCH Die Freimaurerei in der Bukowina im 18. Jahrhundert / Francmasoneria în Bucovina în secolul al 18-lea 466-477 nr. 2/1999
PETRU BEJENARU Manifestări culturale la Cernauca, 29-30 mai 1999 489-490 nr. 2/1999
D. VATAMANIUC Eminescu şi propaganda ucraineană în Bucovina p.7-9 nr. 1/2000
DUMITRU BURGHELEA; George Popovici (T.Robeanu), jurist, istoric şi poet (1863-1905) nov.24 nr. 1/2000
PETRU RUSŞINDILAR Un eminent jurist, om politic şi de cultură – Aurel Morariu 25-41 nr. 1/2000
CONSTANTIN C. COJOCARU Daniil Vlahovici – episcop al Bucovinei (23 aprilie 1789-20 august 1822) (I) 43-70 nr. 1/2000
NICOLAE CÂRLAN Teatrul religios al lui Ion Luca 71-90 nr. 1/2000
VASILE M. DEMCIUC Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava – consideraţii istorice 91-108 nr. 1/2000
MIRCEA PAHOMI Soarta tezaurului artistic şi documentar al Mitropoliei Sucevei şi Moldovei în Polonia (1686-1783) 109-121 nr. 1/2000
PAVEL ŢUGUI Despre restaurarea monumentelor istorice în Bucovina (1951-1977) (I) 123-137 nr. 1/2000
EUGEN GLÜCK Evreii din Bucovina în perioada 1786-1849 (II) 139-155 nr. 1/2000
DAN JUMARĂ Programul societăţilor culturale academice în perioada interbelică 157-167 nr. 1/2000
MIRCEA GRIGOROVIŢĂ Biblioteca Universităţii din Cernăuţi în perioada interbelică 169-189 nr. 1/2000
DANIEL HRENCIUC Tratatul româno-polonez din 1921. Ecouri şi opinii. Contribuţia minorităţii poloneze din Bucovina la încheierea acestui tratat 191-214 nr. 1/2000
ELENA CRISTUŞ Sentimentul dorului în lirica orală. Imagini ale dorului în poezia erotică din Bucovina 215-225 nr. 1/2000
TITUS LUCESCU Noutăţi în flora României 227-230 nr. 1/2000
OVIDIU BÂTĂ; ION PODAŞCĂ Evoluţia cercetărilor geologice din zona cristalino-mezozoică a Carpaţilor Orientali de Nord – ipoteze, concepţii, modele 231-244 nr. 1/2000
SORIN TRELEA Ornitofauna luncilor, zăvoaielor şi cursurilor de apă din Depresiunea Rădăuţi 245-249 nr. 1/2000
D. VATAMANIUC Ignoranţă sau rea-credinţă, sau şi una şi alta 251-252 nr. 1/2000
D. VATAMANIUC Eminescu, secretar al Agenţiei Române din Berlin, şi câteva documente 253-257 nr. 1/2000
PETRU BEJENARU Cursurile de vară ale Universităţii Populare a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, Rădăuţi, ediţia a X-a, 6-11 septembrie 1999 / cronică 271-272 nr. 1/2000
VASILE SCHIPOR ,,Zilele academice ieşene”. Ediţia a XIV-a, 7-10 octombrie 1999 / cronică 272-273 nr. 1/2000
VASILE SCHIPOR Evenimente şi manifestări culturale consacrate Bucovinei (ianuarie-decembrie 1999) / cronică 273-275 nr. 1/2000
EMIL SATCO Rudolf Rybiczka (26 martie 1911 – 6 octombrie 1998) 277-278 nr. 1/2000
ŞTEFAN PURICI Euroregiunile şi impactul lor asupra mentalităţilor (din perspectiva reflectării în presa regională) 279-287 nr. 1/2000
EUGEN PĂTRAŞ Minoritatea românească din regiunea Cernăuţi în căutarea propriei identităţi 287-293 nr. 1/2000
MARIAN OLARU În căutarea identităţii naţionale în România şi Ucraina din perspectiva legislaţiei actuale a învăţământului 293-297 nr. 1/2000
VASILE SCHIPOR Presa din judeţul Suceava, 1996-1999. Şansele schimbării 297-308 nr. 1/2000
D. VATAMANIUC Anul Eminescu 315-319 nr. 2/2000
VASILE SCHIPOR Peter Tomaschek (1882-1940) 321-333 nr. 2/2000
MIRCEA PAHOMI Biserica Sfântul Dumitru – Suceava 335-355 nr. 2/2000
CONSTANTIN C. COJOCARU Isaia Baloşescu, episcopul Bucovinei (17 iulie 1823 – 14 septembrie 1834) 357-385 nr. 2/2000
VASILE JURAVLE Muzica religioasă din Bucovina (sec. XVIII-XIX) 387-402 nr. 2/2000
PAVEL ŢUGUI Despre restaurarea monumentelor istorice în Bucovina (1951-1977) (II) 403-419 nr. 2/2000
CONSTANTIN C. COJOCARU Daniil Vlahovici – episcop al Bucovinei (II) 421-432 nr. 2/2000
EMIL SATCO Creaţia eminesciană în operele muzicale ale compozitorilor bucovineni 433-437 nr. 2/2000
DANIEL HRENCIUC Minoritatea polonă din Bucovina 439-456 nr. 2/2000
CRISTINA PUHA Poziţia lui Iancu Flondor faţă de noile realităţi politice ale Regatului Român (1918-1924) 457-474 nr. 2/2000
ELENA CRISTUŞ Imagini ale dorului în lirica populară din Bucovina (II) 475-480 nr. 2/2000
TITUS LUCESCU Contribuţii la cunoaşterea florei indicatoare de sol din pădurile Bucovinei 481-485 nr. 2/2000
OVIDIU BÂTĂ Probleme de palinostratigrafie a formaţiunilor cristaline din Carpaţii Orientali 487-508 nr. 2/2000
RADU GRIGOROVICI Comentariu la ,,Comunicarea” lui Aurel Onciul către contele Tisza 509-526 nr. 2/2000
ANNA BORCA Epistolar: Mircea Streinul – Teodor C. Grossu, alias Iulian Vesper 527-532 nr. 2/2000
D. VATAMANIUC Populaţia şcolară la Liceul German din Cernăuţi 533-540 nr. 2/2000
EUGEN POHONŢU Amintiri despre N. Iorga 541-562 nr. 2/2000
VASILE SCHIPOR Oameni şi locuri din Bucovina 563-568 nr. 2/2000
PETRU BEJENARU Cursurile de vară ale Universităţii Populare Rădăuţi / cronică 595-596 nr. 2/2000
OVIDIU BÂTĂ Zilele Municipiului Rădăuţi (29 iunie – 8 iulie) / cronică 596-597 nr. 2/2000
SORIN TRELEA Simpozionul Naţional de Micologie, Rădăuţi, 23-26 august 2000 / cronică 597-598 nr. 2/2000
VASILE SCHIPOR Conferinţa ştiinţifică internaţională ,,Procese politice, sociale, culturale şi economice în Bucovina, 1861-1918. Aspecte edificatoare pentru o Europă unită”, Rădăuţi, 20-22 septembrie 2000  / cronică 598-599 nr. 2/2000
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU Literatur und Bibliothekwesen in Österreich / cronică 600 nr. 2/2000
ION CREŢU Zilele culturii siretene, 21-25 septembrie 2000 601 nr. 2/2000
VASILE SCHIPOR Manifestări ştiinţifice şi cultural-artistice consacrate Bucovinei (ianuarie-decembrie 2000) /cronică 602-605 nr. 2/2000
ION FILIPCIUC George Cotos se-ntoarce acasă… 607-608 nr. 2/2000
EMIL SATCO Radu Economu (14 aprilir 1917 – 31 ianuarie 2000) 609-610 nr. 2/2000
D. VATAMANIUC Bucovina în istoriografia franceză din ultimii ani p.5-8 nr. 1/2001
ELENA CRISTUŞ Matthias Friedwagner. 140 de ani de la naştere p.9-16 nr. 1/2001
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU Peter Tomaschek: Paneuropa oder die vereinigten Volksstaaten der Welt? 17-35 nr. 1/2001
PETRU BEJENARU Societatea Culturală ,,Şcoala Română” în apărarea românismului din Bucovina 37-50 nr. 1/2001
VASILE SCHIPOR Evoluţia şi destinul scrisului la Rădăuţi. Un tablou cronologic 51-68 nr. 1/2001
DANIEL HRENCIUC Frontiera româno-polonă în dezbaterea Conferinţei de Pace de la Paris (1919-1920) 69-82 nr. 1/2001
MIRCEA PAHOMI Biserica Arbore – judeţul Suceava 83-103 nr. 1/2001
ION POPESCU-SIRETEANU Toponimia comunei Suceviţa 105-150 nr. 1/2001
ALMA BĂNARU Eminescu – Copacul vieţii 151-155 nr. 1/2001
PETRU BEJENARU Contribuţii ştiinţifice din Bucovina la dezvoltarea biologiei 157-163 nr. 1/2001
OVIDIU BÂTĂ Rezervaţia geologică ,,stratele cu Aptychus” – Pojorâta 165-172 nr. 1/2001
SORIN TRELEA Avifauna agrosistemelor din Depresiunea Rădăuţi 173-176 nr. 1/2001
MARIAN OLARU Consideraţii preliminare despre demografie şi geopolitică pe teritoriul Bucovinei (1930-1992) 177-183 nr. 1/2001
VASILE PRECOP Din corespondenţa lui Leca Morariu cu Vasile Ţigănescu 185-193 nr. 1/2001
RODICA IAŢENCU Ion Nistor – 125 de ani de la naştere / cronică 219 nr. 1/2001
GEORGE GALAN Între două congrese – Din activitatea filialei Bucureşti a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română din Bucovina / cronică 219-222 nr. 1/2001
DANIEL HRENCIUC Zilele culturii poloneze / cronică 222-224 nr. 1/2001
VASILE SCHIPOR Manifestări cultural-artistice, literare şi ştiinţifice consacrate Bucovinei / cronică 224-229 nr. 1/2001
G. MIHĂILĂ Limba română – ,,limba moldovenească” 235-245 nr. 2/2001
PETRU BEJENARU Dimitrie C. Isopescu – profesor şi manager al învăţământului 247-248 nr. 2/2001
ŞTEFAN PURICI Represiunile sovietice în regiunea Cernăuţi (anii ’40 – ’50 ai secolului al XX-lea) 249-268 nr. 2/2001
RODICA IAŢENCU Forme ale rezistenţei anticomuniste în partea de sud a Bucovinei. Mişcarea de partizani (1944-1958) 269-291 nr. 2/2001
DANIEL HRENCIUC Minoritatea polonă din partea de sud a Bucovinei (1945-2000) 293-301 nr. 2/2001
MIRCEA GRIGOROVIŢĂ Pedagogi din Bucovina 303-318 nr. 2/2001
MIRCEA PAHOMI ,,Jurământul Bucovinei” faţă de Austria în anul 1777 319-329 nr. 2/2001
VALERIAN PROCOPCIUC Biserica parohială din Suceviţa 331-352 nr. 2/2001
IULIA BRÂNZĂ-MIHĂILEANU Obiceiuri cu măşti în zona Rădăuţi – manechinul, ursul 353-357 nr. 2/2001
ELENA CRISTUŞ Leca Morariu şi cursurile sale de folclor 359-363 nr. 2/2001
OVIDIU BÂTĂ Rezervaţia paleontologică ,,Piatra Pinului” – Gura Humorului 365-373 nr. 2/2001
PETRU BEJENARU Sociologie, ecologie şi etologie – interdependenţe şi implicaţii în administrarea mediului 375-380 nr. 2/2001
SORIN TRELEA Dinamica sezonieră a păsărilor din Depresiunea Rădăuţi 381-390 nr. 2/2001
D. VATAMANIUC Bucovina în plină latinitate, la hotarul dintre lumea germanică şi lumea slavă 391-392 nr. 2/2001
LIVIU PAPUC Victor Morariu văzut de fratele său Leca 393-400 nr. 2/2001
D. VATAMANIUC Lista românilor din lagărele din Germania care urmau să fie repatriaţi în anul 1941 401-419 nr. 2/2001
PETRU BEJENARU Manifestări de evocare la 600 de ani de la atestarea documentară a aşezării Volovăţ / cronică 435-437 nr. 2/2001
RODICA IAŢENCU; OVIDIU BÂTĂ Expoziţia documentară Heim ins Reich la Rădăuţi şi Gura Humorului / cronică 437-439 nr. 2/2001
VASILE SCHIPOR Manifestări cultural-artistice, literare şi ştiinţifice consacrate Bucovinei / cronică 439-446 nr. 2/2001
D. VATAMANIUC Academia Română şi Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina p.5-6 nr. 1/2002
ELENA CRISTUŞ Dimitrie Dan, personalitate a culturii bucovinene p.7-11 nr. 1/2002
D. VATAMANIUC Grigore Nandriş, comentator al vieţii politice internaţionale 13-40 nr. 1/2002
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU Evoluţia învăţământului la Rădăuţi. Manuale şcolare din biblioteca Gimnaziului de Stat Cezaro-Crăiesc 41-48 nr. 1/2002
ALIS NICULICĂ Aspecte ale activităţii corale româneşti în Bucovina (1860-1918) 49-60 nr. 1/2002
MIRCEA PAHOMI Boieri şi mazili – nobili bucovineni 61-79 nr. 1/2002
MARIAN OLARU Ducatul Bucovinei şi Imperiul Austro-Ungar. Dimensiunile politice ale raporturilor dintre provincie şi centru, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea 81-95 nr. 1/2002
CONSTANTIN UNGUREANU Alegătorii din Bucovina, către anul 1910 97-124 nr. 1/2002
ŞTEFAN PURICI De la Dieta Bucovinei la Parlamentul de la Bucureşti (1918-1940) 125-143 nr. 1/2002
RODICA IAŢENCU Unirea Bucovinei cu Regatul român. Integrarea politico-administrativă (I) 145-171 nr. 1/2002
DANIEL HRENCIUC Consideraţii asupra evoluţiei comunităţilor poloneze din Bucovina în perioada interbelică (I) 173-194 nr. 1/2002
ION POPESCU-SIRETEANU Entopicul românesc hordă, horde (II) 195-233 nr. 1/2002
IULIA BRÂNZĂ Obiceiuri cu măşti în zona Rădăuţi – ,,Irozii”, ,,Banda lui Jianu”, ,,Baba” şi ,,Moşneagul” 235-240 nr. 1/2002
OVIDIU BÂTĂ Rezervaţia geologică ,,Piatra Ţibăului” – Cârlibaba 241-246 nr. 1/2002
ANGELA TONIUC; CONSTANTIN TOMA; CARMEN CONSTANTINESCU; CORINA IONESCU Consideraţii asupra florei ornamentale din judeţul Suceava 247-260 nr. 1/2002
DUMITRU TEODORESCU O întâmplare demnă de tradiţia europeană a Bucovinei 261-268 nr. 1/2002
D. VATAMANIUC Lista românilor din lagărele din Germania care urmau să fie repatriaţi în anul 1941 269-284 nr. 1/2002
PETRU BEJENARU Cursurile de vară ale Universităţii Populare ,,Ion Nistor” la a XII-a ediţie, Rădăuţi, 27 mai – 1 iunie 2002 / cronică 303-304 nr. 1/2002
VASILE SCHIPOR Reuniunea ştiinţifică aniversară a Centrului Bucovinean de Cercetări Ştiinţifice de pe lângă Universitatea de Stat din Cernăuţi, Cernăuţi, 18 martie 2002 / cronică 305-307 nr. 1/2002
VASILE SCHIPOR Manifestări ştiinţifice, literare şi cultural-artistice, consacrate Bucovinei, 1 ianuarie – 30 iunie 2002 / cronică 307-310 nr. 1/2002
VASILE BÂTĂ Vasile Strejac (1886-1947) 311-312 nr. 1/2002
D. VATAMANIUC Centrul de Studii ,,Bucovina” la un deceniu de activitate 317-326 nr. 2/2002
Nota redacţiei 327 nr. 2/2002
GHEORGHE PLATON Argument 329-330 nr. 2/2002
RADU GRIGOROVICI Bucovina, fereastră către Vest a Moldovei 331-338 nr. 2/2002
D. VATAMANIUC Bucovina în viziunea a trei instituţii de cercetare 339-342 nr. 2/2002
RADU GRIGOROVICI Die österreichische Politik gegenüber der Bukowina und ihre oft unerwarteten Folgen 343-352 nr. 2/2002
GHEORGHE PLATON România în jocul politic al marilor puteri. Determinism politic şi acţiune naţională 353-366 nr. 2/2002
MARIAN OLARU; ŞTEFAN PURICI ,,Bucovinism” şi ,,Homo bucovinensis” 367-374 nr. 2/2002
RADU GRIGOROVICI Modelul Bucovinei 375-391 nr. 2/2002
D. VATAMANIUC Conferinţa internaţională în problemele Bucovinei 393-395 nr. 2/2002
VLADIMIR TREBICI Relaţiile dintre societăţile studenţeşti române şi germane de la Universitatea din Cernăuţi ca model de înţelegere interetnică (1875-1938) 397-401 nr. 2/2002
D. VATAMANIUC Eminescu şi federalizarea Europei 403-409 nr. 2/2002
D. VATAMANIUC Bucovina şi Ioan Slavici – un veac şi jumătate de la naşterea prozatorului 411-415 nr. 2/2002
MIHAI IACOBESCU Revoluţia de la 1848 în Bucovina. Particularităţi. Revendicări. Consecinţe 417-424 nr. 2/2002
MARIAN OLARU; ŞTEFAN PURICI Bucovina – mirajul identitar supranaţional 425-428 nr. 2/2002
