ANALELE BUCOVINEI

PERIODIC ŞTIINŢIFIC SEMESTRIAL AL INSTITUTULUI ,,BUCOVINA” AL ACADEMIEI ROMÂNE

Colegiu de redactie

COLEGIUL DE REDACȚIE

Acad. VICTOR SPINEI, membru al Academiei Române

DORIN IEȘAN, membru corespondent al Academiei Române

ALEXANDRINA CERNOV, membru de onoare al Academiei Române

HELENA KRASOWSKA, prof. univ. hab., Institutul de Studii Slave, Varșovia

Dr. ORTFRIED KOTZIAN, director, Haus des Deutschen Ostens, München

MIHAI IACOBESCU, prof. univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava

MIHAI-ȘTEFAN CEAUȘU, cercet. științific I, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iași

ȘTEFAN PURICI, cercet. științific II, Institutul„ Bucovina” Rădăuți, prof. univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava

Redactor-șef:
Dr. MARIAN OLARU

Secretar de redacţie:
Dr. ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU

Responsabil de număr:
Dr. OVIDIU BÂTĂ
Dr. RODICA JUGRIN
Drd. ELENA PASCANIUC
Dr. ȘTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU

COMISIA DE RECENZORI

CLAUDIA COSTIN, conf. univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava

VASILE EFROS, prof. univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava

LIGIA-MARIA FODOR, lector univ. dr., Academia de Poliție „Al. I. Cuza”, București

VLAD GAFIȚA, lector univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava

DOINA-IOZEFINA IAVNI, dr., șef serviciu, Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Suceava

ION-CONSTANTIN LIHACIU, conf. univ. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași

FLORIN PINTESCU, conf. univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava

CONSTANTIN UNGUREANU, cercet. șt. I dr., Muzeul Naţional al Bucovinei, Suceava

GINA PUICĂ, lector univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava

BOGDAN-PETRU NICULICĂ, cercet. șt. I dr., Muzeul Național al Bucovinei, Suceava

Sari la conținut