2/2021

SUMAR

 1. EDITORIAL
 2. IORDAN DATCU, Amintindu-ne de Dimitrie Vatamaniuc379
 3. ALEXANDRU-OVIDIU VINTILĂ, O armătură polemică specifică anilor ʼ30: Mircea Streinul, un mare răzvrătit bucovinean383
 4. EVOCĂRI
 5. RODICA JUGRIN, Iorgu G. Toma (1871–1935) – 150 de ani de la naștere389
 6. ELENA PINTILEI, Emil Satco – 80 de ani de la naștere. Omul, cercetătorul, istoricul401
 7. ANIVERSĂRI ION FILIPCIUC, Adrian Fochi, la aniversarea unui veac423
 8. MARIAN OLARU, Academicianul Dorin Ieșan la împlinirea a 80 de ani435
 9. IN MEMORIAM
 10. LUZIAN GEIER, Dr. Hugo Weczerka – Verlust für Bukowina-Forschung439
 11. BUCOVINA – CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE
 12. VASILE DIACON, Izvoarele de apă sărată din Bucovina în atenția administrației austriece (II)443
 13. ELENA PASCANIUC, Educație, presă, literatură în Bucovina între anii 1775 și 1848 (I)459
 14. OVIDIU BÂTĂ, Camera de Comerț și Industrie a Bucovinei – contribuții la dezvoltarea economică a Țării475
 15. MARIAN OLARU, Viața politică din Bucovina în primele două decenii de autonomie487
 16. ȘTEFĂNIȚA-MIHAELA UNGUREANU, „Bukowinaer Landwirthschaftliche Blätter” (1897–1914), un periodic dedicat vieții economice din Bucovina507
 17. LIGIA-MARIA FODOR, Ilustrațiile, metodă intuitivă de învățare a limbilor germană și română în Bucovina519
 18. DINU POȘTARENCU, Flondorenii – proprietari funciari în Basarabia541
 19. CAROL-ALEXANDRU MOHR, George Grigorovici în Parlamentul de la Viena. Ultima cuvântare549
 20. ELENA LUNGOCI, Voluntari bucovineni din Primul Război Mondial565
 21. MIHAI-ȘTEFAN CEAUȘU, Germanii bucovineni în viața politică din România în primii ani de după Unire575
 22. SERGHEI HAKMAN, Măsurile pregătitoare politico-diplomatice și militar-propagandistice ale U.R.S.S. pentru anexarea Basarabiei și a nordului Bucovinei (I)583
 23. SIMONA-TEODORA ADAMOVICI-IENACHE, Biblioteca Centrală a Sucevei – o istorie mai puțin cunoscută603
 24. HARIETA MARECI-SABOL, Octavian Gheorghian. Efigia unui doctor din Bucovina617
 25. NICOLETA-SILVIA IOANA, Direcții de cercetare în activitatea lui Claudiu Isopescu629
 26. OPINII
 27. MIRCEA A. DIACONU, Constantin Morariu – o cronică din Bucovina (II)643
 28. ȘTEFAN PURICI, Fântâna Albă 1941 – între adevărul istoric și falsificarea trecutului661
 29. DOCUMENTAR
 30. ALEXANDRU-IONUȚ CRISTEA, CRISTINA CRISTEA, Moșteniri cartografice habsburgice în Bucovina685
 31. CĂRŢI. REVISTE
 32. Constantin Ungureanu, Populația Bucovinei și Basarabiei sub stăpâniri străine (1774/1812–1918), Suceava, Editura „Karl A. Romstorfer”, 2020, 575 p. + 12 hărți (Marian Olaru)707
 33. Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska, Ewa Wróblewska-Trochimiuk (ed.), Bukowina: Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii, Nauk Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze, Ochli – Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile, Fundacja Slawistyczna, Warszawa – Zielona Góra, Piła, 2020, 383 p. (Harieta Mareci-Sabol)709
 34. Mihai Iacobescu, Însemnări despre oameni și cărți, Iași, Editura Junimea, 2020, 242 p. + 4 p. (Cristian-Alexandru Boghian)711
 35. Dragoș Olaru, Mesaje din trecut (istoria ca lumină, spreanță și leac). Articole. Studii. Memorii, Cernăuți, Editura Druk Art, 2020, 590 p. (Marian Olaru)713
 36. Conferința științifică internațională „Minorități naționale inventate. Moldovenismul: politici, cauze, efecte” Cernăuți, Rodovid, 2019, 304 p. (Marian Olaru)714
 37. Bibliografia românească de etnografie și folclor (2001–2010), Partea a II-a, coordonator: Rodica Raliade; colectiv de autori: Carmen Bulete, Mariana Ciuciu, Adelina Dogaru, Armand Guță, Rodica Raliade, Ionuț Semuc, Elena Șulea, București, Editura Academiei Române, 2020, 406 p. (Elena Pascaniuc)718
 38. Traian Gherman, Meteorologie populară. Observări, credințe și obiceiuri, ediția a II-a, București, Editura Paideia, 2020, 242 p. (Elena Pascaniuc)719
 39. „«Mesager bucovinean». Revistă de cultură pentru bucovinenii de pretutindeni”, Cernăuți – București – Rădăuți – Chișinău, anul XVII (serie nouă), nr. 3–4 (67–68), 2020, 128 p. (Rodica Jugrin)720
 40. CRONICĂ
 41. A XXI-a ediție a Sesiunii de comunicări științifice Alma Mater Sucevensis, Suceava, 5–6 martie 2021 (Harieta Mareci-Sabol)723
 42. NOTE DESPRE AUTORI727
Sari la conținut