D. VATAMANIUC Eminescu şi propaganda ucraineană în Bucovina 429-431 nr. 2/2002
D. VATAMANIUC Anul Eminescu 433-437 nr. 2/2002
D. VATAMANIUC Bucovina în istoriografia franceză din ultimii ani 439-442 nr. 2/2002
G. MIHĂILĂ Limba română – ,,limba moldovenească” 443-453 nr. 2/2002
D. VATAMANIUC Academia Română şi Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina 455-456 nr. 2/2002
MIRCEA GRIGOROVIŢĂ O nouă lucrare despre istoria Bucovinei 457-459 nr. 2/2002
ION ALEXANDRESCU O viziune modernă a istoriei Bucovinei 461-466 nr. 2/2002
MIRCEA GRIGOROVIŢĂ O ,,Istorie a Bucovinei” în limba germană 467-473 nr. 2/2002
MARIAN OLARU Despre ,,homo bucovinensis” sau împreună cu Klaus Heitman despre imagologie 475-483 nr. 2/2002
PAVEL ŢUGUI Unele precizări cu privire la revenirea Bucovinei la România 485-494 nr. 2/2002
MARIAN OLARU Despre crezul politic al lui Aurel Onciul 495-500 nr. 2/2002
ŞTEFAN PURICI Istoria Bucovinei: imperativul demitizării 501-503 nr. 2/2002
D. VATAMANIUC Obiective, opţiuni şi realizări 505-508 nr. 2/2002
CAROL MOHR Chestiunea germană în Bucovina de azi 509-511 nr. 2/2002
ŞTEFAN PURICI; MARIAN OLARU Bucovina istorică – între exigenţele sintezei naţionale şi regionalism 513-517 nr. 2/2002
VASILE POSTEUCĂ Mişcarea literară interbelică din Bucovina (Amintiri de la ,,Iconar”) 519-524 nr. 2/2002
D. VATAMANIUC ,,Homo Bucovinensis” – o teorie nouă şi totuşi veche 525-526 nr. 2/2002
D. VATAMANIUC Ignoranţă sau rea-credinţă, sau şi una şi alta 527-528 nr. 2/2002
RADU GRIGOROVICI Comentariu la ,,Comunicarea” lui Aurel Onciul către contele Tisza Istvan 529-546 nr. 2/2002
MARIAN OLARU Consideraţii preliminare despre demografie şi geopolitică pe teritoriul Bucovinei (1930-1992) 547-553 nr. 2/2002
D. VATAMANIUC Bucovina în plină latinitate, la hotarul dintre lumea germanică şi lumea slavă 555-556 nr. 2/2002
DUMITRU TEODORESCU O colaborare demnă de tradiţia europeană a Bucovinei 557-564 nr. 2/2002
ELENA CRISTUŞ-PASCANIUC Bibliografia tematică a revistei ,,Analele Bucovinei” pe anii 1994-2002 565-572 nr. 2/2002
Sumare (1994-2002) 573-606 nr. 2/2002
Numere speciale 607-611 nr. 2/2002
Lista ilustraţiilor apărute pe prima copertă a fiecărui număr 613 nr. 2/2002
Indice de autori 615-619 nr. 2/2002
D. VATAMANIUC Ciprian Porumbescu şi o pagină din istoria culturală a Bucovinei p.5-6 nr. 1/2003
D. VATAMANIUC Ciprian Prorumbescu şi marea sa iubire p.7-28 nr. 1/2003
DORU POPOVICI Ciprian Porumbescu 29-30 nr. 1/2003
VIOREL COSMA Ciprian Porumbescu în muzica românească şi universală 31-33 nr. 1/2003
LUMINIŢA VARTOLOMEI Nemuritorul Ciprian Porumbescu 35-36 nr. 1/2003
VASILE TOMESCU Muzica în Ţara de Sus a Moldovei 37-43 nr. 1/2003
GEORGE MUNTEAN Ciprian Porumbescu între Bucovina, Viena şi Japonia 45-50 nr. 1/2003
CIPRIAN PORUMBESCU Die Ferienzeit 51-67 nr. 1/2003
CIPRIAN PORUMBESCU Timpul vacanţei 69-83 nr. 1/2003
VASILE SCHIPOR Familia de ,,dincolo de pădure”. O minunată şi tristă poveste de dragoste 85-92 nr. 1/2003
MARIAN OLARU Viaţa politică din Bucovina în documente inedite din arhiva lui Teodor Balan 93-125 nr. 1/2003
PETRU BEJENARU Dimitrie Isopescu – profesor, director şi cărturar în slujba idealului naţional 127-131 nr. 1/2003
ŞTEFAN PURICI Mihai Eminescu despre Imperiul Ţarist 133-141 nr. 1/2003
CONSTANTIN UNGUREANU Trei variante austriece, din anul 1915, de cedare parţială a Bucovinei României 143-154 nr. 1/2003
RODICA IAŢENCU Unirea Bucovinei cu Regatul român. Integrarea politico-administrativă (I) 155-193 nr. 1/2003
CATINCA AGACHE Toponimie din comuna Mitocul Dragomirnei 195-213 nr. 1/2003
ELENA CRISTUŞ-PASCANIUC Ilie E. Torouţiu (1888-1953), un spirit bucovinean în cultura română 215-221 nr. 1/2003
OVIDIU BÂTĂ Klippa triasică de pe Pârâul Cailor – Fundu-Moldovei, important punct fosilifer din Carpaţii Orientali 223-230 nr. 1/2003
CĂTĂLIN TĂNASE; ADRIANA POP Diversitatea micobiotei în ecosisteme naturale din Obcina Mare (Carpaţii Orientali) 231-243 nr. 1/2003
D. VATAMANIUC Descendenţi ai familiilor Flondor şi Hurmuzachi 245-246 nr. 1/2003
RADU GRIGOROVICI Ein wichiger Protokoll zur Einrichtung des Bucowiner Districts. Wien, April 1780 247-294 nr. 1/2003
RADU GRIGOROVICI Un protocol important referitor la reglementarea Districtului Bucovinean. Viena, aprilie 1780 297-336 nr. 1/2003
RODICA IAŢENCU Seminarul ştiinţific ,,Trăirea locală a identităţii naţionale” / cronică 355-356 nr. 1/2003
PETRU BEJENARU Cursurile de vară – o ofertă culturală reală / cronică 357-358 nr. 1/2003
D. VATAMANIUC Literatura bucovineană în tezele de doctorat 363-364 nr. 2/2003
VASILE SCHIPOR Centrul pentru Studierea Prioblemelor Bucovinei. Destinul unui proiect ştiinţific 365-380 nr. 2/2003
D. VATAMANIUC Literatura germană în corespondenţa lui Leca Morariu şi câteva probleme de istorie literară (I) 381-386 nr. 2/2003
RODICA IAŢENCU Unirea Bucovinei cu Regatul român. Integrarea politico-administrativă (III) 387-412 nr. 2/2003
NICOLAE HAVRILIUC Mircea Streinul în contextul literaturii române 413-419 nr. 2/2003
ELENA CRISTUŞ-PASCANIUC Societatea culturală ,,Armonia” (1881-1944) 421-426 nr. 2/2003
ALAIN RUZÉ Et Vienne créa une ,,Hêtraie” roumaine 427-438 nr. 2/2003
DANIEL HRENCIUC Un capitol din recunoaşterea diplomatică a Marii Uniri. Problema Bucovinei în cadrul Conferinţei de Pace de la Paris (1919-1920). Contribuţii istorice 439-449 nr. 2/2003
MIHAI AURELIAN CĂRUNTU Sudul Bucovinei în perioada 3 iulie 1940 – 22 iunie 1941: o regiune disputată în relaţiile româno-sovieto-germane 451-472 nr. 2/2003
TOSERAŞ SIMION Solca – aspecte istorico-mitologice 473-480 nr. 2/2003
PETRU BEJENARU Observaţii şi cercetări din domeniul biologiei în opera lui Simeon Florea Marian 481-484 nr. 2/2003
D. VATAMANIUC Bukowina-Institut într-o nouă etapă a dezvoltării sale 485-486 nr. 2/2003
PAVEL ŢUGUI Catedrala din Municipiul Rădăuţi. Amintiri şi documente 487-492 nr. 2/2003
CONSTANTIN UNGUREANU Memoriul lui Iancu Flondor, din anul 1915, despre hotarele Bucovinei 493-508 nr. 2/2003
,,Comunicarea” lui Aurel Onciul către contele Tisza István 509-529 nr. 2/2003
RODICA IAŢENCU Seminarul ştiinţific cu tema: ,,Trăirea locală a identităţii naţionale”  (II) / cronică 553-554 nr. 2/2003
ŞTEFAN ŞTEFĂNESCU Ştefan cel Mare şi remodelarea puterii domneşti p.7-13 nr. 1/2004
D. VATAMANIUC Ştefan cel Mare şi Sfânt şi vremea sa. Cronica germană din 1502 15-19 nr. 1/2004
PAVEL ŢUGUI Un cercetător pasionat: Mircea Pahomi 21-26 nr. 1/2004
GHEORGHE SCHIPOR Andronic Motrescu (1852-1922), inginer agronom, profesor, publicist şi animator cultural 27-40 nr. 1/2004
DUMITRU VALENCIUC Visarion Puiu, mitropolit al Bucovinei (1935-1944), un martir al demnităţii ortodoxe 41-82 nr. 1/2004
D. VATAMANIUC Literatura germană în corespondenţa lui Leca Morariu şi câteva probleme de istorie literară (II) 83-85 nr. 1/2004
RODICA IAŢENCU Naţional şi provincial în cultura românească din Bucovina în perioada interbelică 87-108 nr. 1/2004
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU Poeţi uitaţi din Bucovina de altădată 109-114 nr. 1/2004
DANIEL HRENCIUC Societăţile culturale ale comunităţilor polonezilor din Bucovina. Elemente ale consensului multietnic în spaţiul geografic al Bucovinei istorice 115-124 nr. 1/2004
MARIAN OLARU Aspecte privind rezistenţa armată anticomunistă în Munţii Bucovinei. Jurnalul lui Vasile Motrescu 125-138 nr. 1/2004
VASILE MOTRESCU Jurnal (I) 139-174 nr. 1/2004
GHEORGHE PÎŢU Contribuţii la localizarea a două din cele şapte biserici din Valea Soloneţului şi a Solcăi, închinate de Ştefan cel Mare Episcopiei de Rădăuţi 175-188 nr. 1/2004
ELENA CRISTUŞ-PASCANIUC Destinul folclorului în societatea de consum 189-193 nr. 1/2004
VASILE SCHIPOR Ştefan cel Mare în legendele poporului român 195-207 nr. 1/2004
PETRU BEJENARU Din istoria cercetărilor de zoologie şi de fiziologie din Bucovina 209-215 nr. 1/2004
OVIDIU BÂTĂ Resurse hidrominerale din judeţul Suceava 217-223 nr. 1/2004
ION FILIPCIUC Eminescu la Costişa? 225-237 nr. 1/2004
D. VATAMANIUC O scrisoare a lui Ioan Slavici către Dimitrie Onciul, din 1885 239-241 nr. 1/2004
ELENA CRISTUŞ-PASCANIUC Simpozionul Naţional cu tema: Destinul folclorului în societatea de consum, Rădăuţi, 6 iulie 2004 / cronică 267-268 nr. 1/2004
ADRIANA HARASIM Amintiri despre colegul meu, Mircea Pahomi 269-270 nr. 1/2004
D. VATAMANIUC ,,Tribuna”, cotidianul sibian, la 140 de ani de la fondarea sa 275 nr. 2/2004
PETRU BEJENARU Evocare la centenarul naşterii biologului Ion T. Tarnavschi 277-282 nr. 2/2004
VASILE SCHIPOR Eugen Pohonţu (1897-1992) şi Societatea Artiştilor şi Amicilor Artelor Plastice din Bucovina (1931-1934) 283-293 nr. 2/2004
D. VATAMANIUC Teodor Bălan, Istoria teatrului românesc în Bucovina (1858-1913) 295-328 nr. 2/2004
D. VATAMANIUC ,,Tribuna” şi presa bucovineană 329-333 nr. 2/2004
SIMINA-OCTAVIA STAN Societăţi culturale româneşti din Bucovina până la Primul Război Mondial 335-344 nr. 2/2004
MIHAELA-ŞTEFĂNIŢA UNGUREANU Societăţi studenţeşti germane din Bucovina înainte de Primul Război Mondial 345-349 nr. 2/2004
RODICA IAŢENCU Fenomenul cultural din Bucovina în perioada 1941-1944 351-376 nr. 2/2004
ŞTEFAN PURICI Consideraţii privind administraţia austriacă în Bucovina în perioada prepaşoptistă 377-391 nr. 2/2004
LUMINIŢA LĂZĂRESCU Consideraţii generale asupra caracteristicilor populaţiei municipiului Rădăuţi 393-408 nr. 2/2004
ELENA PASCANIUC Folclorişti bucovineni în exilul literar românesc. Petru Iroaie (1907-1984) 409-415 nr. 2/2004
OVIDIU BÂTĂ Izvoare de apă minerală în Bucovina 417-425 nr. 2/2004
ASPAZIA ANDRONACHE Cercetări privind filogenia, ecologia şi taxonomia plantelor parazite şi semiparazite din judeţul Suceava 427-439 nr. 2/2004
IOAN PODAŞCĂ Mineralizarea de la Mănăila (Obcina Mestecăniş) 441-452 nr. 2/2004
D. VATAMANIUC Cercetările locale şi importanţa lor: Biserica din Bădeuţi 453-454 nr. 2/2004
D. VATAMANIUC Claudiu Isopescu în corespondenţă cu N. Iorga (1926-1935) 455-462 nr. 2/2004
DANIEL HRENCIUC Despre aşezarea frontierei dintre România şi Polonia la sfârşitul Primului Război Mondial 463-472 nr. 2/2004
VASILE SCHIPOR Anul ,,Ştefan cel Mare şi Sfânt – 500″ / cronică 505-509 nr. 2/2004
MIRCEA GRIGOROVIŢĂ Bucovineni la Societatea de Istoria Medicinei, Filiala Bucureşti / cronică 510-511 nr. 2/2004
VASILE SCHIPOR A XII-a Sesiune anuală de referate şi comunicări ştiinţifice a Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei, cu tema: Simbolistica naţional-comunistă din România. Cazul Bucovinei istorice, Rădăuţi, 24 septembrie 2004 / cronică 511-512 nr. 2/2004
AUREL CONSTANTIN ONCIUL RUDOLF WAGNER (1911-2004) 513-516 nr. 2/2004
GEORGE GALAN George Muntean (1932-2004) 517-519 nr. 2/2004
D. VATAMANIUC Ioan Slavici şi Bucovina p.5-7 nr. 1/2005
SIMINA-OCTAVIA STAN Silvestru Morariu-Andrievici, slujitorul şi apărătorul caracterului românesc al Bisericii Ortodoxe din Bucovina p.9-32 nr. 1/2005
VASILE SCHIPOR Bucovina istorică, elita bucovinenilor şi Academia Română 33-49 nr. 1/2005
DANIEL HRENCIUC Drumul spre libertate: refugiaţi polonezi în Bucovina (1939-1941) 51-62 nr. 1/2005
VLAD GAFIŢA Câteva consideraţii asupra dificultăţilor guvernării Bucovinei sub conducerea lui Iancu Flondor în primul an după Unire 63-71 nr. 1/2005
SERGIU HAIMOVICI Caracteristicile unui cep al cornului de Bos primigenius, găsit într-o groapă din zona Curţii Domneşti de la Suceava, alături de materiale arheologice datate în secolele XVI-XVII 73-78 nr. 1/2005
ELENA PASCANIUC Ioan Vicoveanu în corespondenţă cu Matthias Friedwagner 79-97 nr. 1/2005
OVIDIU BÂTĂ Vechi staţiuni balneoclimaterice din Bucovina, în secolele XIX-XX (I) 99-107 nr. 1/2005
SORIN TRELEA; HORIA POSTOLACHE; LUCIAN BOLBOACĂ Ornitofauna luncii pârâului Suceviţa 109-118 nr. 1/2005
PETRU BEJENARU Contribuţii ale biologilor din Bucovina istorică la cercetările de genetică 119-123 nr. 1/2005
TITUS LUCESCU Specii din genul Hieracium, ierborizate în Bucovina 125-128 nr. 1/2005
ION IORDACHE; ADRIAN OPREA; CONSTANTIN ION Aspecte ale biodiversităţii din ariile protejate ale judeţului Suceava 129-134 nr. 1/2005
ŞTEFAN PURICI Identitatea naţională, integrarea europeană şi românii din Ucraina 135-139 nr. 1/2005
TEODOR BALAN Teatrul românesc în Bucovina, înainte de 1918 (II) 141-169 nr. 1/2005
D. VATAMANIUC Claudiu Isopescu în corespondenţă cu N. Iorga (1926-1935) (II) 171-179 nr. 1/2005
VASILE SCHIPOR Românii din Bucovina în reconstrucţia societăţii civile 181-216 nr. 1/2005
MARIAN OLARU Jurnalul lui Vasile Motrescu (II) 217-237 nr. 1/2005
RODICA IAŢENCU Colocviul ştiinţific: Consideraţii privind identitatea şi identitarismul naţional românesc în Bucovina, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea / cronică 257 nr. 1/2005
OVIDIU BÂTĂ Colocviul ştiinţific: Naturalişti bucovineni din secolul XX / cronică 258-259 nr. 1/2005
DANIEL HRENCIUC Conferinţa ştiinţifică internaţională: Ciangăii din Moldova: o moştenire culturală periclitată / cronică 259-260 nr. 1/2005
VASILE SCHIPOR Doina-Margareta Onica, cercetător de prestigiu, memorialist şi mesager al Buciovinei în lume 261-277 nr. 1/2005
VASILE SCHIPOR P.S. Gherasim Putneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor 279-284 nr. 1/2005
