2/2022

SUMAR

 1. EDITORIAL
 2. ȘTEFAN PURICI, Bucovina – metamorfozele unei provincii343
 3. EVOCĂRI
 4. ILIE MOLEA, Iraclie Porumbescu – ctitor de cultură și spiritualitate bucovineană357
 5. SERHYI TROYAN, Fedir Vovk, fondator al relațiilor științifice ucraineano-române377
 6. ANIVERSĂRI
 7. ALIS NICULICĂ, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” din Suceava în prag de centenar387
 8. BUCOVINA – CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE
 9. OVIDIU BÂTĂ, Căi de comunicație din Bucovina istorică395
 10. LIVIU-GEORGE MAHA, Economia Bucovinei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în contextul disparităților regionale și convergenței economice din cadrul Imperiului Austro-Ungar417
 11. MIHAI-ȘTEFAN CEAUȘU, Universitatea din Cernăuţi: de la modelul cultural german la cel românesc, de sorginte franceză439
 12. MARIAN OLARU, Viața politică din Bucovina la sfârșitul secolului al XIX-lea (politică națională și Ausgleichgerechtigkeit)455
 13. MIRCEA A. DIACONU, Incursiuni bucovinene prin intermediul lui V. Simiganovschi481
 14. ELENA PASCANIUC (CRISTUȘ), Destinul unei cărți, oglindit în presa vremii. Elena Niculiță-Voronca, Datinele și credințele poporului român, adunate și așezate în ordine mitologică (1903)509
 15. SERGHEI HAKMAN, Particularitățile includerii Basarabiei și a nordului Bucovinei în componența Uniunii Sovietice519
 16. CAROL-ALEXANDRU MOHR, „Die Stimme” – o voce bucovineană în Israel537
 17. ȘTEFĂNIȚA-MIHAELA UNGUREANU, Peisajul cultural al Bucovinei. Patrimoniu construit și practici de valorificare a acestuia553
 18. CARMEN-EMILIA CHAȘOVSCHI, Tehnici de cercetare în sprijinul documentării patrimoniului construit din Bucovina. O propunere de metodologie exploratorie575
 19. INTERFERENȚE EUROPENE ȘI UNIVERSALE
 20. IOAN-GABRIEL CHIRAȘ, Spre o independență economică. Legea vamală din mai 1874593
 21. OPINII
 22. CAROL-ALEXANDRU MOHR, Noi tendinţe în analiza sincronică şi diacronică a minorității germane din Bucovina605
 23. DOCUMENTAR
 24. NICOLAE A. POPA, Cultele religioase din orașul Vatra Dornei (I)619
 25. CĂRŢI. REVISTE
 26. CRISTIAN-ALEXANDRU BOGHIAN, Reinterpretând istoria prin prisma unor noi izvoare istorice – Monarhia Habsburgică (1848–1918)641
 27. MARIAN OLARU, Ortodoxism și naționalism în istoria Bucovinei – Mitropolitul Vladimir de Repta647
 28. CRISTIAN-ALEXANDRU BOGHIAN, Familii vechi din Bucovina. Studiu de caz: Familia Cuparencu651
 29. ELENA PASCANIUC (CRISTUȘ), „Cea mai numeroasă și mai interesantă categorie folclorică din literatura populară .”653
 30. MARIAN OLARU, Localismul creator – reviste de istoria și cultura Bucovinei nou apărute655
 31. CRONICĂ
 32. HARIETA MARECI–SABOL, A XXII-a ediție a sesiunii de comunicări științifice Alma Mater Sucevensis, Suceava, 5–6 martie 2022657
 33. IN MEMORIAN
 34. ORTFRIED KOTZIAN, Die mehrsprachige Bukowina war in seiner Person vereint: Nachruf Prof. Oleh Pantschuk661
 35. ȘTEFĂNIȚA-MIHAELA UNGUREANU, Georgeta Constanța Istrătoaie (3 ianuarie 1943 – 10 februarie 2022)665
 36. NOTE DESPRE AUTORI669
Sari la conținut