„Analele Bucovinei” apar în 1994 sub egida Editurii Academiei Române și se tipăresc la București. Sub aceeași egidă, periodicul apare și astăzi. De format 17 x 24 cm, periodicul are o apariție semestrială și un număr variabil de pagini.

Anul de fondare a periodicului urma să fie 1993. Numărul 1 al periodicului „Analele Bucovinei”, în realitate, nu s-a tipărit, tomul primind aviz negativ. La această realitate, mai puțin cunoscută astăzi, face referire, între altele, și Darea de seamă cu privire la activitatea desfășurată în anul 1993: „Centrul de Studii «Bucovina» a pregătit pentru editare nr. 1 al «Analelor Bucovinei», aflat sub tipar la Editura Academiei. [...] Menționăm că acest număr este, în realitate, numărul 2 al revistei noastre, deoarece primul număr, cuprinzând în cele peste 300 de pagini studii și articole de istorie veche și medievală, a fost împiedicat să apară din motive controversate, referitoare la «teoria descălecatului»”. Referatul cu privire la „Analele Bucovinei”, I, 1, 1993, întocmit la data de 23 septembrie 1993 de către profesorul universitar dr. Ștefan S. Gorovei, face, însă, un real serviciu instituției nou înființate în Bucovina: „Ceea ce se propune a fi numărul 1 al unei reviste regionale – «Analele Bucovinei» – nu este, din păcate, decât o adunare neîndemânatecă de texte vechi, cu concluzii în cea mai mare parte depășite și se reia, într-o revistă din 1993, un studiu de acum un secol al lui D. Onciul, amendabil și sub raport bibliografic, nu numai sub acela al demonstrațiilor pe care le cuprinde. [...] Adunarea acestor texte vechi într-o revistă nouă nu e deloc recomandabilă, dându-i mai degrabă aerul de crestomație decât de revistă științifică. Astfel alcătuită, ea poate fi lesne acuzată de amatorism, de lipsă de profesionalitate [...]. Tipărit în forma în care se află acum, numărul 1 al «Analelor Bucovinei» va face un deserviciu Centrului de Studii care îl editează, riscând critici dintre cele mai severe”. Manuscrisul dactilografiat al „Analelor Bucovinei”, anul I, nr. 1, [ianuarie–iunie] 1993, a fost salvat, prin grija secretarului său de redacție și se păstrează în arhiva de la Rădăuți a periodicului.

Cel dintâi tom are 234 p., iar cel de al doilea, 308 p. Până la sfârșitul deceniului trecut, „Analele Bucovinei” apar cu un număr de circa 250 de pagini. Începând din anul 2000, periodicul apare, în general, cu peste 300 de pagini. Tomul XIII, 1 (26) din 2006, are 408 pagini, tomul XIV, 1 (28), din 2007, 418 pagini, iar tomul XV, 1 (30), din 2008, are 424 pagini. Din 2009, „Analelor Bucovinei” li se alocă anual un număr de 700 de pagini, limitându-i-se fiecare apariție la 350 de pagini.

Colegiul de redacție


Acad. ȘTEFAN ȘTEFĂNESCU

DORIN IEȘAN, membru corespondent al Academiei Române

MIHAI IACOBESCU

ȘTEFAN PURICI

ORTFRIED KOTZIAN

MIHAI-ȘTEFAN CEAUȘU

MARIAN OLARU


Concepție și design: Ioan Șmid - SC LOGICOM SERVICE SRL Rădăuți