MIHAI IACOBESCU Bucovina între mitul habsburgic şi realitatea istorică 289-306 nr. 2/2005
LUZIAN GEIER Buchenländer von Weltbedeutung. Hundert Jahre seit dem Tode des Chirurgen Johann Mikulicz-Radecki (Bucovineni de renume mondial. 100 de ani de la moartea chirurgului Johann Mikulicz-Radecki 307-316 nr. 2/2005
PAVEL ŢUGUI G. Călinescu şi debutul literar al lui Mircea Streinul 317-325 nr. 2/2005
VASILE SCHIPOR Dumitru Oniga. Poezia-spovedanie, poezia-penitenţă şi drum de izbăvire 327-340 nr. 2/2005
VASILE SCHIPOR Vasile Pânzariu. Calvarul cuvântului condamnat la moarte în ,,veacul marelui prăpăd” 341-354 nr. 2/2005
GHEORGHE SCHIPOR Învăţământul agricol din Bucovina, în perioada 1871-1948 355-370 nr. 2/2005
MARIAN OLARU ,,Jurnalul” partizanului Vasile Motrescu. Memorii, scrisori, manifeste (III) 371-391 nr. 2/2005
RODICA IAŢENCU Organizaţii şi mişcări anticomuniste (1945-1959). Studiu de caz: bucovineni în Mişcarea Tineretului Regalist 393-432 nr. 2/2005
DANIEL HRENCIUC Consideraţii privind integrarea germanilor bucovineni în Regatul României Mari (1918-1940) 433-465 nr. 2/2005
ŞTEFAN PURICI Premisele reformei agrare din Bucovina (1918-1921) 467-481 nr. 2/2005
CONSTANTIN UNGUREANU Delimitarea frontierei Bucovinei, în anii 1775-1776 483-492 nr. 2/2005
ELENA PASCANIUC Ioan Vicoveanu şi culegerile sale de folclor 493-497 nr. 2/2005
ION FILIPCIUC Manuil Isopescul (1825-1905), întâiul culegător de folclor din Bucovina 499-519 nr. 2/2005
OVIDIU BÂTĂ Vechi staţiuni balneoclimaterice din Bucovina, în secolele XIX-XX (II) 521-529 nr. 2/2005
ANGELICA TURCULEŢ Cercetări ecologice asupra unor specii ce aparţin ordinelor Heteroptera şi Homoptera, dăunătoare culturilor de trifoi din Podişul Sucevei 531-546 nr. 2/2005
SORIN TRELEA Acumularea de apă Rogojeşti – posibilă Arie de Importanţă Avifaunistică 547-552 nr. 2/2005
JOHANNA WALIE MÜLLER; CARMEN GACHE; ALINA ELENA IGNAT Contribuţii la identificarea unor situri ,,Natura 2000″ în judeţele Moldovei 553-565 nr. 2/2005
PAVEL ŢUGUI Cupca, un sat din Bucovina. Monografie istorică. Partea I (anii 1429-1944) 567-577 nr. 2/2005
DUMITRU TEODORESCU Bucovina la început de mileniu: mituri vechi, mituri noi 579-582 nr. 2/2005
TEODOR BALAN Teatrul românesc în Bucovina, înainte de 1918 (III) 583-608 nr. 2/2005
D. VATAMANIUC Claudiu Isopescu în corespondenţă cu Nicolae Iorga (1926-1935) (III) 609-639 nr. 2/2005
RODICA IAŢENCU Stagiu de documentare la Bukowina Institut din Augsburg, Germania / cronică 657 nr. 2/2005
SORIN TRELEA Ziua Mondială a Mediului la Rezervaţia floristică ,,Ponoare”, Bosanci, 5 iunie 2005 / cronică 657-658 nr. 2/2005
VASILE SCHIPOR Colocviul ,,Bucovinenii şi literatura spaţiului concentraţionar”, Rădăuţi, 5 iulie 2005 / cronică 658-664 nr. 2/2005
PETRU BEJENARU Simpozionul internaţional al Societăţii Ornitologice Române, Rădăuţi, 10-11 septembrie 2005 / cronică 664-665 nr. 2/2005
MARIAN OLARU A XIII-a Sesiune anuală de referate şi comunicări, cu paticipare internaţională, a Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei: ,,Bucovina la intersecţia civilizaţiilor. 230 de ani de la încorporarea nord-vestului Moldovei în Imperiul Austriac”, Rădăuţi, 12-13 octombrie 2005 / cronică 665-667 nr. 2/2005
D. VATAMANIUC Ion Gherman la 85 de ani 669 nr. 2/2005
ŞTEFAN ŞTEFĂNESCU Bucovina, ,,cheia Moldovei”, sub stăpânirea Austriei habsburgice (1775-1918) P.7-14 nr. 1/2006
VASILE SCHIPOR Filimon Rusu (1882-1957) – istoric, memorialist, culegător de folclor şi publicist 15-36 nr. 1/2006
D. VATAMANIUC Vladimir Trebici (1916-1999) 37-38 nr. 1/2006
MIHAI-ŞTEFAN CEAUŞU Obţinerea autonomiei Bucovinei în dezbaterea elitei multietnice provinciale. 1848-1861 39-54 nr. 1/2006
DANIEL HRENCIUC Integrarea minorităţilor naţionale din Bucovina în România Mare: abordarea naţional-liberală 55-75 nr. 1/2006
ALIS NICULICĂ Teatrul Naţional din Cernăuţi (1924-1935) 77-96 nr. 1/2006
LUCIA OLARU NENATI George Voevidca – un bucovinean original 97-122 nr. 1/2006
DUMITRU VALENCIUC Funcţii admnistrative şi distincţii onorifice în Mitropolia Bucovinei 123-142 nr. 1/2006
LUZIAN GEIER Die militärische Besetzung der Bukowina und das k.k. Infanterieregiment 41 – das Bukowiner Hausregiment 143-153 nr. 1/2006
ŞTEFAN PURICI De la supuşi la cetăţeni. Românii din Bucovina (1775-1914) 155-166 nr. 1/2006
CONSTANTIN UNGUREANU Statistică şcolară în cadrul învăţământului primar din Bucovina (sf. Sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea) 167-202 nr. 1/2006
RODICA IAŢENCU Mişcări şi organizaţii studenţeşti anticomuniste (1945-1959). Studiu de caz: bucovineni în Miţcarea Tineretului Regalist 203-261 nr. 1/2006
ELENA PASCANIUC Folclorul deportărilor din Bucovina 263-269 nr. 1/2006
OVIDIU BÂTĂ Vechi staţiuni balneoclimaterice din Bucovina, în secolele XIX-XX (III) 271-279 nr. 1/2006
SORIN TRELEA; ADRIAN OPREA Botanistul bucovinean Emilian Ţopa 281-288 nr. 1/2006
ADRIAN MESTEACĂNU; DENISA CONETE; RADU GAVA Observaţii de tip monitoring asupra păsărilor de apă de pe lacul Budeasa (bazinul Argeşului) 289-296 nr. 1/2006
MIHAI IACOBESCU A apărut Enciclopedia Bucovinei 297-300 nr. 1/2006
ION POPESCU-SIRETEANU O lucrare monumentală – Enciclopedia Bucovinei 301-304 nr. 1/2006
D. VATAMANIUC Titu Maiorescu în corespondenţă cu Hurmuzăcheştii 305-310 nr. 1/2006
D. VATAMANIUC Claudiu Isopescu în corespondenţă cu cu Nicolae Iorga (1926-1935) (IV) 311-349 nr. 1/2006
DUMITRU VALENCIUC Mitropolitul Visarion Puiu şi pregătirile pentru evacuarea bunurilor culturale ale bisericii bucovinene (1939-1940) 351-363 nr. 1/2006
DUMITRU VALENCIUC Zilele ,,Mitropolit Visarion Puiu”, ediţia a X-a, Paşcani, 27-28 februarie 2006 / cronică 391-392 nr. 1/2006
ION FILIPCIUC Anghel Popa 393-396 nr. 1/2006
PAVEL ŢUGUI Profesorul Mircea Grigoroviţă (5 iunie 1919-19 noiembrie 2005) 397-407 nr. 1/2006
VASILE SCHIPOR Destinul bucovinenilor în spaţiul concentraţionar al regimului comunist 413-416 nr. 2/2006
VASILE PRECOP Vasile Ţigănescu – prozator modern 417-477 nr. 2/2006
CONSTANTIN HREHOR Silvestru Morariu-Andrievici – contribuţii la emanciparea Bucovinei prin cultură 479-501 nr. 2/2006
D. VATAMANIUC Grigore Nandriş în corespondenţă cu Basil Munteanu şi alţi contemporani ai săi (V) 503-513 nr. 2/2006
SIMINA-OCTAVIA STAN Misşcarea cultural-naţională în Bucovina în a doua jumătate a secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea 515-527 nr. 2/2006
ILIE POPESCU Semnificaţia simbolurilor utilizate în lucrările despre represiunea sovietică împotriva românilor din nordul Bucovinei sub regimul stalinist 529-534 nr. 2/2006
VASILE SCHIPOR Bucovineni în spaţiul concentraţionar al regimului comunist 535-608 nr. 2/2006
609-618 nr. 2/2006
VOLODIMIR SAPOLOVSKYJ Activitatea structurilor de forţăaustriece în Bucovina în condiţiile ,,stării excepţionale” (1914-1918) 619-629 nr. 2/2006
MARIA MANDRIC Consideraţii privind căile conştientizării naţionale: mişcările naţionaliste ucraineană şi română (1920-1940) 631-641 nr. 2/2006
ION POPESCU-SIRETEANU Substantivul vatră şi verbul a trăi 643-651 nr. 2/2006
ELENA PASCANIUC Leca Morariu – Ioan Vicoveanu. Corespondenţă 653-669 nr. 2/2006
ANGELICA TURCULEŢ Cercetări asupra unor specii de coccinelide (Coleoptera) prezente în culturile de trifoi roşu din Podişul Sucevei 671-689 nr. 2/2006
PETRU BEJENARU Contribuţii ale biologilor din Bucovina la cercetările hidrobiologice 691-695 nr. 2/2006
OVIDIU BÂTĂ Geologia Bazinului Superior al pârâului Putna (Munţii Bistriţei) 697-711 nr. 2/2006
SORIN TRELEA Areale populate cu Frittilaria meleagris L. din zona Depresiunii Rădăuţi 713-717 nr. 2/2006
ŞTEFAN GOROVEI Scrisoare deschisă la o aniversare 719-722 nr. 2/2006
D. VATAMANIUC Revista ,,Iconar”, la Rădăuţi 723 nr. 2/2006
VASILE SCHIPOR Periodicul ,,Iconar”, Cernăuţi, anul I, nr. 1–3, 1935, se află în Bucovina 725-727 nr. 2/2006
ANGHEL POPA Însemnările unui voluntar bucovinean din anii Primului Război Mondial despre principele Carol al României şi Regimentul ,,Vânători de Munte” 729-737 nr. 2/2006
ANGHEL POPA Domnul colonel Gheorghe Eminescu 739-762 nr. 2/2006
HARIETA MARECI Zilele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, ediţia a V-a / cronică 771-772 nr. 2/2006
ELENA PASCANIUC Colocviul ştiinţific internaţional „Czernowitz in den deutsch-rumänischen kulturbeziehungen”, Jena, 26.–27. Mai 2006 772-775 nr. 2/2006
ELENA PASCANIUC Bucovina – istorie şi cultură, Rădăuţi, 8 iunie 2006 / cronică 775-776 nr. 2/2006
MARIAN OLARU Simpozionul ştiinţific „Martirologiul Bucovinei. Arestaţi, condamnaţi, deportaţi, exilaţi, persecutaţi pe motive politice sub regimul comunist (1940–1941, 1945–1989)” / cronică 776-777 nr. 2/2006
MIRCEA IRIMESCU In memoriam Vasile Precop (1915–2006) 779-781 nr. 2/2006
ŞTEFAN ŞTEFĂNESCU Dimitrie Onciul (1856–1923). Son rôle dans le développement de l’historiographie critique, objective et érudite p.7-13 nr. 1/2007
D. VATAMANIUC Dimitrie Onciul, istoric al Bucovinei şi Transilvaniei şi lexicograf 15-28 nr. 1/2007
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU Die Zeitung „Bukowina” (1862–1868) und seine literarische Beilage „Das Sonntagsblatt” (1862) – literarische und künstlerische Beiträge zum Bukowiner Kulturleben [Ziarul ,,Bukowina”(1862–1868) şi suplimentul său literar „Das Sonntagsblatt” (1862) – contribuţii literare şi artistice la viaţa culturală din Bucovina] 29-39 nr. 1/2007
RODICA IAŢENCU Limbajul de lemn şi simbolistica puterii (1945–1956). Studiu de caz 41-84 nr. 1/2007
DIMITRIE VALENCIUC Asociaţiaţiunea Clerului Greco-Ortodox din Bucovina. Scurte note privind începuturile 85-100 nr. 1/2007
IOAN-PAUL VALENCIUC Expoziţia Generală Română din 1906. Note sumare 101-110 nr. 1/2007
MIHAI IACOBESCU Iorga şi Bucovina (I) 111-132 nr. 1/2007
ELENA PASCANIUC Traian Cantemir (1907–1998), reprezentant al şcolii filologice şi folclorice din Cernăuţi 133-149 nr. 1/2007
SORIN TRELEA Profesorul Niculai Valenciuc 151-164 nr. 1/2007
OVIDIU BÂTĂ Geologia bazinului superior al pârâului Putna (Munţii Bistriţei) (II) 165-179 nr. 1/2007
CARMEN GACHE Diversitatea avifaunei în parcurile urbane şi evaluarea calităţii mediului urban 181-192 nr. 1/2007
PAVEL ŢUGUI O valoroasă lucrare de istorie literară 193-206 nr. 1/2007
VASILE SCHIPOR Cronici parohiale din Bucovina (I) 207-251 nr. 1/2007
VASILE SCHIPOR Filimon Rusu, „Amintiri. Oameni şi locuri din Ţara Fagilor” (I) 253-295 nr. 1/2007
MARIAN OLARU Documente rădăuţene 297-345 nr. 1/2007
VASILE SCHIPOR ,,Frontiere şi identităţi în spaţiul românesc în epocile modernă şi contemporană”, a XIV-a sesiune anuală de referate şi comunicări ştiinţifice a Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei, Rădăuţi, 9–10 septembrie 2006 (Vasile I. Schipor) / cronică 381-382 nr. 1/2007
PETRU BĂRBUŢĂ Omagierea istoricului Dimitrie Onciul la Straja, 26 octombrie 2006  / cronică 383-386 nr. 1/2007
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU Conferinţa ştiinţifică internaţională ,,Deutschsprachige Öffentlichkeit und Presse in Mittelost- und Südosteuropa (1848–1948)”, Iaşi, 1–5 noiembrie 2006 / cronică 386-388 nr. 1/2007
RODICA IAŢENCU; VASILE SCHIPOR Seminarul ştiinţific cu tema ,,Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei Române – Filiala Iaşi. Activitatea editorială 2006”, Rădăuţi, 14 decembrie 2006 / cronică 389-396 nr. 1/2007
VASILE SCHIPOR Dumitru Covalciuc – scriitor, folclorist, publicist, editor şi animator cultural bucovinean. 60 de ani de la naştere 397-407 nr. 1/2007
LUZIAN GEIER Trauer um Pfarrer Norbert Gaschler. Nachruf auf den Bukowiner Seelsorger und verdienten Heimatforscher [Tristă despărţire de Norbert Gaschler. Necrolog pentru preotul şi cercetătorul bucovinean] 409-411 nr. 1/2007
LUZIAN GEIER We mourn the passing of reverend Norbert Gaschler [Regretăm încetarea din viaţă a lui Norbert Gaschler] (Luzian Geier) 411-413 nr. 1/2007
OVIDIU BÂTĂ Petru Ciobanu (1921–2006) – inginer silvic, profesor şi cercetător ştiinţific bucovinean 415-417 nr. 1/2007
VALERIU D. COTEA Centenar Simion Florea Marian 425-426 nr. 2/2007
VASILE SCHIPOR Cercetătorul austriac Franz Herbich (1791–1865) şi contribuţiile sale la cunoaşterea florei din Bucovina 427-434 nr. 2/2007
D. VATAMANIUC Victor Ion Popa – desenator şi colaborator la mai multe publicaţiii 435-443 nr. 2/2007
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU Ziarul ,,Bukowina”(1862–1868) şi suplimentul său literar ,,Sonntagsblatt” (1862) – contribuţii literare şi artistice la viaţa culturală din Bucovina (II) 445-501 nr. 2/2007
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU Cronici teatrale în ziarul „Bukowina” al lui E. R. Neubauer (I) 503-515 nr. 2/2007
VASILE SCHIPOR Destinul unui gen vitreg. Memorialistica bucovineană consacrată spaţiului concentraţionar 517-546 nr. 2/2007
ALEXANDER OGUY Circulaţia monetară şi denumirile monetare în Bucovina, între anii 1770 şi 1840 547-565 nr. 2/2007
LIGIA-MARIA FODOR Legislaţia şcolară în Ducatul Bucovinei. Legea din 14 mai 1869 567-583 nr. 2/2007
ORTFRIED KOTZIAN Der Einfluß der kommunistischen Ideologie auf die Minderheitenpolitik Rumäniens in der Zeit zwischen 1945 und 1989, dargestellt am Beispiel der deutschen Volksgruppe (Siebenbürger Sachsen, Banater Schwaben u. a.) (I) 585-611 nr. 2/2007
