2/2023

SUMAR

 1. EDITORIAL
 2. ȘTEFAN PURICI, Dimitrie Onciul și școala critică de istorie339
 3. EVOCĂRI
 4. RODICA JUGRIN, Dimitrie Onciul (1856–1923)351
 5. BUCOVINA – CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE
 6. OVIDIU BÂTĂ, Dezvoltarea sistemului de comunicații în Bucovina – poștă, telegraf, telefon371
 7. ELENA PINTILEI, I. G. Sbiera și Prima Adunare Poporală din 11/23 iunie 1870391
 8. MARIAN OLARU, Viața politică din Bucovina la sfârșitul secolului al XIX-lea (politică națională și Ausgleichgerechtigkeit) (II)405
 9. ALA SAINENCO, Prieteni cu Eminescu: Alexandru Chibici-Revneanu423
 10. MIRCEA A. DIACONU, Elena Niculiță-Voronca, Zaharia Voronca și nu doar ei, în câteva micronarațiuni labirintice (II)439
 11. LĂCRĂMIOARA AVASILOAIE ANDREI, Modalități de culturalizare în mediul rural cu sprijinul bibliotecilor. Biblioteca ambulantă în județul Suceava între anii 1941 și 1942467
 12. SERGHEI HACMAN, Administrarea românească a Bucovinei și a Basarabiei în perioada dictaturii lui Ion Antonescu475
 13. SERGIU CRĂCIUN, Petru Rezuș și folclorul literar bucovinean505
 14. CONSTANTIN-ANDREI PĂTRĂUCEAN, Manifestări etnofolclorice ale grupurilor etnice din Bucovina între dinamism și conservare513
 15. PĂRĂSCUȚA-MINODORA CONSTANTINESCU (DRANCA), Tradițional și actual în obiceiurile de iarnă din Cajvana, județul Suceava533
 16. VASILE DIACON, Considerații sumare asupra halotoponimiei zonelor Suhei bucovinene și Vicovului de Jos545
 17. MARIN GHERMAN, Evoluția presei de limbă română din Regiunea Cernăuți din ultimele două decenii559
 18. INTERFERENȚE EUROPENE ȘI UNIVERSALE
 19. IOAN-GABRIEL CHIRAȘ, Guvernul Lascăr Catargiu și alegerile din mai 1871567
 20. DUMITRU TOMONI, Traian Vuia și România Mare sau „imposibila întoarcere”575
 21. IURIE ROTARI, Panslavismul sovietic – un oximoron ideologic în slujba politicii externe a Uniunii Sovietice (1941–1947)585
 22. OPINII
 23. CAROL-ALEXANDRU MOHR, Homo bucovinensis – încercare de dezambiguizare599
 24. DOCUMENTAR
 25. MĂDĂLINA-GEORGIANA MIHAI (MARIUȚAC), Ctitori și ctitorii din comuna Văleni, ținutul Romanului, secolele XVIII–XIX617
 26. ELENA PINTILEI, I. G. Sbiera în lumina unor noi documente din Arhivele de Stat ale Regiunii Cernăuți629
 27. CĂRŢI. REVISTE
 28. CRISTIAN-ALEXANDRU BOGHIAN, Perspective istorice asupra politicii externe a Monarhiei Habsburgice (1848–1918)643
 29. CRISTIAN-ALEXANDRU BOGHIAN, Pe urmele lui Dimitrie Marmeliuc: viața și opera646
 30. ELENA PASCANIUC, „Cuvine-se să spargem vălul uitării…” așezat asupra lui Iraclie Porumbescu649
 31. „«Glasul Bucovinei». Revista trimestrială de istorie și cultură”, Cernăuți – București, anul XXX, nr. 1–4 (111–114), 2022, 271 p. (Rodica Jugrin)651
 32. „«Mesager bucovinean». Revistă de cultură pentru bucovinenii de pretutindeni”, Cernăuți – București – Rădăuți – Chișinău, serie nouă, anul XIX, nr. 1 (73), nr. 2 (74), 2022, 68 p., 100 p. (Rodica Jugrin)654
 33. „«Mesager bucovinean». Revistă de cultură pentru bucovinenii de pretutindeni”, Cernăuți – București – Rădăuți – Chișinău, serie nouă, anul XIX, nr. 3 (75), nr. 4 (76), 2022, 68 p., 68 p. (Rodica Jugrin)656
 34. CRONICĂ
 35. BOGDAN-PETRU NICULICĂ, „Cronica de la Iași”. Profesorul și arheologul Nicolae Ursulescu la 80 de ani661
 36. NOTE DESPRE AUTORI673
Sari la conținut