IORDAN DATCU Am reeditat şapte cărţi de Simion Florea Marian 613-618 nr. 2/2007
ELENA PASCANIUC „De plămădit inimile” – o culegere inedită de folclor medical din Bucovina 619-629 nr. 2/2007
GHEORGHE SCHIPOR; OVIDIU BÂTĂ Herghelia Rădăuţi sub administraţie românească 631-646 nr. 2/2007
OVIDIU BÂTĂ Geologia bazinului superior al pârâului Putna (Munţii Bistriţei) (III) 647-655 nr. 2/2007
SORIN TRELEA Botanistul bucovinean Ion T. Tarnavschi (1904–1989) 657-675 nr. 2/2007
D. VATAMANIUC Contemporani în corespondenţă cu Leca Morariu 677-682 nr. 2/2007
ELEONORA MOLDOVAN Un document cu privire la viaţa politică a românilor din Bucovina de la sfârşitul secolului al XIX-lea 683-690 nr. 2/2007
RODICA IAŢENCU; VASILE SCHIPOR Filimon Rusu, „Amintiri. Oameni şi locuri din Ţara Fagilor” (II) 691-731 nr. 2/2007
PETRU BEJENARU Cursurile de vară ale Universităţii Populare ,,Ion Nistor” – ediţia a XVIII-a / cronică 757-758 nr. 2/2007
RODICA IAŢENCU Seminarul ştiinţific ,,Pactul Ribentrop-Molotov şi consecinţele sale asupra Bucovinei. Refugiaţi, strămutaţi, deportaţi”; Rădăuţi, 6 iulie 2007 / cronică 758-765 nr. 2/2007
ŞTEFAN PURICI Centrul Ştiinţific de Cercetări Bucovinene de pe lângă Universitatea Naţională ,,Y. Fedkovici” din Cernăuţi la împlinirea a 15 ani de activitate 767-769 nr. 2/2007
MIHAI IACOBESCU Emil Satco 771-774 nr. 2/2007
MARIAN OLARU Istoricul unul proiect cultural şi ştiinţific. 15 ani de la înfiinţarea Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei p.9-29 nr. 1/2008
VASILE SCHIPOR Publicaţiile Institutului ,,Bucovina” 31-54 nr. 1/2008
D. VATAMANIUC Iraclie Porumbescu, colaborator la ,,Revista Politică” şi traducător din germană 55-60 nr. 1/2008
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU Theaterchroniken in E. R. Neubauers ,,Bukowina”- Zeitung (II) 61-74 nr. 1/2008
MIHAI IACOBESCU Iorga şi Bucovina (II) 74-109 nr. 1/2008
VASILE SCHIPOR Cronicile izgonirii, cronicile însingurării oamenilor şi comunităţilor din Bucovina 111-134 nr. 1/2008
ORTFRIED KOTZIAN Der Einfluss der kommunistischen Ideologie auf die Minderheitenpolitik Rumäniens in der Zeit zwischen 1945 und 1989, dargestellt am Beispiel der deutschen Volksgruppe (Siebenbürger Sachsen, Banater Schwaben u. a.) [Influenţa ideologiei comuniste asupra politicii minorităţilor din România în perioada dintre 1945 şi 1989, prezentată la nivelul etniei germane (saşii transilvăneni, şvabii bănăţeni ş. a.)] (II) 135-162 nr. 1/2008
VALERIAN PROCOPCIUC Din „Cartea de Onoare” a Mănăstirii Suceviţa. Personalităţi şi însemnări 163-184 nr. 1/2008
ŞTEFAN PURICI Consideraţii privind evoluţia românilor din Ucraina (1990–2006) 185-196 nr. 1/2008
ION FILIPCIUC Axentie Bileţchi-Oprişanu, ,,Din comoara neamului nostru”. Nunta în Oprişeni-Bucovina 197-224 nr. 1/2008
OVIDIU BÂTĂ Karl Denarowski – Descrierea izvoarelor minerale din Bucovina 225-252 nr. 1/2008
SORIN TRELEA Monitorizarea ecosistemelor acvatice antropice, ca loc de refugiu pentru păsări 253-259 nr. 1/2008
ION GHERMAN Nedreapta înstrăinare a unor teritorii vechi româneşti în atenţia oamenilor de litere şi de cultură 261-270 nr. 1/2008
VASILE SCHIPOR Un bucovinean uitat pe nedrept: Radu Negură (1910–1992). Orizonturile vieţii şi creaţiei sale artistice 271-279 nr. 1/2008
RODICA IAŢENCU; VASILE SCHIPOR Filimon Rusu, „Amintiri. Oameni şi locuri din Ţara Fagilor” (III) 281-312 nr. 1/2008
IULIA BRÂNZĂ Nandriş: jurnalul unui medic de război (I) 3313-354 nr. 1/2008
MARIAN OLARU A XV-a sesiune anuală, cu participare internaţională, de referate şi comunicări ştiinţifice cu tema „Elitele şi rezistenţa anticomunistă din Bucovina, 1945–1989″, Rădăuţi, 22 noiembrie 2007 389-393 nr. 1/2008
RODICA IAŢENCU Alma Mater Sucevensis, Zilele Universităţii ,,Ştefan cel Mare”, Suceava, Ediţia a VIII-a, 14 martie 2008 393-397 nr. 1/2008
MARIAN OLARU Simpozionul ştiinţific „Tragedia de la Fântâna Albă – 1 aprilie 1941″, Hliboca, Regiunea Cernăuţi, Ucraina, 30 aprilie 2008 397-398 nr. 1/2008
IULIA BRÂNZĂ Teofil Lianu (1908–1997). O sută de ani de la naşterea sa 399-416 nr. 1/2008
VASILE SCHIPOR Mircea Motrici (1953–2007) 417-421 nr. 1/2008
ŞTEFAN ŞTEFĂNESCU Cernăuţi, 28 noiembrie 1918. Unirea Bucovinei cu România 427-433 nr. 2/2008
MARIAN OLARU Contribuţia academicianului Gheorghe Platon la dezvoltarea cercetării istoriografiei româneşti 435-472 nr. 2/2008
D. VATAMANIUC Iraclie Porumbescu în Revoluţia din 1848 şi după aceea 473-489 nr. 2/2008
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU Imaginea românilor din Principatele Unite şi Transilvania în ziarul ,,Bukowina”, Cernăuţi (1862–1868) 491-512 nr. 2/2008
VASILE SCHIPOR Elitele bisericilor tradiţionale din Bucovina, 1940–1989 513-564 nr. 2/2008
DANIEL HRENCIUC Frontierele Europei Centrale în perioada interbelică (1919–1939). Identităţi şi vulnerabilităţi 565-582 nr. 2/2008
IULIA BRÂNZĂ Tehnici de confecţionare a măştilor comice pentru obiceiurile de iarnă 583-598 nr. 2/2008
OVIDIU BÂTĂ Geologia bazinului superior al pârâului Putna (Munţii Bistriţei) (IV) 599-622 nr. 2/2008
ŞTEFAN PURICI Revista „Iconar” (1935–1938). Consideraţii 623-630 nr. 2/2008
IULIA BRÂNZĂ Tudor Nandriş: Jurnalul unui medic de război (II) 631-667 nr. 2/2008
DUMITRU VALENCIUC Expoziţia „Cuvântul Sfânt pe pământ românesc”, Volovăţ, 9–21 noiembrie 2008 (D. Valenciuc) / cronică 681-683 nr. 2/2008
RODICA IAŢENCU Cernăuţi – 600 684-689 nr. 2/2008
VICTOR IOSIF Ion Roşca (1908–1933) 691-695 nr. 2/2008
MARIAN OLARU Academicianul Radu Grigorovici (1911–2008) 697-701 nr. 2/2008
VASILE SCHIPOR Destinul Bucovinei istorice p.5-9 nr. 1/2009
VASILE SCHIPOR Franz Xaver Knapp (1809–1883) şi ,,Bucovina [sa] ilustrată”. 200 de ani de la naşterea pictorului bucovinean p.11-30 nr. 1/2009
DINU BĂLAN Românii şi dinastia străină: avatarurile unei dimensiuni politico-identitare 31-49 nr. 1/2009
RODICA IAŢENCU Consideraţii asupra vieţii cultural-ştiinţifice a comunităţii româneşti din Regiunea Cernăuţi (1990–2007) (I) 51-74 nr. 1/2009
CONSTANTIN UNGUREANU Importanţa Cadastrului franciscan asupra evoluţiei social-economice a Bucovinei 75-89 nr. 1/2009
DUMITRU VALENCIUC Arhimandritul Filaret Bendevschi (1775–1855) 91-108 nr. 1/2009
VASILE DIACON Din istoria industriei berii în România. Fabrici de bere din Bucovinaşi Basarabia 109-125 nr. 1/2009
ION POPESCU-SIRETEANU Toponimia satelor Calafindeşti, Şerbăuţi şi Călineşti 127-138 nr. 1/2009
IULIA BRÂNZĂ Credinţe şi practici magice în Bucovina (I) 139-165 nr. 1/2009
OVIDIU BÂTĂ Geologia bazinului superior al pârâului Putna (Munţii Bistriţei) (V) 167-179 nr. 1/2009
ANCA IONCE Evaluarea riscului de mediu la iazul de decantare a sterilului minier Valea Tărnicioarei – judeţul Suceava 181-190 nr. 1/2009
SORIN TRELEA Profesorul dr. Taras George Seghedin (1928–2003), 191-195 nr. 1/2009
NICOLAE CÂRLAN Ion Luca. Un caz insolubil al literaturii române? 197-204 nr. 1/2009
ION POPESCU-SIRETEANU O lucrare monumentală: Goran Filipi, Atlasul lingvistic istroromân, Pola, 2002 205-207 nr. 1/2009
RODICA IAŢENCU Contribuţii la cercetarea monografică a localităţilor din Bucovina: Filimon Rusu, Monografia oraşului Rădăuţi 209-224 nr. 1/2009
LIVIU PAPUC Gazetarul Constantin Hurmuzachi 225-256 nr. 1/2009
IULIA BRÂNZĂ Tudor Nandriş: Jurnalul unui medic de război (III) 257-283 nr. 1/2009
MARIAN OLARU Documente rădăuţene (II) 285-303 nr. 1/2009
VASILE SCHIPOR Cea de a XVI-a sesiune anuală de referate şi comunicări ştiinţifice a Institutului „Bucovina” al Academiei Române cu tema „Bucovina – reconstrucţia unui model cultural. Oameni, instituţii, înfăptuiri”, Vatra Dornei, 11 decembrie 2008 / cronică 325-326 nr. 1/2009
MARIAN OLARU Adunarea Generală a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, Rădăuţi, 21 martie 2009 / conică 326-328 nr. 1/2009
VASILE SCHIPOR Arcadie Dugan (1878–1951) – profesor şi îndrumător cultural bucovinean 329-355 nr. 1/2009
MIHAI-ŞTEFAN CEAUŞU Consideraţii privitoare la cercetarea istoriei Bucovinei în spaţiul românesc 363-368 nr. 2/2009
HANS DAMA Eminescu als Student in Wien 369-382 nr. 2/2009
VASILE SCHIPOR Radu Popescu, un memorialist bucovinean necunoscut, la centenarul naşterii sale 383-411 nr. 2/2009
RODICA IAŢENCU Consideraţii asupra evoluţiei vieţii cultural-ştiinţifice a comunităţii româneşti din Regiunea Cernăuţi (1990–2007) (II) 413-428 nr. 2/2009
OVIDIU BÂTĂ Un monument de la 1820 dedicat lucrărilor cadastrale 429-436 nr. 2/2009
ADRIAN-NICOLAE PUIU ,,Generaţia paşoptistă”: între ideal şi realitate politică 437-466 nr. 2/2009
ION POPESCU-SIRETEANU Toponimia satului Grăniceşti 467-478 nr. 2/2009
IULIA BRÂNZĂ Credinţe şi practici magice în Bucovina (II) 479-503 nr. 2/2009
CARMEN GACHE; SORIN TRELEA; JOHANNA MÜLLER Diversitatea avifaunistică pe râul Prut, de-a lungul graniţei cu Republica Moldova 505-517 nr. 2/2009
ION GHERMAN Exemplul din trecut al domnitorilor şi al generozităţii boierilor, factori eficienţi în lupta împotriva neştiinţei de carte 519-522 nr. 2/2009
ANGHEL POPA Două scrisori inedite aparţinând lui Eudoxiu Hurmuzachi 523-534 nr. 2/2009
D. VATAMANIUC Iraclie Porumbescu în corespondenţă cu contemporanii săi (I) 535-550 nr. 2/2009
OTILIA HRIHORCIUC Un memorialist bucovinean necunoscut 551-564 nr. 2/2009
ERICH BECK; ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU Georg Geib: Istoria unui mic oraş – studiu monografic al localităţii Gura Humorului (1774–1940) (I) 565-594 nr. 2/2009
IULIA BRÂNZĂ Tudor Nandriş: jurnalul unui medic de război (IV) 595-614 nr. 2/2009
O.M. WINDHOLZ; WERNER ZOGLAUER Bukovina Society History / cronică 649-651 nr. 2/2009
RODICA IAŢENCU Conferinţa ştiinţifică internaţională „Identitate şi multiculturalitate în Bucovina istorică. Convergenţe culturale” (Rădăuţi, 1–3 octombrie 2009) / cronică 652-653 nr. 2/2009
VASILE SCHIPOR Colocviile Institutului ,,Bucovina” / cronică 653-657 nr. 2/2009
ION FILIPCIUC Ioan Bileţchi-Albescu: Un sat ca oricari altul: Oprişenii 659-690 nr. 2/2009
VASILE SCHIPOR Profesorul bucovinean Ion Popescu-Sireteanu la aniversarea a 75 de ani de la naştere 691-698 nr. 2/2009
LUZIAN GEIER Alte, neue und nun ewige Heimat 699-702 nr. 2/2009
RĂZVAN THEODORESCU Un noyau étatique européen: la Bucovine p.5-p.8 nr. 1/2010
MARIAN OLARU Continuitate şi noi începuturi p.9-p.13 nr. 1/2010
ORTFRIED KOTZIAN Germanii bucovineni din Republica Federală Germania între patrie şi origine. Unde se regăseşte identitatea? 15-19 nr. 1/2010
MIHAI-ŞTEFAN CEAUŞU Eudoxiu Hurmuzaki versus Alexandru Petrino. Centralism contra federalism (1861–1871) 21-33 nr. 1/2010
ILIE LUCEAC Alexandru Hurmuzaki şi teoria psihologiei popoarelor în contextul comunităţii româneşti din Bucovina istorică (a doua jumătate a secolului al XIX-lea) 35-44 nr. 1/2010
OVIDIU BÂTĂ Vânătoarea şi dreptul de vânătoare în Bucovina (1786-1900) 45-60 nr. 1/2010
DOINA IAVNI Publicaţii din perioada stăpânirii austriece în Bucovina în biblioteca documentară a Direcţiei Judeţene Suceava a Arhivelor Naţionale 61-67 nr. 1/2010
LIGIA-MARIA FODOR Învăţământul multinaţional secundar în Ducatul Bucovinei (1861–1918). Gimnaziul superior greco-oriental din Suceava 69-97 nr. 1/2010
OCTAVIA-SIMINA STAN Bucovina – spaţiu de confluenţe spirituale 99-108 nr. 1/2010
IOAN-PAUL VALENCIUC Mitropolitul Bucovinei Vladimir de Repta şi comunitatea evreilor din Cernăuţi 109-116 nr. 1/2010
DUMITRU VALENCIUC Mitropolitul Visarion Puiu şi refugiaţii polonezi, septembrie 1939 117-125 nr. 1/2010
ŞTEFAN PURICI Partide politice ale minorităţilor etnice din Bucovina interbelică 127-132 nr. 1/2010
IULIA BRÂNZĂ Credinţe şi practici magice în Bucovina (III) 133-159 nr. 1/2010
RODICA IAŢENCU Modele de acţiune culturală în lumea satului bucovinean. Cazul fundaţiilor culturale regale (1938–1944) 161-185 nr. 1/2010
CONSTANTIN UNGUREANU Toponimia Bucovinei la mijlocul secolului al XIX-lea conform cadastrului franciscan (districtul Rădăuţi) 187-204 nr. 1/2010
ALEXANDRINA CERNOV Românii din nordul Bucovinei (Ucraina): interferenţe lingvistice şi culturale 205-221 nr. 1/2010
VASILE SCHIPOR Valorificarea moştenirii culturale fără frontiere a Bucovinei. Libertate, oportunităţi şi constrângeri 223-259 nr. 1/2010
MARIAN OLARU Bucovina – sfârşitul unui posibil Eden. Ultimul act, 1918–1944. Procese politice şi sociale 261-282 nr. 1/2010
VASILE TĂRÂŢEANU Mircea Lutic – un om împlinit sau cărturarul de sorginte clasică al Bucovinei 283-299 nr. 1/2010
NORBERT GASCHLER Die Umsiedlung der Bzchenlanddeutschen im Spätherbst 1940 und ihre Folgen für die Katholiken und ihre Priester aus Bessarabien, der Bukowina und der Dobrudscha 301-342 nr. 1/2010
RODICA IAŢENCU Conferinţa ştiinţifică internaţională „Identitate şi multiculturalitate în Bucovina istorică. Convergenţe culturale”, Rădăuţi, 1–3 octombrie 2009 343-354 nr. 1/2010
ŞTEFAN PURICI Istoria Bucovinei: continuitate versus schimbare 359-365 nr. 2/2010
VASILE SCHIPOR Bucovineni în viaţa cultural-ştiinţifică a României postbelice (I) 367-396 nr. 2/2010
HARIETA MARECI SABOL Bucovina ca teritoriu imaginar 397-403 nr. 2/2010
ION CERNAT Evreii din Vama 405-425 nr. 2/2010
NORBERT GASCHLER Die Umsiedlung der Bzchenlanddeutschen im Spätherbst 1940 und ihre Folgen für die Katholiken und ihre Priester aus Bessarabien, der Bukowina und der Dobrudscha (II) 427-438 nr. 2/2010
ELENA FIREA Biserică şi societate reflectate în producţia de carte manuscrisă în Moldova secolelor XV-XVI (I) 439-450 nr. 2/2010
GHEORGHE SCHIPOR Breslele (coorporaţiile) din Rădăuţi – Bucovina 451-470 nr. 2/2010
ALEXANDRINA CUŢUI Bucovina şi Primul Război Mondial. Contribuţia clerului la război, prizonierii şi refugiaţii 471-491 nr. 2/2010
RODICA IAŢENCU Consideraţii privind cercetările sociologice din Bucovina în perioada interbelică 493-518 nr. 2/2010
ION POPESCU-SIRETEANU Toponimia comunei Dorneşti, judeţul Suceava 519-527 nr. 2/2010
VASILE SCHIPOR Dimitrie Gălătescu, un autor bucovinean necunoscut şi manuscrisul lucrării sale închinate satului Ostriţa (I) 529-565 nr. 2/2010
OVIDIU BÂTĂ Vânătoarea şi dreptul de vânătoare în Bucovina (1786-1900) (II) 567-582 nr. 2/2010
ION FILIPCIUC Cărturari bucovineni în surghiun (I) 583-599 nr. 2/2010
D. VATAMANIUC Iraclie Poumbescu în corespondenţă cu contemporanii săi (II) 601-609 nr. 2/2010
GEORG GEIB Die Geschichte einer kleinen Stadt (II) 611-625 nr. 2/2010
MARIAN OLARU Documente rădăuţene (III) 627-647 nr. 2/2010
ŞTEFAN PURICI Conferinţa Internaţională ,,Culturi şi religii în Bucovina istorică. Retrospectivă şi perspective ale dezvoltării” Cernăuţi (Ucraina) – Suceava (România) 4-6 octombrie 2010 / cronică 681-682 nr. 2/2010
MARIAN OLARU Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, 20 de ani de la reînfiinţare 683-689 nr. 2/2010
MARIAN OLARU În memoriam George Motrescu (1 ianuarie 1924 – 7 noiembrie 2010) 691-695 nr. 2/2010
IOAN-IOVITZ POPESCU Academicianul Radu Grigorovici – un trăitor înaintea vremurilor sale p.5-10 nr. 1/2011
ORTFRIED KOTZIAN Radu Grigorovici (1911–2008) – ein Leben für die Bukowina p.11-25 nr. 1/2011
ALICE MEYINCESCU; CARMEN MEZINCESCU Amintiri de la Revoluţie 27-29 nr. 1/2011
VASILE SCHIPOR Academicianul Radu Grigorovici (1911–2008), la centenarul naşterii sale 31-50 nr. 1/2011
RODICA IAŢENCU Bibliografia lucrărilor academicianului Radu Grigorovici închinate Bucovinei 51-55 nr. 1/2011
RODICA MARCHIDAN Academicianul Radu Grigorovici şi familia sa din Bucovina 57-74 nr. 1/2011
RADU GRIGOROVICI Wie kommt ein Physiker dazu, sich leidenschaftlich mit der Geschichte der Bukowina zu beschäftigen 75-93 nr. 1/2011
RADU GRIGOROVICI Istoria şi cultura germanilor bucovineni. Bucovina – exemplu european de convieţuire interetnică 95-110 nr. 1/2011
RADU GRIGOROVICI Relaţii culturale germano-române în Bucovina 111-121 nr. 1/2011
RADU GRIGOROVICI Punţi peste bariere 123-127 nr. 1/2011
RADU GRIGOROVICI Ce este şi cu ce scop practicăm cercetarea fundamentală 129-138 nr. 1/2011
RADU GRIGOROVICI Două culturi 139-158 nr. 1/2011
RADU GRIGOROVICI Teoria culorilor a lui Goethe 159-170 nr. 1/2011
IOAN-PAUL VALENCIUC Esortaţiune archipăstorală către tineretul academic-clerical  a Mitropolitului Silvestru Morariu Andrievici – un text inedit 171-181 nr. 1/2011
ANGHEL POPA O enigmă a Societăţii Academice ,,Junimea” din Cernăuţi – studentul Ion Iacoban. 183-191 nr. 1/2011
OTILIA HRIHORCIUC Situaţia evreilor din România versus situaţia evreilor din Bucovina la anul de referinţă 1875 193-203 nr. 1/2011
ALEXANDRU-OVIDIU VINTILĂ Scrierile literare ale lui Traian Brăileanu 205-213 nr. 1/2011
HARIETA MARECI-SABOL Nostalgia începuturilor. Copiii şi copilăria în memoriile bucovinenilor 215-223 nr. 1/2011
VASILE SCHIPOR Dimitrie Gălătescu, un autor bucovinean necunoscut şi manuscrisul lucrării sale închinate satului Ostriţa (II) 225-253 nr. 1/2011
OVIDIU BÂTĂ Evoluţia legislaţiei silvice din Bucovina (I) 255-268 nr. 1/2011
ŞTEFAN PURICI Labirintul istoriei: Mazepa şi românii 269-272 nr. 1/2011
D. VATAMANIUC Iraclie Porumbescu în corespondenţă cu contemporanii săi (III) 273-277 nr. 1/2011
MARIAN OLARU Documente rădăuţene (IV) 279-303 nr. 1/2011
VASILE SCHIPOR Colocviile Institutului ,,Bucovina” al Academiei Române din anul 2010 / cronică 319-322 nr. 1/2011
DUMITRU CUCU Fundaţia Culturală a Bucovinei la 15 ani de existenţă 323-328 nr. 1/2011
LUZIAN GEIER Verbunden mit der Kultur und den Menschen der Bukowina. Nachruf auf Dr. Paula Tiefenthaler, langjährige Bundesgeschäftsführerin und Bundesvorsitzende der Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen 329-331 nr. 1/2011
D. VATAMANIUC Academicianul  Radu Grigorovici,  de  la  fizică la istoria Bucovinei 349-350 nr. 2/2011
VASILE SCHIPOR Academicianul Radu  Grigorovici şi  cercetarea ştiinţ ifică din Bucovina după 1989 351-366 nr. 2/2011
RODICA IAŢENCU Contribuţii ale  acad emicianului Radu  Grigoro vi ci  privind cunoaşterea istoriei Bucovinei 367-378 nr. 2/2011
ILIE LUCEAC Dimitre Onciul şi  junimea Bucovinei de  altădată 379-387 nr. 2/2011
D. VATAMANIUC O  pagină din  istoria  presei româneşti din Bucovina 389-394 nr. 2/2011
MARIAN OLARU Satiră politică,  id entitate naţională  şi cenzură.  Studiu de  caz 395-420 nr. 2/2011
ELENA FIREA Biserică  şi  societate  re flectate În  producţia de  carte  manuscrisă În  Moldova secolelor XV-XVI (II) 421-443 nr. 2/2011
ION CERNAT Câteva re flecţii pe marginea unei scrisori din  1863 445-459 nr. 2/2011
SIMINA-OCTAVIA STAN Mitropolia Bucovinei – instituţia  şi activitatea ei 461-470 nr. 2/2011
CARMEN-RODICA CHELBA Toponim ia  comunei  Vicovu de  Jos  (I) 471-492 nr. 2/2011
MIHAI-AURELIAN CĂRUNTU Fabrica de  Zahăr ,,Iţcani”‘  S.A.R.  În perioada marii depresiuni economice. Preţul dureros al supravieţuirii 493-507 nr. 2/2011
MIHAI CAMILAR Preotul  Simeon  Cobilanschi  (1842-1910 ),  un  luminător  al  ţărănimii bucovinene 509-514 nr. 2/2011
OVIDIU BÂTĂ Evoluţia legislaţiei silvice din Bucovina (II) 515-549 nr. 2/2011
ION FILIPCIUC Cărturari bucovineni în  surghiun (II) 551-569 nr. 2/2011
ANGHEL POPA O  proclamaţie uitată a îm păratului Franz Josef  I 571-574 nr. 2/2011
VASILE SCHIPOR Bucovineni în viaţa cultural-ştiinţifică a României  postbelice (Il) 575-613 nr. 2/2011
GEORG GEIB Die Geschichte einer kleinen Stadt  (III) 615-631 nr. 2/2011
ŞTEFAN PURICI Bucovina şi  Basarabia în dezbaterile istoricilor  şi  analiştilor străini / cronică 647-648 nr. 2/2011
VASILE DIACON Profesorul Ştefan Cuciureanu – omul şi opera (l) 649-688 nr. 2/2011
MIRCEA PRELIPCEAN Emilian Drehuţă (1 931-2011) 689-691 nr. 2/2011
ORTFRIED KOTZIAN Radu  Grigorovici (1911- 2008)- o viaţă pentru Bucovina p.9-17 nr. 1/2012
MARIAN OLARU Temeiuri  ale  modernităţii  românilor  bucovineni – 200  de  ani  de  la naşterea lui Eudoxiu Hurmuzachi 19-27 nr. 1/2012
LIVIU PAPUC Un militant căzut în uitare: dr. Emilian Sluşanschi- 95 de ani de la moarte 29-37 nr. 1/2012
LUZIAN GEIER Un artist  bucovinean  şi  rudele sale  din  est şi  vest.  În  memoria  artistului plastic profesor Hubert  Woyty-Wimmer,  născut în urmă cu  110  ani la Rădăuţi 39-46 nr. 1/2012
ANDREI DEVENY Moştenirea  lăsată de Magistrul meu, Radu Grigorovici 47-56 nr. 1/2012
RODICA IAŢENCU; MARIAN OLARU Bucovineni  în  Parlamentul  României  Mari. Adunarea deputaţilor.  Sesiunea  1919-19 20  (I) 57-73 nr. 1/2012
ILIE LUCEAC Rolul familiei Hurmuzachi în  procesul de modernizare a societăţii româneşti din Bucovina secolului al XIX-lea 75-81 nr. 1/2012
OTTO-FRIEDRICH HALLABRIN Administraţia Bucovinei în  perioada autonomiei 83-99 nr. 1/2012
ALEXANDRU-OVIDIU VINTILĂ Universitatea  ţărănească,  un  proiect  bucovinean  în direcţia procesului de national  building 101-111 nr. 1/2012
VASILE SCHIPOR Bucovineni în viaţa  cultural-ştiinţifică a României postbelice (III) 113-144 nr. 1/2012
CARMEN-RODICA CHELBA Toponimia comunei Vicovu de Jos (II) 145-159 nr. 1/2012
GHEORGHE C. PATZA Valori  etnografice  în  romanul  lui  Vasile  Posteucă,  Băiatul drumului 161-173 nr. 1/2012
VASILE SCHIPOR Dimitrie Gălătescu,  un  autor  bucovinean  necunoscut  şi  manuscrisul lucrării sale închinate  satului Ostriţa (III) 175-204 nr. 1/2012
OVIDIU BÂTĂ Evoluţia legislaţiei  si/vice din Bucovina (III) 205-235 nr. 1/2012
NICOLAI POMOHACI Pavel Babalean- un precursor al  pomiculturii moderne 237-247 nr. 1/2012
VASILE DIACON Vechimea locuirii la Gura Humomlui. O necesară punere În temă 249-267 nr. 1/2012
VASILE DIACON Profesorul Ştefan  Cuciureanu- omul şi opera (II) 269-294 nr. 1/2012
OVIDIU BÂTĂ Bucovina şi bucovinenii În cuvânt şi imagine la  sfârşitul secolului al XIX-lea 295-301 nr. 1/2012
GEORG GEIB Istoria unui mic oraş (IV) 303-308 nr. 1/2012
VASILE SCHIPOR Manifestările  ştiinţifice  ale  Institutului  ,,Bucovina”  al  Academiei  Române  din  2011 / cronică 317-327 nr. 1/2012
DOINA IAVNI Nicolai Grămadă  (I892- I961).  Contribuţii biografice 329-337 nr. 1/2012
VASILE SCHIPOR Onesim Cuciureanu (1925-2012) 339-344 nr. 1/2012
D. VATAMANIUC Institutul  .,Bucovina ”  al  Academiei  Române  la  două  decenii  de activitate ştiinţifică şi  periodicul său  ,,Analele Bucovinei „ 357-362 nr. 2/2012
GHEORGHE PLATON Argument 363-364 nr. 2/2012
D. VATAMANIUC Ciprian Porumbescu şi  o pagină din  istoria  culturală a Bucovinei 365-366 nr. 2/2012
D. VATAMANIUC Literatura bucovineană în  tezele de  doctorat 367-368 nr. 2/2012
ŞTEFAN ŞTEFĂNESCU Ştefan cel  Mare şi remodelarea  puterii domneşti 369-375 nr. 2/2012
D. VATAMANIUC Ştefan cel  Mare şi Sfânt  şi vremea sa. Cronica germană din  1502 377-381 nr. 2/2012
D. VATAMANIUC ,,Tribuna” ,  cotidianul  sibian,  la  140  de  ani  de  la  fondarea sa 383 nr. 2/2012
D. VATAMANIUC Ioan Slavici  şi  Bucovina 385-387 nr. 2/2012
MIHAI IACOBESCU Bucovina între mitul habsburgic şi  realitatea  istorică 389-405 nr. 2/2012
ŞTEFAN ŞTEFĂNESCU Bucovina,  ,,cheia  Moldovei ” ,  sub  stăpânirea  Austriei Habsburgice (1775 -1918 ) 407-414 nr. 2/2012
VASILE SCHIPOR Destinul  bucovinenilor  în  spaţiul  concentraţionar  al  regimului comunist 415-418 nr. 2/2012
ŞTEFAN ŞTEFĂNESCU Dimitrie  Onciul  (1856-1923).  Son  role  dans  le developpement de  l’historiographie critique,  objective et  erudite 419-425 nr. 2/2012
VALERIU D. COTEA Centenar Simion  Florea  Marian 427-428 nr. 2/2012
VASILE SCHIPOR Publicaţiile Institutului ,,Bucovina” 429-451 nr. 2/2012
MARIAN OLARU Istoricul  unui  proiect  cultural  şi  ştiinţific.  15  ani  de  la  înfiinţarea Centntrului  pentru Studierea Problemelor Bucovinei 453-472 nr. 2/2012
ŞTEFAN ŞTEFĂNESCU Cernăuţi.  28  noiembrie  1918.  Unirea  Bucovinei cu  România 473-479 nr. 2/2012
VASILE SCHIPOR Destinul Bucovinei istorice 481-485 nr. 2/2012
MIHAI-ŞTEFAN CEAUŞU Consideraţii  privitoare  la  cercetarea  istoriei  Bucovinei  în spaţiul românesc 487-492 nr. 2/2012
RĂZVAN THEODORESCU Un  noyau etatique européen: la  Bucovine 493-496 nr. 2/2012
ŞTEFAN PURICI Istoriografia Bucovinei: continuitate versus schimbare. 497-504 nr. 2/2012
IOAN-IOVITZ POPESCU Academicianul  Radu  Grigorovici  – un  trăitor  înaintea vremurilor  sale 505-510 nr. 2/2012
ORTFRIED KOTZIAN Radu Grigorovici  (1 91 1-2008)- ein Leben für  die  Bukowina 511-525 nr. 2/2012
D. VATAMANIUC Academicianul  Radu Grigorovici,  de la  fizică la istoria Bucovinei 527-528 nr. 2/2012
D. VATAMANIUC Descendenţi ai  familiilor Flondor  şi  Hurmuzachi 529-530 nr. 2/2012
D. VATAMANIUC Bukowina-Institut într-o nouă etapă a dezvoltării sale 531-532 nr. 2/2012
ŞTEFAN PURICI Identitatea naţională,  integrarea europeană şi  românii  din Ucraina 533-537 nr. 2/2012
DUMITRU TEODORESCU Bucovina la  început  de  mileniu: mituri vechi,  mituri noi 539-542 nr. 2/2012
MIHAI IACOBESCU  A  apărut „Enciclopedia Bucovinei” 543-546 nr. 2/2012
ION POPESCU-SIRETEANU O lucrare  monumentală -„Enciclopedia Bucovinei „ 547-550 nr. 2/2012
ŞTEFAN S. GOROVEI Scrisoare deschisă la  o aniversare 551-554 nr. 2/2012
PAVEL ŢUGUI O valoroasă lucrare de istorie  literară 555-568 nr. 2/2012
ION GHERMAN Nedreapta  Înstrăinare a unor  teritorii  vechi româneşti în  atenţia oamenilor de litere şi de cultură 569-577 nr. 2/2012
VASILE SCHIPOR Un bucovinean uitat: Radu Negură (1910-I992).  Orizonturile  vieţii şi creaţiei sale artistice 579-586 nr. 2/2012
ŞTEFAN PURICI Revista ,,Iconar” (1935-1938).  Consideraţii 587-595 nr. 2/2012
VASILE DIACON Vechimea locuirii in  Gura Humornlui.  O necesară  punere în  temă 597-616 nr. 2/2012
ELENA PASCANIUC Bibliogra fia  tematică  a  revistei Analele  ,,Bucovinei ”  pe  anii 2003-2012 679-692 nr. 2/2012
ORTFRIED KOTZIAN Josef  Burg  zum  100.  Geburtstag:  Als  jiddischer  Schriftsteller Wanderer zwischen vielen Welten p.5-11 nr. 1/2013
ION POPESCU-SIRETEANU Scriitorul, profesorul şi cărturarul bucovinean Grigore C. Bostan 13-20 nr. 1/2013
OTTO-FRIEDRICH HALLABRIN Der  österreichische  Reichsrat  und  die  Abgeordneten  aus  der Bukowina von 1861 bis 1918 21-42 nr. 1/2013
RODICA IAŢENCU; MARIAN OLARU Bucovineni  în  Parlamentul  României  Mari. Adunarea Deputaţilor, sesiunea 1919–1920 (II) 43-77 nr. 1/2013
NATALIA MASJAN Spuren   der   hervorragenden   Persönlichkeit   von   Georg Grigorovici in den Beständen des Czernowitzer Staatsarchivs 79-85 nr. 1/2013
ARCADIE M. BODALE Contribuţii  la  cunoaşterea  documentelor  referitoare  la Bucovina păstrate la Österreichisches Staatsarchiv din Viena 87-105 nr. 1/2013
CONSTANTIN UNGUREANU Gimnaziul de Stat din Rădăuţi (1872–1918) 107-135 nr. 1/2013
CONSTANTIN CENUŞĂ Facultatea de Teologie de la Cernăuţi 137-162 nr. 1/2013
HARIETA MARECI-SABOL Doamnele  române  din  Bucovina:  elitism,  filantropism, militantism (1891–1918) 163-175 nr. 1/2013
TETYANA KLOUBERT Durch  Volksbildung  zur  Volksidentität: Bildungsbestrebungen der  Czernowitzer  Ruthenen  vor  dem  Hintergrund  der  Wechselwirkungen  mit  den Nachbarkulturen im 19. Jahrhundert 177-191 nr. 1/2013
ANGHEL POPA Membrii  Societăţii  Academice  ,,Junimea”  din  Cernăuţi  pe  fronturile Primului Război Mondial (I) 193-217 nr. 1/2013
ELENA PASCANIUC Valorificarea  culturii  populare  în  Bucovina,  între  1850  şi 1900 219-229 nr. 1/2013
OVIDIU BÂTĂ Evoluţia legislaţiei silvice în Bucovina (IV) 231-247 nr. 1/2013
MARIAN OLARU Câteva  consideraţii  pe  marginea  lucrării  lui  Radu-Florian  Bruja, Extrema dreaptă în Bucovina 249-259 nr. 1/2013
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU Georg Geib: Istoria unui mic oraş (V) 261-277 nr. 1/2013
VASILE SCHIPOR Bucovineni în viaţa cultural-ştiinţifică a României postbelice (IV) 279-303 nr. 1/2013
VASILE SCHIPOR Manifestările  ştiinţifice  ale  Institutului  ,,Bucovina”  al  Academiei  Române  din  2012 / cronică 315-320 nr. 1/2013
LUZIAN GEIER Bucovina  în  imagine  –  seninătate  şi  bucurie  a  culorii.  În  memoria pictorului  Oskar  Laske  (1874–1951),  care  a  vizitat  şi  a  desenat  scene  din  viaţa târgului Rădăuţi 321-332 nr. 1/2013
VASILE SCHIPOR Vasile S. Cârdei (1921–2012) 333-341 nr. 2/2013
VASILE SCHIPOR ,,Analele  Bucovinei”  şi  valorificarea  moştenirii  culturale  a academicianului Dimitrie Onciul (1856–1923) 357-367 nr. 2/2013
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU Ludwig  Adolf  Simiginowicz-Staufe (1832–1897). 180 de ani de la naştere 369-374 nr. 2/2013
LIGIA-MARIA FODOR Rolul  şcolilor  reale  în  formarea  tinerilor  din  Bucovina habsburgică 375-395 nr. 2/2013
CONSTANTIN UNGUREANU Gimnaziile mixte germano-române din Bucovina (I) 397-413 nr. 2/2013
MIRCEA LUTIC Institutul  de  Istorie  de  pe  lângă  Facultatea  de  Teologie  din Cernăuţi 415-420 nr. 2/2013
ELENA-LUMINIŢA MARTINIUC Aspecte ale  satului bucovinean în condicile cronicale 421-442 nr. 2/2013
MARIAN OLARU Situaţia din Bucovina interbelică reflectată în periodicul cultural ,,Făt Frumos” (1926–1940) 443-472 nr. 2/2013
RADU-FLORIAN BRUJA Între  ideal  naţional  şi  extremism  politic:  societăţi  culturale academice din Bucovina în perioada interbelică 473-494 nr. 2/2013
D. VATAMANIUC Călătorii  imperiale  în  Bucovina  după  Revoluţia  din  1848.  Iraclie Porumbescu – cronicar al Bucovinei 495-515 nr. 2/2013
BOGDAN-PETRU NICULICĂ Arheologie şi arheologi în Bucovina secolului al XIX-lea. De la anticarism la instituţionalizare 517-533 nr. 2/2013
ANGHEL POPA Membrii  Societăţii  Academice  „Junimea”  din  Cernăuţi  pe  fronturile Primului Război Mondial (II) 535-556 nr. 2/2013
ANA-GABRIELA DRAHTA O dinastie politică bucovineană: familia Flondor 557-580 nr. 2/2013
LEON BUBURUZAN Toponimia Văii Humor 581-598 nr. 2/2013
ELENA PASCANIUC Valorificarea  culturii  populare  în  Bucovina  în  perioada  1850–1900 599-607 nr. 2/2013
VASILE SCHIPOR Dimitrie Gălătescu, un autor bucovinean necunoscut şi manuscrisul lucrării sale închinate satului Ostriţa (IV) 609-628 nr. 2/2013
OVIDIU BÂTĂ Hutele Bucovinei. 220 de ani de la înfiinţarea primei fabrici de sticlă din Bucovina – Crasna-Althütte 629-638 nr. 2/2013
VASILE SCHIPOR Gavril Vatamaniuc – un model de curaj şi demnitate în mişcarea de rezistenţă antisovietică şi anticomunistă din Bucovina 639-656 nr. 2/2013
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU Georg Geib: Istoria unui mic oraş (VI) 657-665 nr. 2/2013
PETRU BĂRBUŢĂ Academicianul bucovinean Dimitrie Onciul  (1856–1923)  –  un mare istoric român.  90 de ani de la moartea sa / cronică 675-680 nr. 2/2013
RODICA IAŢENCU Eusebiu Popovici (1838–1922). 175 de ani de la naştere 681-686 nr. 2/2013
 VASILE DIACON Conferenţiarul  univ.  dr.  ing.  Niculai  Şorea  la  a  80-a  aniversare  a naşterii sale 687-693 nr. 2/2013
RODICA IAŢENCU Vasile Lazăr (1915–2013) 695-698 nr. 2/2013
ORTFRIED KOTZIAN Als vor 25 Jahren das Bukowina-Institut gegriindet wurde … Ober das Wechselspiel von Politik, Wissenschaft und Kultur p.5-20 nr. 1/2014
VASILE SCHIPOR „Revista Bucovinei” Cernăuţi – Timişoara, ianuarie 1942-februarie 1945, un periodic în slujba talentelor tinere şi a Bucovinei 21-48 nr. 1/2014
D. VATAMANIUC Iraclie Porumbescu în Revoluţia din 1848-1849 49-79 nr. 1/2014
CONSTANTIN UNGUREANU Gimnaziile mixte germano-române din Bucovina (II) 81-107 nr. 1/2014
LIGIA-MARIA FODOR Rolul şcolilor reale în formarea tinerilor din Bucovina Habsburgică (II) 109-118 nr. 1/2014
VASILE SCHIPOR Bucovineni În viaţa cultural-ştiinţifică a României postbelice (V) 119-133 nr. 1/2014
IOAN IOSEP; IONUŢ CRISTEA Notă preliminară asupra unei hărţi necunoscute a lui Hora von Otzellowitz: Topographische Bukowiner Kreis-Karte [„.} – 1790 (Harta topografică a Cercului Bucovina) 135-151 nr. 1/2014
CONSTANTIN UNGUREANU Recensămintele populaţiei Bucovinei din anii 1880-1910 şi 1930 153-180 nr. 1/2014
ION CERNAT Revizuirea cetăţeniei evreilor din Vama, judeţul Suceava 181-200 nr. 1/2014
PHILIPPE H. BLASEN Pocuce, injuste prius detractum, recepit„. Rumänische Ansprüche auf die südostgalizische Gegend Pokutien? (1919) 201-224 nr. 1/2014
ION POPESCU-SIRETEANU Apelativul păstoresc comarnic şi numele topice Comarnic, Comarna… Consideraţii etnografice şi etimologice 225-239 nr. 1/2014
OVIDIU BÂTĂ Serviciul silvic al Administraţiei politice a Bucovinei. Inspectorul de păduri 241-252 nr. 1/2014
ION FILIPCIUC Ius Valachicum şi dreptul la speranţă 253-259 nr. 1/2014
ANGHEL POPA O carte de blestem de la 1772 261-262 nr. 1/2014
ANGHEL POPA Un document inedit despre lupta pentru autonomia şi libertatea Bisericii Ortodoxe Române din Bucovina la 1848 263-267 nr. 1/2014
RODICA IAŢENCU; MARIAN OLARU Bucovineni În Parlamentul României Mari. Senatul, sesiunea 1919-1920 269-293 nr. 1/2014
VASILE SCHIPOR Manifestările ştiinţifice ale Institutului „Bucovina” al Academiei Române din 2013 / cronică 301-308 nr. 1/2014
ELENA PASCANIUC Petru Rezuş la centenarul naşterii (1913-2013) 309-315 nr. 1/2014
VASILE DIACON Profesorul Ilie Dan (1938-2014) 317-327 nr. 1/2014
VASILE SCHIPOR „Analele Bucovinei”, periodicul Institutului „Bucovina” al Academiei Române. Destinul unui proiect ştiinţific 339-349 nr. 2/2014
ORTFRIED KOTZIAN Der Untergang der Bukowina in der Gestalt „ Maghrebiniens” und ihrer Geschichte(n) Gregor von Rezzori zum 100. Geburtstag am l 3. Mai 2014 351-357 nr. 2/2014
D. VATAMANIUC Românii din Imperiul Habsburgic în Revoluţie şi după Revoluţia din 1848-1849 (I) 359-383 nr. 2/2014
VASILE SCHIPOR Periodicul „ «Bucovina». Gazetă românească pentru politică, religie şi literatură/Romănische Zeitung far Politik, Kirche und Literatur”, Cernăuţi, 16 octombrie 1848- 2 octombrie 1850, şi opera sa cultural-naţională 385-410 nr. 2/2014
LIGIA-MARIA FODOR Învăţământul gimnazial de stat în Cernăuţiul habsburgic: evoluţie şi importanţă (I) 411-431 nr. 2/2014
MIHAI IACOBESCU Ion Nistor (1876-1962). Aspecte ale vieţii de senator 433-454 nr. 2/2014
ILIE LUCEAC Bucovina în amintirile scriitorului şi artistului plastic Partenie Masichievici (sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-iea) 455-463 nr. 2/2014
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU Guvernatorii Bucovinei în timpul administraţiei militare: Gabriel baron Spleny de Mihaldy (1734-1818) şi Carol baron de Enzenberg (1725-1810) 465-471 nr. 2/2014
ANA-GABRIELA DRAHTA Problema obţinerii autonomiei provinciale a Bucovinei (1848-1861) 473-493 nr. 2/2014
BOGDAN-PETRU NICULICĂ Despre activitatea arheologică a lui Josef Szombathy în Bucovina. Cercetările din anii 1893-1894 495-508 nr. 2/2014
MARIAN OLARU Bucovina în perioada interbelică. Istorie şi statistică (I). 509-520 nr. 2/2014
MONICA DEJAN 120 de ani de la înfiinţarea Muzeului Bucovinei din Cernăuţi (1893-2013) 521-532 nr. 2/2014
ELENA PASCANIUC Valorificarea culturii populare din Bucovina. Personalităţi. Dimitrie Dan (IV) 533-541 nr. 2/2014
OVIDIU BÂTĂ Exploatarea aurului aluvionar pe Bistriţa Aurie 543-557 nr. 2/2014
VASILE SCHIPOR Avatarurile unui concept istoric 559-571 nr. 2/2014
MIHAI-ŞTEFAN CEAUŞU; LIVIU PAPUC Junimistul bucovinean Pavel Paicu şi dosarul său de studii 573-589 nr. 2/2014
AURA BRĂDĂŢAN Colecţia de fotografii din Fondul memorialist-documentar „Simion Florea Marian” 591-600 nr. 2/2014
LUZIAN GEIER Zwanzig Jahre Bukowiner Jahrbuch in Radautz. Das 40. Heft der Halbjahrsschrift „Analele Bucovinei „/(für 2013) erschienen / cronică 607-609 nr. 2/2014
DOINA CERNICA „Analele Bucovinei” şi „ Glasul Bucovinei” la o importantă aniversare 609-616 nr. 2/2014
RODICA IAŢENCU Revista „ Glasul Bucovinei” la 20 de ani de la apariţie 617-632 nr. 2/2014
ŞTEFAN PURICI Dumitru Şandru (7 septembrie 1934 – 26 iunie 2013) 633-637 nr. 2/2014
ORTFRIED KOTZIAN Dr. Georg Simnacher und die Bukowina 639-644 nr. 2/2014
MARIAN OLARU Bucovina în timpul Primului Război Mondial – câteva consideraţii p.5-19 nr. 1/2015
HARIETA MARECI-SABOL Teodor Bălan: devotamentul şi vocaţia abordărilor originale 21-31 nr. 1/2015
D. VATAMANIUC Imperiul Habsburgic la sfârşitul existenţei sale multiseculare, constituirea Monarhiei Austro-Ungare şi sfârşitul stăpânirii dualiste 33-41 nr. 1/2015
IHOR ZHALOBA; SERGIJ OSACIUK Konsulate in Czernowitz (1868–1940) 43-48 nr. 1/2015
LIGIA-MARIA FODOR Învăţământul gimnazial de stat în Cernăuţiul habsburgic: evoluţie şi importanţă (I) 49-74 nr. 1/2015
CONSTANTIN UNGUREANU Sistemul de învăţământ din Bucovina la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea 75-103 nr. 1/2015
VASILE SCHIPOR Bucovineni în viaţa cultural-ştiinţifică a României postbelice (VI) 105-128 nr. 1/2015
MIRCEA IGNAT Spiritualitatea antichităţii clasice la Suceava 129-139 nr. 1/2015
IONEL-MUGUREL MARTINIUC Practici şi repere administrative în Biserica Ortodoxă din Bucovina (1774–1918) 141-163 nr. 1/2015
ŞTEFAN PURICI Elitele din Bucovina la începutul Marii Conflagraţii: stări de spirit şi reacţii 165-178 nr. 1/2015
IOANA SCRIDON Istoria trăită a celor două războaie mondiale. Însemnările bucovineanului Peter Schäfer: „Meine Lebensgeschichte” 179-191 nr. 1/2015
ANGHEL POPA Studentele Universităţii din Cernăuţi şi Societatea Academică ,,Junimea” 193-210 nr. 1/2015
MARIAN OLARU Bucovina în perioada interbelică. Istorie şi statistică (II) 211-222 nr. 1/2015
ORTANSA ŞLINCU Onomastica din comuna Şaru Dornei, judeţul Suceava (I) 223-245 nr. 1/2015
ELENA PASCANIUC Bucovina şi bucovinenii în scrierile academicianului Dimitrie Dan. Oameni, mentalităţi, culturi 247-253 nr. 1/2015
OVIDIU BÂTĂ 200 de ani de la moartea naturalistului Balthasar Hacquet (1739/40–1815) 255-270 nr. 1/2015
VASILE SCHIPOR Fundaţia Culturală a Bucovinei la împlinirea a două decenii de la fondare 271-275 nr. 1/2015
SOPHIE A. WELISCH Letter of Ignatz Schaffhauser to his son Karl, Written on the eve of world War I 277-283 nr. 1/2015
RODICA IAŢENCU Bucovineni în Parlamentul României Întregite. Adunarea Deputaţilor, sesiunea 1920–1922 (I) 285-301 nr. 1/2015
VASILE SCHIPOR Manifestările ştiinţifice ale Institutului „Bucovina” al Academiei Române din 2014 317-326 nr. 1/2015
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU Marianne Vincent (1900– 1988). 115 ani de la naştere 327-333 nr. 1/2015
ELENA PASCANIUC Dragoş Cusiac (11 noiembrie 1936 – 1 august 2014) 335-339 nr. 1/2015
VASILE SCHIPOR D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, la a 95-a aniversare a naşterii sale 357-400 nr. 2/2015
ORTFRIED KOTZIAN Wahrung und Förderung des Buchenländischen Erbes 401-407 nr. 2/2015
OVIDIU BÂTĂ Academicianul Liviu Ionesi (1925–2006). 90 de ani de la naştere 409-415 nr. 2/2015
D. VATAMANIUC Bucovina şi Transilvania în Revoluţia din 1848 (I). Iraclie Porumbescu – corespondent al Bucovinei 417-453 nr. 2/2015
OTTO-FRIEDRICH HALLABRIN Aufgaben und Tätigkeit des Landtags der Bukowina am Beispiel der Sessionen 1868 und 1908 455-475 nr. 2/2015
CONSTANTIN UNGUREANU Bucovina în ajunul şi în timpul Primului Război Mondial 477-497 nr. 2/2015
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU Bucovina la începutul Primului Război Mondial în presa de limbă germană din provincie. Studii de caz: „Bukowinaer Post” şi „Czernowitzer Allgemeine zeitung” (1914) 499-514 nr. 2/2015
MARIAN OLARU Bucovina în Primul Război Mondial (I) 515-533 nr. 2/2015
BOGDAN-PETRU NICULICĂ Strămutarea germanilor din ţările baltice şi Bucovina, 1939–1941. Câteva aspecte comparative 535-545 nr. 2/2015
ORTANSA ŞLINCU Onomastica din comuna Şaru Dornei, judeţul Suceava (II) 547-577 nr. 2/2015
ELENA PASCANIUC Simion Florea Marian – reper în valorificarea culturii tradiţionale 579-586 nr. 2/2015
OVIDIU BÂTĂ Dr. Hermann Poras (1835–1899) – fondatorul Sanatoriului din Solca 587-597 nr. 2/2015
ION FILIPCIUC Generalul Iacob Zadik în Bucovina 599-623 nr. 2/2015
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU Brevetul de concesiune din 11 ianuarie 1864 pentru construcţia şi exploatarea căii ferate Cernăuţi–Lemberg 625-640 nr. 2/2015
RODICA IAŢENCU Bucovineni în Parlamentul României Întregite. Adunarea Deputaţilor, sesiunea 1920–1922 (II) 641-656 nr. 2/2015
MARIAN OLARU Stagiu de documentare ştiinţifică, desfăşurat în perioada 20 iulie – 1 august 2015, la Arhiva Naţională a Republicii Moldova / cronică 675-677 nr. 2/2015
IOAN SCRIPCARIUC Arhivele Bucovinei la 90 de ani. De la Comisiunea Arhivelor Statului Cernăuţi la Arhivele Naţionale Suceava 679-688 nr. 2/2015
VASILE SCHIPOR Profesorul Anghel Popa (1946–2014) 689-696 nr. 2/2015
PARASCHIVA ABUTNĂRIŢEI O personalitate marcantă a Dornelor: Petru Ţaranu (26 mai 1934 – 26 mai 2015) 697-701 nr. 2/2015
ORTFRIED KOTZIAN Germanii din Bucovina din 1989 până în prezent , în România şi
Ucraina
p.5-21 nr. 1/2016
JUSTINIAN-REMUS COJOCAR Părintele Nicolae Pentelescu vrednic slujitor al Altarului lui Dumnezeu în Bucovina 23-40 nr. 1/2016
CONSTANTIN UNGUREANU Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cernăuţi (1875-1919) 41-63 nr. 1/2016
DINU POŞTARENCU Aportul lui George Tofan la naţionalizarea învăţământului din Basarabia 65-78 nr. 1/2016
RADU-FLORIAN BRUJA Influențele legislației electorale asupra comportamentului alegătorilor din Bucovina în perioada interbelică 79-91 nr. 1/2016
ALEXANDRU-OVIDIU VINTILĂ Nuanţe ale sociologiei creştine a lui Traian Brăileanu. Critica întreprinsă împotriva raţionalismului iluminist 93-98 nr. 1/2016
IOANA SCRIDON Eisenau/Prisaca: imigrări şi emigrări şi o scurtă cronică în Dicţionarul geografic din 1908 99-105 nr. 1/2016
MARIAN OLARU Bucovina în Primul Război Mondial (II) 107-129 nr. 1/2016
VASILE SCHIPOR Bucovina în universul toponimiei central europene 131-153 nr. 1/2016
KARINA STEMPEL-GANCARCZYK Bucovina secolului al XX lea o Arcadie în amintirile membrilor comunității polonezilor din România (pe baza interviurilor şi a materialelor scrise din localitățile Bulai şi Vicşani) 155-163 nr. 1/2016
VASILE S. CÂRDEI Folclor medical. Descântece de deochi (I) 165-196 nr. 1/2016
RUXANDRA IONCE Plan de comunicare pentru conservarea biodiversităţii în situl Natura 2000 „ROSCI321 Moldova Superioară”, judeţul Suceava 197-204 nr. 1/2016
OVIDIU BÂTĂ Piscicultura şi pescuitul în Bucovina 205-226 nr. 1/2016
ION FILIPCIUC Generalul Iacob Zadik în Bucovina (II) 227-251 nr. 1/2016
ARCADIE M. BODALE Decretul împăratului Iosif al II lea din 14 martie 1787, privitoare la înnobilările boierilor si mazililor din Bucovina 253-266 nr. 1/2016
RODICA IAŢENCU Bucovineni în Parlamentul României Întregite. Adunarea Deputaţilor, sesiunea 1920 – 1922 (III) 267-292 nr. 1/2016
VASILE SCHIPOR Manifestările ştiinţifice ale Institutului „Bucovina” al Academiei Române din 2015 / cronică 315-328 nr. 1/2016
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU Heinrich Kipper (1875 1959) şi lirica germană în grai popular din Bucovina 329-336 nr. 1/2016
LUZIAN GEIER ,,Dragostea pentru Bucovina și a pus amprenta asupra întregii sale vieţi” In memoriam Dr. h. c. Erich Beck, cercetător și autor al Bibliografiei Bucovinei (1929-2015) 337-341 nr. 1/2016
MARIAN OLARU Erich Beck şi „Bibliografia Bucovinei” 357-361 nr. 2/2016
LUZIAN GEIER Bukowiner von gesamteuropäischer Prägung. 150 Jahre seit der Geburt des vielseitigen Wissenschaftlers Raimund Friedrich Kaindl [Un bucovinean de formaţie europeană. 150 de ani de la naşterea omului de ştiinţă Raimund Friedrich Kaindl, personalitate complexă a culturii Bucovinei] 363-382 nr. 2/2016
LIVIU PAPUC Pensionatul cernăuţean al Clementinei Catargiu, în context moldovenesc 383-397 nr. 2/2016
LIGIA-MARIA FODOR Disciplină şi indisciplină în şcolile secundare din Ducatul Bucovinei 399-411 nr. 2/2016
ANA-GABRIELA POGOREVICI Iancu Flondor – activitatea politică în ultimii ani ai vieţii 413-434 nr. 2/2016
VASILE SCHIPOR Bucovineni în viaţa cultural-artistică a României postbelice (VII) 435-462 nr. 2/2016
ILIE LUCEAC Soarta unui fond familial din Arhivele Hurmuzaki (unele consideraţii) 463-468 nr. 2/2016
BOGDAN-PETRU NICULICĂ Joseph von Gutter (1809–1886). Realizările unui pionier al arheologiei Bucovinei 469-484 nr. 2/2016
IOANA SCRIDON Condiţia femeii în lagărele deportării din Uniunea Sovietică. Studiu de caz: deportările germanilor din Bucovina 485-503 nr. 2/2016
VASILE SCHIPOR Plonina (Połonina) – un vechi toponim astăzi aproape uitat 505-528 nr. 2/2016
VASILE S. CÂRDEI Descântece de speriat (II) 529-553 nr. 2/2016
OVIDIU BÂTĂ Iosif Lepşi (1895–1966) – cercetător al spaţiului geografic românesc 555-566 nr. 2/2016
MIRCEA LUTIC Tendinţe editoriale în domeniul etnologiei din Franţa ultimului deceniu 567-587 nr. 2/2016
ARCADIE M. BODALE Un recensământ necunoscut al mazililor şi ruptaşilor din Bucovina şi birul plătit de aceştia Vistieriei Moldovei în 1768 589-598 nr. 2/2016
MARIAN OLARU; ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU Maximilian Hacman: Amintiri din Războiul Mondial (25 iulie – 10 octombrie 1914) (I) 599-626 nr. 2/2016
RODICA IAŢENCU Bucovineni în Parlamentul României Întregite. Senatul, legislatura 1920–1922 (I) 627-634 nr. 2/2016
ION FILIPCIUC Generalul Iacob Zadik în Bucovina (III) 635-644 nr. 2/2016
VASILE SCHIPOR Uniunea Polonezilor „Dom Polski” din România, la împlinirea a 25 de ani de la (re)activare 669-677 nr. 2/2016
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU Elisabeth Axmann (1926–2015) – 90 de ani de la naştere 679-687 nr. 2/2016
ORTFRIED KOTZIAN Für Toleranz, Ausgleich, Versöhnung und gewaltfreies Miteinander. Prof. em. Dr. Johannes Hampel (1925– 2016), Gründungsvorsitzender des Bukowina-Instituts Augsburg, ist am 4. April verstorben/Er war ein Phänomen [Pentru toleranţă, compromis, împăcare şi convieţuire paşnică. Prof. emerit dr. Johannes Hampel
(1925–2016), directorul fondator al Bukowina-Institut din Augsburg a murit la 4 aprilie / A fost un fenomen]
689-694 nr. 2/2016
IOAN-AUREL POP Moldova şi Episcopia Vadului în secolele XIV–XVII p.5-p.12 nr. 1/2017
LIGIA-MARIA FODOR Raimund Friedrich Kaindl – profesor la Cernăuţi 13-44 nr. 1/2017
HORST FASSEL Czernowitz: Stadt mit drei Theatern während der Weltwirtschaftskrise (I) 45-62 nr. 1/2017
RADU-FLORIAN BRUJA Electoratul de stânga în Bucovina interbelică 63-85 nr. 1/2017
VASILE SCHIPOR Bucovineni în viaţa cultural-ştiinţifică a României postbelice (VIII) 87-110 nr. 1/2017
BOGDAN-PETRU NICULICĂ Din gândirea teoretică a lui Dionisie Olinescu, primul arheolog român al Bucovinei 111-134 nr. 1/2017
HARIETA MARECI-SABOL „Bolnițe, lazarete și spitale”. Considerații asupra instituțiilor medico-sanitare din Bucovina în prima jumătate a secolului al XIX-lea 136-150 nr. 1/2017
DINU POŞTARENCU Presa chişănăuiană despre evenimentele din Bucovina din toamna anului 1918 151-165 nr. 1/2017
CONSTANTIN UNGUREANU Populaţia din spaţiul Bucovinei în perioada 1940–2002 167-185 nr. 1/2017
ELENA PASCANIUC Poezie și practici magice în colecţia de folclor medical ,,Vasile S. Cârdei” 187-198 nr. 1/2017
OVIDIU BÂTĂ ,,Liniile petrolului” în Bucovina 199-210 nr. 1/2017
ION CERNAT Istoria care a fost să fie. Un moment ,,făcut” din relaţiile diplomatice româno-sovietice 211-222 nr. 1/2017
MARIAN OLARU; ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU Maximilian Hacman: Amintiri din Războiul Mondial (25 iulie – 10 octombrie 1914) (II) 223-249 nr. 1/2017
RODICA IAŢENCU Bucovineni în Parlamentul României Întregite. Senatul, legislatura 1920–1922 (II) 251-269 nr. 1/2017
VASILE SCHIPOR Manifestările ştiinţifice ale Institutului „Bucovina” al Academiei Române din 2016 / cronică 297-309 nr. 1/2017
MARIAN OLARU Congresul naţional al istoricilor români, 25–28 august 2016, Cluj-Napoca 311-315 nr. 1/2017
MARIAN OLARU Institutul ,,Bucovina” al Academiei Române la 25 de ani de la înfiinţare. Un bilanţ de etapă 317-324 nr. 1/2017
VASILE SCHIPOR Prof. Stanislava-Maria Iachimovschi (Cernăuţi, 24 iulie 1941 – Suceava, 13 aprilie 2016) 325-334 nr. 1/2017
ŞTEFAN PURICI Autonomia Bucovinei: lecţiile trecutului 345-359 nr. 2/2017
ALIS NICULICĂ Ion G. Sbiera şi mişcarea naţională a românilor din Bucovina 361-368 nr. 2/2017
MARIAN OLARU Nicolai Pomohaci (28 noiembrie 1930 – 21 septembrie 2014) 369-375 nr. 2/2017
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU Franz Adolf Wickenhauser (1809–1891). Contribuţii la cunoaşterea istoriei Bucovinei 377-382 nr. 2/2017
JUSTINIAN-REMUS COJOCAR Revista „Candela” – jurnalul bisericesc oficial al Bisericii Ortodoxe Române din Bucovina 383-399 nr. 2/2017
HORST FASSEL Czernowitz: Stadt mit drei Theatern während der Weltwirtschaftskrise (II) 401-420 nr. 2/2017
KARINA STEMPEL-GANCARCZYK Catolicismul polonez în Bucovina românească – tradiţie şi eclectism (studiu de caz: Bulai-Moara) 421-428 nr. 2/2017
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU Victor von Röll (1852–1922). Contribuţii la cunoaşterea istoriei căilor ferate 429-447 nr. 2/2017
GHEORGHE C. MOLDOVEANU Şcoala şi Marea Unire 449-454 nr. 2/2017
SERGHEI HAKMAN Rolul căilor de comunicaţie în schimbările configuraţiei etnoteritoriale a Bucovinei în prima jumătate a secolului al XX-lea 455-472 nr. 2/2017
VASILE DIACON Problema unor vechi teritorii româneşti la Conferinţele de Pace de la Paris 473-500 nr. 2/2017
VASILE SCHIPOR Bucovineni în viaţa cultural-ştiinţifică a României postbelice (IX) 501-524 nr. 2/2017
MARIAN OLARU Destinul unui bucovinean – Pantelimon Chirilă (1899–1952) (I) 525-546 nr. 2/2017
ELENA PASCANIUC Ion G. Sbiera (1836–1916) – deschizător de drumuri în culegerea folclorului din Bucovina 547-559 nr. 2/2017
OVIDIU BÂTĂ Anton Manz von Mariensee (1757–1830), întemeietor al mineritului modern în Bucovina 561-570 nr. 2/2017
ION FILIPCIUC Hegemonia intelectuală – şi Sextil Puşcariu – în Unirea Bucovinei cu Regatul României (I) 571-585 nr. 2/2017
MARCEL LUTIC Tendinţe editoriale în domeniul etno-antropologiei din Franţa ultimului deceniu (eseu bibliografic). II.a. Cercetări diacronice circumscrise spaţiului franţuzesc 587-604 nr. 2/2017
DUMITRU V. IRIMIA Ordonanţa Administraţiei Bucovinei Cătră toţi egumenii şi cătră toată partea bisăricească din Bucovina de la 1782 605-612 nr. 2/2017
DINU POŞTARENCU O carte despre Bucovina de la mijlocul secolului al XIX-lea, editată în Rusia 613-615 nr. 2/2017
AURA BRĂDĂŢAN; ION MAREŞ Un manuscris inedit al academicianului Simion Florea Marian despre câteva vechi monumente din Suceava 617-626 nr. 2/2017
RODICA IAŢENCU Senatori bucovineni în Parlamentul României Întregite. George Grigorovici (Legislatura 1920–1922) (I) 627-638 nr. 2/2017
OVIDIU BÂTĂ Colocviul ştiinţific „Documenta Bucovinae Historica”, Cernăuţi, 27 mai 2017 / cronică 655-656 nr. 2/2017
RALUCA-IRINA MUSCĂ Biblioteca Institutului Bucovina la împlinirea a 20 de ani de activitate 657-663 nr. 2/2017
VASILE SCHIPOR Vasile Andru (Bahrineşti, 22 mai 1942 – Bucureşti, 21 octombrie 2016) 665-671 nr. 2/2017
MIRCEA IRIMESCU Marin Gherasim (1937–2017) 673-675 nr. 2/2017
DINU POŞTARENCU Evoluţia social-politică a Basarabiei şi unirea ei cu România (1917 – 27 martie/9 aprilie 1918) p.5-21 nr. 1/2018
ŞTEFAN PURICI Unirea Bucovinei: idealuri și proiecte în context intern și internațional 23-49 nr. 1/2018
IOAN BOLOVAN Antecedentele democratice ale Unirii Transilvaniei cu România 51-61 nr. 1/2018
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU Johanna Brucker (1917–2002). O sută de ani de la naștere 63-70 nr. 1/2018
CONSTANTIN UNGUREANU Istoriografia cu referire la sistemul de învățământ din Bucovina în perioada 1774–1918 71-101 nr. 1/2018
LIGIA-MARIA FODOR Învățământul preșcolar in Bucovina habsburgică 103-122 nr. 1/2018
OVIDIU BÂTĂ Vincenz Manz von Mariensee – proprietar de întreprinderi miniere și metalurgice în Bucovina 123-140 nr. 1/2018
ELENA PASCANIUC Dimitrie Dan (1856–1927), m. c. al Academiei Române. Actualitatea unui cărturar bucovinean 141-155 nr. 1/2018
HORST FASSEL Cernăuţi: oraş cu trei teatre în timpul crizei economice mondiale (III) 157-192 nr. 1/2018
VASILE SCHIPOR Bucovineni în viața cultural-științifică a României postbelice (X) 193-221 nr. 1/2018
ION POPESCU-SIRETEANU Aspecte și probleme ale expresivității limbii române 223-232 nr. 1/2018
CAROL-ALEXANDRU MOHR Uzul limbii materne ca parametru definitoriu al vitalităţii unui grup etnic minoritar. Analiză socio-lingvistică cu referire specială la minoritatea germană din sudul Bucovinei 233-245 nr. 1/2018
KARINA STEMPEL-GANCARCZYK Graiurile poloneze în Bucovina românească – istorie şi prezent. O descriere a problematicii 247-253 nr. 1/2018
ION FILIPCIUC Heghemonia intelectuală – și Sextil Pușcariu – în unirea Bucovinei cu Regatul
României (II)
255-286 nr. 1/2018
RODICA JUGRIN Senatori bucovineni în Parlamentul României întregite. George Grigorovici (legislatura 1920–1922) (II) 287-309 nr. 1/2018
VASILE SCHIPOR Manifestările ştiinţifice ale Institutului „Bucovina” al Academiei Române din 2017 319-328 nr. 1/2018
VASILE SCHIPOR George L. Nimigeanu (3 ianuarie 1938 – 11 februarie 2018) 329-339 nr. 1/2018
ORTFRIED KOTZIAN Überlegungen zur Bedeutung der Bukowina-Institute in Deutschland, der Ukraine und Rumänien 351-356 nr. 2/2018
MAREN RÖGER Grußwort zum 25 jährigen Bestandsjubiläum des Bukowina Instituts Radautz 357-358 nr. 2/2018
IOANA SCRIDON Imaginea complexă a culturii germane din estul şi sud-estul Europei, prin activitatea cercetătorului Horst Helge Fassel (1942–2017) 359-368 nr. 2/2018
HARIETA MARECI-SABOL „Luptând cu variola”. Politici, practici şi implicaţii demografice în Bucovina (secolul al XIX-lea) 369-389 nr. 2/2018
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU „«Bucovina». Gazetă românească pentru politică, religie şi literatură” (1848–1850) şi problemele societăţii bucovinene la jumătatea secolului al XIX-lea 391-404 nr. 2/2018
OVIDIU BÂTĂ „Coloana lui Rudolf” – o mărturie a trecerii prinţului Rudolf de Austria prin Bucovina, în anul 1887 405-418 nr. 2/2018
CEZAR-CĂLIN CIORTEANU Problematica privind paza frontierei cu Austro-Ungaria în contextul prezenţei militare ruse şi austriece în Bucovina anului 1918 419-428 nr. 2/2018
ANA-GABRIELA POGOREVICI Iancu Flondor, artizanul unirii Bucovinei cu România 429-454 nr. 2/2018
VASILE SCHIPOR Bucovineni în viaţa cultural-ştiinţifică a României postbelice (XI) 455-479 nr. 2/2018
ORTFRIED KOTZIAN Ukrainische Identität – historische Tatsache oder moderne Ideologie? 481-508 nr. 2/2018
ELENA PASCANIUC Stejarul în cultura tradiţională. Câteva semnificaţii mitice, magice, terapeutice 509-514 nr. 2/2018
MARICICA LEŞAN Comuna Poieni-Solca. File de istorie 515-542 nr. 2/2018
VASILE BĂLICI Monografia unei aşezări. Vicovu de Sus în perioada stăpânirii austriece (1775–1918) (I) 543-553 nr. 2/2018
MARIAN OLARU Însemnări cu privire la sărbătorirea centenarului unirii Bucovinei cu Regatul României 555-559 nr. 2/2018
AURA BRĂDĂŢAN; ION MAREŞ Documente istorice referitoare la Biserica „Sfântul Dumitru” din Suceava, colecţionate de academicianul Simion Florea Marian 561-571 nr. 2/2018
RODICA JUGRIN Senatori bucovineni în Parlamentul României Întregite. Ion Nistor (legislatura 1920–1922) (I) 573-606 nr. 2/2018
JUSTINIAN-REMUS COJOCAR Începuturile unui sfânt lăcaş ortodox românesc la Viena – documente inedite 607-618 nr. 2/2018
MARIAN OLARU Un memoriu care acuză. Dori Popovici, „Memoriu înaintat domnului mareşal Ion Antonescu, conducător al statului român, cu privire la situaţia din Bucovina 619-643 nr. 2/2018
MARIN GHERMAN Masă rotundă internaţională dedicată memoriei victimelor masacrului de la Fântâna Albă, din 1941 659-662 nr. 2/2018
ŞTEFAN PURICI Conferinţa internaţională „Europa Carpaţilor” 663-670 nr. 2/2018
MARIAN OLARU Ilie Luceac (2 iulie 1950 – 5 iunie 2017) 671-674 nr. 2/2018
VASILE SCHIPOR Dumitru Covalciuc (2 ianuarie 1947 – 23 decembrie 2017) 675-688 nr. 2/2018
IOAN-AUREL POP Sublimul Unirii Bucovinei cu Țara p.5-p.12 nr. 1/2019
ELENA PASCANIUC Personalități feminine ale folcloristicii românești. Elena Niculiță-Voronca (1862–1939) 13-17 nr. 1/2019
ORTFRIED KOTZIAN Die multikulturelle Bukowina als Vermächtnis betrachtet 19-27 nr. 1/2019
VASILE BĂLICI Monografia unei aşezări. Vicovu de Sus în perioada stăpânirii austriece (1775–1918) (I) 29-46 nr. 1/2019
HARIETA MARECI-SABOL Cum să devii o „moașă împărătească”? File din istoria învățământului medical bucovinean 47-62 nr. 1/2019
DINU POŞTARENCU Ruperea frontului austro-ungar în iunie 1916. Reflecții în presa din Chișinău 63-68 nr. 1/2019
ALEXANDRINA CUŢUI Acuzații de iredentism și spionaj aduse românilor bucovineni de către autoritățile austriece în timpul Primului Război Mondial 69-76 nr. 1/2019
IONEL-CRISTINEL PUHA Amintiri din anii Primului Război Mondial reflectate în memorialistica învățătorului Pamfil Cuciureanu din Bilca 77-82 nr. 1/2019
CONSTANTIN UNGUREANU Unirea Basarabiei și Bucovinei cu România. Asemănări și deosebiri 83-108 nr. 1/2019
OVIDIU BÂTĂ Bruno Walter (1830–1890), consilier minier la Întreprinderile Manz și Fondul Religionar 109-118 nr. 1/2019
VLAD GAFIŢA Activitatea lui Iancu Flondor ca ministru-delegat al Bucovinei în guvernul României (decembrie 1918 – aprilie 1919) 119-136 nr. 1/2019
RADU-FLORIAN BRUJA Repere ale vieţii unui evreu bucovinean – Mayer Ebner 137-152 nr. 1/2019
MARIAN OLARU Destinul unui bucovinean: Pantelimon Chirilă (1899–1952) (II) 153-179 nr. 1/2019
ELENA PASCANIUC Receptarea curentelor, direcţiilor și tendinţelor din folcloristica românească în Bucovina (I) 181-201 nr. 1/2019
MAGDALENA POKRZYNSKA Obiceiurile tradiționale de înmormântare în comunitățile poloneze din Bucovina 203-215 nr. 1/2019
SANDA MARIA ARDELEANU Mirajul traducerilor în Bucovina centenară 217-221 nr. 1/2019
CAROL-ALEXANDRU MOHR Sinergii şi contradicţii între glosocosmosul german şi hagiocosmosul catolic în Bucovina 223-239 nr. 1/2019
KARINA STEMPEL-GANCARCZYK Dispariția limbii în satele poloneze din Bucovina românească 241-245 nr. 1/2019
DINU POŞTARENCU Frontul românesc (1916–1917). Documente (I) 247-268 nr. 1/2019
RODICA JUGRIN Senatori bucovineni în Parlamentul României Întregite. Ion Nistor (legislatura 1920–1922) (II) 269-288 nr. 1/2019
MARIAN OLARU Un memoriu care acuză. Dori Popovici, „Memoriu înaintat domnului mareşal Ion Antonescu, conducător al statului român, cu privire la situaţia din Bucovina  (II) 289-309 nr. 1/2019
MIHAI UNGUREAN Despre colectivizarea agriculturii în Bucovina: Frătăuții Noi 311-323 nr. 1/2019
OVIDIU BÂTĂ Manifestările științifice ale Institutului „Bucovina” al Academiei Române din anul 2018 / cronică 333-337 nr. 1/2019
RODICA JUGRIN Dimitrie Vatamaniuc (25 septembrie 1920 – 4 iulie 2018) 339-344 nr. 1/2019
MARIAN OLARU 70 de ani de la începutul colectivizării agriculturii – cu privire la partea de sud a Bucovinei 357-369 nr. 2/2019
RĂZVAN THEODORESCU Unirea prin cărturari 371-372 nr. 2/2019
ALEXANDRINA CERNOV Sextil Pușcariu și Unirea Bucovinei 373-375 nr. 2/2019
VASILE TĂRÂŢEANU Dionisie cavaler de Bejan și Unirea Bucovinei 377-380 nr. 2/2019
ŞTEFAN PURICI Unirea Bucovinei și grupurile etnice 381-386 nr. 2/2019
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU Josef Burg (1912–2009) 387-394 nr. 2/2019
IUSTIN DRAGOMIR; VASILE M. DEMCIUC Episcopul Dositei Herescu – câteva repere biografice 395-419 nr. 2/2019
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU Despre învățământul primar și secundar din Bucovina în paginile Gazetei „Bucovina” (1848–1850) 421-428 nr. 2/2019
OVIDIU BÂTĂ Bruno Walter – Omagiu lui Vincenz Manz cavaler de Mariensee 429-436 nr. 2/2019
HARIETA MARECI-SABOL „Murind din nebăgare de seamă”. Contribuții la studiul tuberculozei în Bucovina (sfârșitul secolului XIX – începutul secolului XX) 437-455 nr. 2/2019
LIGIA-MARIA FODOR Români bucovineni refugiați în România în timpul Primului Război Mondial în documente austriece 457-479 nr. 2/2019
JUSTINIAN-REMUS COJOCAR Conferințele pastorale din Mitropolia Bucovinei – documente inedite din perioada interbelică 481-489 nr. 2/2019
EWA KOCOJ A Saint Defender. The Veneration of Saint John the New of Suceava in Bukovina – from History to Contemporary Culture 491-506 nr. 2/2019
ELENA PASCANIUC Receptarea curentelor, direcțiilor și tendințelor din folcloristica românească în Bucovina (II) 507-519 nr. 2/2019
CONSTANTIN HLIHOR Pactul Ribentrop-Molotov. O perspectivă geopolitică pe „durata lungă a istoriei” 521-538 nr. 2/2019
AURELIAN COCOREANU Un erou din munții Dornelor. Grigore Sandu (1907–1989) 539-549 nr. 2/2019
ION FILIPCIUC Iancu Flondor, un arheu jignit 551-570 nr. 2/2019
CAROL-ALEXANDRU MOHR Normalitate, obiectivitate și multiperspectivitate în narațiunile istorice, cu referire la imaginea generalului Eduard Fischer 571-593 nr. 2/2019
ELENA PINTILEI I. G. Sbiera și Biblioteca Centrală a Bucovinei. Rapoartele de activitate pentru anii: 1872, 1873, 1874 595-603 nr. 2/2019
MARIAN OLARU Un „făclier” bucovinean – Nicodim Ițcuș (1897–1985) 605-625 nr. 2/2019
DINU POŞTARENCU Frontul românesc (1916–1917). Documente (II) 627-643 nr. 2/2019
RODICA JUGRIN Deputați bucovineni în Parlamentul României Întregite. Iacob Pistiner  (legislatura 1920–1922) 645-668 nr. 2/2019
HARIETA MARECI-SABOL A XIX-a ediție a Sesiunii de comunicări științifice Alma Mater Sucevensis, Suceava, 7 martie 2019 / cronică 683-685 nr. 2/2019
MARIAN OLARU Ștefan Ștefănescu (24 mai 1929 – 29 decembrie 2018) 687-690 nr. 2/2019
MIRCEA A. DIACONU Dimitrie Vatamaniuc şi Bucovina. Portret în oglindă p.5-27 nr.1/2020
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU 120 de ani de la naşterea poetului, prozatorului şi traducătorului bucovinean Georg Drozdowski (1899–1987) 29-38 nr.1/2020
RODICA JUGRIN Dimitrie Vatamaniuc (1920–2018). O sută de ani de la naştere  39-50 nr.1/2020
ALEXANDRINA CUŢUI Biserica „Sfântul Dumitru” din comuna Horodnic de Sus, judeţul Suceava 51-64 nr.1/2020
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU Presă şi cenzură în Monarhia Habsburgică în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 65-74 nr.1/2020
OVIDIU BÂTĂ Hutele Bucovinei.Fürstenthal – Voievodeasa (1803– 1889) 75-85 nr.1/2020
ELENA PINTILEI Un urmaş al cărturarului Ion G. Sbiera. Alexandru Sbiera (1878–1965) 87-94 nr.1/2020
HARIETA MARECI-SABOL „În slujba copiilor şi în  onoarea împăratului”. Spitalul de copii din Cernăuţi în anii săi de început 95-121 nr.1/2020
CEZAR-CĂLIN CIORTEANU Refugiaţi în Bucovina (1918–1947) 123-135 nr.1/2020
LĂCRĂMIOARA AVASILOAIE ANDREI Cabinete de lectură şi societăţi de citire din judeţul Rădăuţi în anul 1924 137-143 nr.1/2020
RADU-FLORIAN BRUJA O pagină din biografia lui Maximilian Hacman. Institutul Român din Berlin (octombrie 1940 – septembrie 1941) 145-165 nr.1/2020
MAGDALENA POKRZYNSKA Pelerinajul ca element al vieţii religioase a polonezilor din Bucovina 167-174 nr.1/2020
LUMINIŢA-MIRELA LĂZĂRESCU O perspectivă geografică asupra factorilor de locuire în municipiul Rădăuţi 175-194 nr.1/2020
MARIA EPATOV Multiculturalitate, globalizare, identitate – aspecte teoretice 195-210 nr.1/2020
MIHAELA-ANDREEA STROE Satul tradiţional – o importantă resursă pentru turism în Bucovina 211-219 nr.1/2020
KARINA STEMPEL-GANCARCZYK Reflecţii asupra importanţei cercetărilor de teren  în contextul analizei graiurilor poloneze pe cale de dispariţie din Bucovina românească 221-226 nr.1/2020
CAROL-ALEXANDRU MOHR „Război fără armată”. Generalul Eduard Fischer între datorie şi bucovinalgie 227-244 nr.1/2020
MARIAN OLARU Un „făclier” bucovinean – Nicodim Iţcuş (1897–1985)(II) 245-271 nr.1/2020
LIGIA-MARIA FODOR Lumea satului bucovinean. Plasa Putila în viziunea pretorului dr. Otocar Emanoil Kratchi (1929)(I) 273-292 nr.1/2020
ION FILIPCIUC Octav Vorobchievici despre Bucovina 293-309 nr.1/2020
ŞTEFAN PURICI Dimitrie Gălătescu, „Ţara mea şi viaţa mea. Consemnări”, Bucureşti, 1985 (Fragment) (I) 311-330 nr.1/2020
OVIDIU BÂTĂ Manifestările științifice ale Institutului „Bucovina” al Academiei Române din anul 2019 343-348 nr.1/2020
ION LIHACIU Un secol de presă de limbă germană în Bucovina 361-367 nr.2/2020
ALIS NICULICĂ În slujba bisericii și a neamului: Mitropolitul Silvestru Morariu  Andrievici 369-379 nr.2/2020
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU Ernst Rudolf Neubauer (1822–1890). Repere biografice și literare 381-397 nr.2/2020
OVIDIU BÂTĂ Hutele Bucovinei. Karlsberg- Gura Putnei (1797–1827) 399-412 nr.2/2020
DINU POŞTARENCU Din istoria familiei Petrino 413-425 nr.2/2020
HARIETA MARECI-SABOL Ridicând din poverile vieții”. Institutul pentru orbi (și surdo-muți) din Cernăuți (1908–1918) 427-452 nr.2/2020
BOGDAN-ILIE COCIERU Patrimoniul construit în proximitatea Bucovinei istorice. Moșia regală Broșteni 453-470 nr.2/2020
CORINA DOMINTE Biblioteca Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Suceava, de la fondare până la Marea Unire (1860–1918) 471-500 nr.2/2020
ION CERNAT Contribuții la cunoașterea fenomenului demografic în satul Vama, județul Suceava 501-520 nr.2/2020
IOANA HAPCA Cultura vizuală dincolo de texte și imagini. Informații despre Bucovina în  Enciclopedia României (București, 1938) 521-528 nr.2/2020
LUMINIŢA-MIRELA LĂZĂRESCU; VASILICĂ-DĂNUŢ HORODNIC Analiza statistică a dinamicii fondului locativ al județului Suceava în perioada 1990–2018 529-550 nr.2/2020
ANCA-ELENA PUHA Nichita Danilov și Mariana Codruț. De la poezia esoterică la poezia etică 551-560 nr.2/2020
CAROL-ALEXANDRU MOHR Memoriile de război ale generalului Eduard Fischer. Prolegomene traductive și considerații cu privire la subtextualitate, intertextualitate și hipertextualitate 561-579 nr.2/2020
ALEXANDRU-OVIDIU VINTILĂ  „Bucovina literară”, spațiu al afirmării expresiei identitare 581-586 nr.2/2020
RODICA JUGRIN Deputați bucovineni în Parlamentul României Întregite. Benno Straucher (legislatura 1920–1922) 587-611 nr.2/2020
NICODIM IŢCUŞ Aspecte din viața școlară a Bucovinei(I) 613-622 nr.2/2020
LIGIA-MARIA FODOR Lumea satului bucovinean. Plasa Putila în viziunea pretorului dr. Otocar Emanoil Kratchi (1929) (II) 623-652 nr.2/2020
ŞTEFAN PURICI Dimitrie  Gălătescu, Țara  mea  şi  viaţa  mea. Consemnări,  Bucureşti,  1985  (fragment)  (II) 653-681 nr.2/2020
HARIETA MARECI-SABOL Conferința  interdisciplinară „Die  Geschichte  der  Bukowina  nach  dem  Visual  Turn”, Augsburg, 17–19  octombrie  2019 / cronică 697-699 nr.2/2020
Sari la conținut